European Media Partner

Affaldsviden skal eksporteres

Danmark bør blive bedre til at eksportere den teknologi og viden, vi har på affaldsområdet. Den danske affaldsindustri skal løfte blikket og kigge ud mod de europæiske lande.

Fremstilling af tekstiler udgør en stor belastning for miljøet.

I medierne går snakken om EU’s nye intentioner om at forbyde bl.a. plastbestik, sugerør og vatpinde. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har flere gange udtalt, at han gerne ser, at Danmark går i front og sætter barren højt i forhold til EU’s udspil. Direktøren for DAKOFA støtter op om de ambitiøse planer.

– Faktisk bør vi i Danmark blive bedre til at udnytte det momentum, der er lige nu for at eksportere den specialiserede viden, vi har på affaldsområdet, siger Ole Morten Petersen, der er direktør for DAKOFA.

Flere danske kommuner har indført pligt til, at husstande skal kildesortere deres madaffald, og flere er på vej frem mod 2023, hvor det bliver obligatorisk. Fra 2025 bliver det også obligatorisk, at de enkelte medlemsstater skal udsortere tekstiler, der så kan genbruges eller genanvendes.

– I Danmark er vi eksempelvis rigtig langt med biogasanlæg, der omdanner vores madaffald til energi og giver vigtige næringsstoffer til landbruget. I dag bruger over 30 kommuner biogasløsningen, og den viden kunne eksempelvis eksporteres til EU-lande, som endnu ikke er så langt, forklarer Ole Morten Petersen.

Lande som Tyskland, Holland og Sverige er også rigtig langt fremme, men da EU hele tiden skærper reglerne, er der stadig en del lande, som kunne få gavn af Danmarks ekspertise. Miljøstyrelsen har fremlagt en rapport om de europæiske medlemsstaters affalds- og forebyggelsesplaner. Her kan man se, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige EU-lande kategoriserer og sorterer affald, og hvilket affald de prioriterer i forhold til cirkulær økonomi.

Mange lande ønsker at implementere cirkulær økonomi i en eller anden form for at reducere affaldsmængderne og skåne klodens jomfruelige ressourcer, som vi ikke har ubegrænset adgang til. Rapporten viser også, at mange lande har udfordringer med at komme i mål med planerne, og landenes individuelle ambitioner med at leve op til genanvendelsesmålene svinger meget. Undersøgelserne i rapporten viser også, at flere lande i stigende grad udliciterer opgaverne, og det er bl.a. i denne sammenhæng, at Danmark kan komme på banen.

– På mange områder er vi langt fremme med teknologier, som andre lande har brug for. Den viden ligger hos en lang række konsulenter, entreprenører og producenter, som dagligt arbejder med affaldshåndtering, siger Ole Morten Petersen.

Et af de områder, som i de senere år har fået stor bevågenhed, er øget indsamling, genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler og tekstilaffald.

– Fremstilling af tekstiler udgør en stor belastning for miljøet, og derfor er der stor interesse og forventninger til at blive god økonomi i at genbruge eller genanvende de kasserede tekstiler, fortæller Ole Morten Petersen.

Ifølge Ellen MacArthur Fonden er den globale tøjproduktion fordoblet inden for de seneste 15 år. Den udvikling finder sted, fordi den globale middelklasse bliver større, og antallet af årlige kollektioner i modebranchen stiger, hvilket betegnes som ”fast fashion”. Tal viser, at de nordiske husstandes forbrug af tekstiler steg med 30 procent mellem 2000 og 2015. Samtidig viser en anden undersøgelse, at vi går i tøjet i kortere tid. Det gennemsnitlige antal gange, som et stykke tøj anvendes, er reduceret med 36 procent.

Både i Danmark og i resten af Europa rettes opmærksomheden på at få indsamlet tekstilerne, fordi der er et stort cirkulært potentiale på det felt. I Danmark er vi langt, men der er stadig et stykke vej, før vi får lukket kredsløbet og udnyttet potentialerne. Vi har stadig brug for mere viden om mængder og potentialer. Derover skal der sættes fokus på, hvor meget tekstilerne forurener, og producenter og forbrugere skal forklares, hvorfor det giver god mening at genbruge og genanvende både blandt forbrugere og producenter.

Affald er ressourcer, og derfor skal vi forvente, at flere og flere sorteringskategorier dukker op i fremtiden.

Fakta

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en selvejende medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor. Foreningen tæller omkring 260 medlemmer.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler