European Media Partner

Asfalten er blevet cirkulær

De seneste 40 år har vi genbrugt asfalt. Men nu kan man genanvende den gamle asfalt 100 procent til at skabe nye veje, så processen bliver cirkulær og skåner miljøet mest muligt.

Indtil i dag har udfordringerne med genbrug af asfalt bl.a. været, at det har været svært at vide, hvad den gamle affræsede asfalt har indeholdt.

Det har længe været et ønske, at asfalt, der består af naturens egne ressourcer som stenmateriale og bitumen, i højere grad skulle genbruges 100 procent i nye veje i et cirkulært produktionsforløb.

– Den mest hensigtsmæssige måde at genbruge på og den mest skånsomme for miljøet samt CO2-udledningen er jo netop, hvis man kan genbruge mursten til mursten og asfalt til asfalt. Og det er faktisk der, vi står nu, fortæller Anders Hundahl, som er adm. direktør for branche- og arbejdsgiverforeningen Asfaltindustrien.

En utidssvarende form for genbrug er f.eks., at gamle plast-flasker blev til fleecetrøjer, eller at andre industriers affald puttes i asfalten. I dag handler genbrug i højere og højere grad om at genanvende affaldsprodukterne så vidt muligt i deres oprindelige form.

Det er bl.a. det flerårige projekt ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark”, der har kastet de gode resultater af sig. ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” er gennemført i regi af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Projektdeltagerne er Lemminkainen, Asfaltindustrien, Vejdirektoratet, KL og Teknologisk Institut som projektleder.

– Indtil i dag har udfordringerne med genbrug af asfalt bl.a. været, at det har været svært at vide, hvad den gamle affræsede asfalt har indeholdt. Det har naturligvis medført en vis skepsis, når man ikke ved om det er skidt eller kanel, man lader indgå i ny produktion, siger Anders Hundahl og uddyber:

– En ny fræseteknik, hvor man lagvis skræller lagene af og opsorte­rer og opbevarer den gamle asfalt bedre, kan nu sammen med investeringer i fabrikker til oparbejdning af genbrug, sikre en meget højere grad af genbrug, og det hilser vi velkommen. På den måde er det lettere at sikre, at den nye asfalt får en høj kvalitet og de rette egenskaber.

De fine resultater fra projektet betyder, at vi i Danmark ligger i toppen af EU-lande, der kan udnytte den cirkulære økonomi optimalt. Asfalt er blevet et produkt, der ligger på øverste trin på stigen.

I projektet er de miljø- og samfundsmæssige gevinster blevet kortlagt gennem LCA- og LCC-analyser for at sikre langtidsholdbare løsninger.

Dog er der ifølge Anders Hundahl stadig et par hurdler på vejen for genbrug af asfalten:

– En af de udfordringer, som vi ser i fremtiden, er, at asfaltindustrien ikke må blive en skraldespand for affaldsprodukter, som ellers kan være svære at slippe af med.

Det er på den ene side umiddelbart positivt, at der er efterspørgsel på at lade affaldsprodukter blive til asfalt, men hvis vi ikke har et klart billede af, hvordan de produkter opfører sig i den cirkulære økonomi, får vi jo en udfordring, når asfalten skal genbruges.

– Det er vores håb, at man også interesserer sig for den cirkulære økonomi og ikke kun for at slippe af med et affaldsprodukt. På den måde kan vi sikre 100 procent genbrug, så den asfalt, vi kører på i dag, bliver den samme, som møder de næste mange generationer af bilister og er med til at sikre et bedre miljø med mindre CO2-udledning i fremtiden, siger Anders Hundahl. 

Fakta

Danmark har 74.407 km asfalterede veje, heraf 3.797 km statslige motorveje – resten drives af kommunerne. Hertil kommer ca. 25.000 km private veje. Al den asfalt, der hvert år udlægges, kan genbruges 100 procent.

Kilde: Asfaltindustrien

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler