European Media Partner

Adfærdsdata driver udviklingen

Fremtidens kreditvurdering vil være baseret på kundernes adfærd, fortæller Mikkel Winston, CEO i Finans 247 og bestyrelsesmedlem i Dansk Kredit Råd.

Objektiviteten er meget vigtig.

På fremtidens lånemarked vil dine lånemuligheder i høj grad afhænge af, hvor ansvarsfuldt du opfører dig økonomisk. Det skyldes, at låneudbyderne i stigende grad får adgang til adfærdsdata om kunderne, samt at analysemetoderne, der gør de store datamængder anvendelige, bliver bedre og bedre. Det fortæller Mikkel Winston, CEO i Finans 247 og bestyrelsesmedlem i Dansk Kredit Råd.

– Mere og mere handel bliver digital, og derfor begynder vi at kunne få digitale spor af den enkeltes adfærd. Hvor handler man? Hvornår handler man? Hvad handler man? Det er værdifuld viden. Adfærdsdata gør os i stand til at tegne et langt mere præcist og objektivt billede af den enkelte kunde end vi har kunnet hidtil, siger Mikkel Winston og tilføjer, at især objektiviteten er et stort fremskridt.

– Objektiviteten er meget vigtig. Forud for finanskrisen så man, at nogle kreditter blev givet på baggrund af personlige relationer også. Det fjerner man ved at lade en objektiv model gå ind og lave vurderingen baseret på de bare fakta, siger han.

Den øgede adgang til adfærdsdata skyldes også ændringer af lovgivningen. I Danmark har banker og andre låneudbydere siden 2012 haft digital adgang til kundernes skatteoplysninger. Det sparer tid og minimerer risikoen for fejl.

– For et par år siden åbnede man for adgangen til skatteoplysninger i Danmark sammen med SKAT. Det betyder, at kreditudbydere, som har samtykke til det, i dag har mulighed for at gå ind og få skatteoplysninger fra årsopgørelsen og lønsedler elektronisk. Det giver højere datasikkerhed, fordi risikoen for tastefejl er væk, siger Mikkel Winston.

Adgangen til skattemappen gør det bl.a. muligt for bankerne at se, hvilke typer indkomst kunden har, hvor meget kunden tjener, hvilke fradrag kunden har, om kunden er medlem af en fagforening, og om kunden er medlem af en A-kasse. Det er data, som, fordi de er digitale, gør det muligt for bankerne at tegne et langt mere præcist billede af kunden end de tidligere i praksis har kunnet.

– Når viden er digitaliseret, kan man lettere anvende den, f.eks. til analyser. Man kan overskue langt større datamængder og foretage langt tungere analyser, når data er digitale, og derfor øger digitaliseringen af data værdien af data, siger Mikkel Winston.

Mikkel Winston sammenligner udviklingen på lånemarkedet med den, vi har set på nettet, hvor man ofte udsættes for reklamer for produkter, man har udvist interesse for. Låneudbyderne vil ligesom markedsføringsbureauerne på nettet blive dygtige til at tilbyde den enkelte kunde de produkter, han eller hun efterspørger.

– Vi bliver i stand til at prissætte produkter og ydelser præcist for det individ, der søger, frem for, som vi historisk har gjort det, at basere det på relationen mellem kreditgiver og kunde. Hvor vi før måtte nøjes med at se på meget generelle karakteristika som køn, alder og bopæl, kan vi nu ud fra 1.000 parametre skræddersy en løsning, der passer til lige netop dig, siger Mikkel Winston og trækker en parallel til forsikringsverdenen.

– Låneudbydernes situation kan sammenlignes med den, forsikringsselskaber er i, når de begynder at få informationerne på individniveau om, hvordan deres kunder opfører sig, eksempelvis når de kører bil. Med de data kan de sætte præmien korrekt, og det er den slags data, vi begynder at få ind, siger Mikkel Winston.

For kunderne vil udviklingen for nogle betyde, at det bliver lettere at låne penge, mens den for andre vil gøre det vanskeligere. Kunder, der hidtil har kunnet ”gå under radaren”, vil på fremtidens lånemarked få svært ved at låne penge. Eksempelvis vil et adfærdsmønster, der tyder på en uhensigtsmæssig shoppingadfærd, blive opdaget af de nye systemer. Men samlet set vil udviklingen være til gavn for både låneudbyderne og kunderne, mener Mikkel Winston.

– Jo bedre, man kan målrette de løsninger, man tilbyder kunderne, desto gladere bliver kunderne, og desto bedre forretning får man. Så det er to sider af samme sag. Hvis kunderne er glade for det, de får, så har du også en god forretning, siger han. 

Fakta

Dansk Kredit Råd, DKR, er en forening, der virker som et fagligt og personligt netværk for virksomheder og personer, der arbejder professionelt med kreditgivning. DKR skaber værdi for medlemmerne gennem faglige arrangementer og arbejdet i forskellige ERFA-grupper.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler