European Media Partner

Automation er nødvendig for industrivirksomheders overlevelse

Automation er kommet for at blive. Hvis industrivirksomheder skal være konkurrence-dygtige fremover, er de nødt til at følge med udviklingen, og lave forbedringsprojekter indenfor automatisering. Derfor rådgiver ingeniørfirmaet EnergySolution virksomheder i at ruste sig til fremtiden.

Udviklingen løber stærkt i industrien disse år, og det stiller høje krav til virksomhederne. Hos EnergySolution, som er specialister i at rådgive i profitabel optimering i blandt andet produktions-virksomheder, er beskeden er klar: Udvikl jer eller dø! Det betyder, at hvis ikke virksomheder løbende tilpasser sig, og laver automatiserede løsninger, risikerer de ikke at kunne konkurrere på prisen, og i sidste ende at måtte dreje nøglen om inden for en kort årrække.

Ifølge Jesper Veilstrup, som er projekt- og afdelingsleder i EnergySolution, er der stadig mange virksomheder, som ikke har fået øjnene op for alvoren:

”Vi oplever mange, som vurderer, at de enten ikke har tid eller råd til at optimere lige nu. Det kan være nok så rigtigt, men man løber i virkeligheden en kæmpe risiko ved ikke at foretage sig no-get.”

For at imødekomme kundernes behov besluttede EnergySolution for nylig at udvide deres forret-ning ved at købe en automationsvirksomhed. På den måde kan de lette arbejdet yderligere for de virksomheder, de rådgiver. Det betyder nemlig, at de nu kan levere en helhedsorienteret løsning med både rådgivning, programmering og komponentsalg i forbindelse med automation. Hidtil har de primært rådgivet virksomheder i at sikre en hensigtsmæssig styring og kontrol. Nu kan de ud-over at lave programmeringen og styringen, også inkorporere den nødvendige hardware i løsningerne.

Succeshistorie

EnergySolutions kernekunder befinder sig især indenfor metal, plast, elektronik, fødevarer og foderstoffer, og en af deres store succeshistorier er med en større minkfoderproducent.

”Via automationsprojekter på køl og dosering har vi sammen med kunden været i stand til at reducere prisen på foderet væsentligt, hvilket har givet virksomheden en stor konkurrencefordel på markedet”, forklarer Jesper Veilstrup, og fortsætter:

”Vi gennemgik deres produktion metodisk for at se, hvor den kunne optimeres, og hvilke steder der ikke var styring, eller hvor den eksisterende styring skulle forbedres.”

Flere arbejdspladser

At produktionsoptimering via automation kan øge konkurrencedygtigheden skyldes, at virksomhederne enten kan øge produktionen eller reducere deres omkostninger. Samtidig kan det bruges til at mindske spild og råvareforbrug, eller til at automatisere processer, så der bliver frigivet ar-bejdskraft, der i stedet kan varetage andre opgaver. En af de positive effekter, automationsoptimering har, men som mange misforstår, er, at det i høj grad er med til at skabe flere arbejds-pladser. Jesper Veilstrup uddyber:

”Det er uhyre sjældent, at der er nogen, der mister deres arbejde på den her konto. Det skal ikke være historien. De kan bidrage til noget, der er endnu mere fornuftigt, så man i virkeligheden sikrer, at virksomheden også er der om tre år.” 

Frygten for at automation og robotter kommer til at overtage arbejdspladser er ubegrundet. I stedet for at gøre folk arbejdsløse, er automation og robotter med til at skabe flere arbejdspladser på sigt. I og med at automation styrker virksomhederne ved at øge deres produktionsevne og konkurrencedygtighed, kan der ansættes endnu flere folk, hvilket ikke kun er til gavn for virksomhederne, men også de ansatte.

”Det er de færreste virksomheder, der bruger automatisering og robotteknologi, som får færre ansatte på den baggrund. De får oftest flere folk, fordi de er mere succesrige”, fastslår Jesper Veilstrup.Del

Journalist

Louise Kent

Andre artikler