Weekly News

Automation vs. individualitet

Masseproduktionen udfordres, og individuelle forbrugerkrav stiller store krav til fødevareindustrien. Kan automation og digitalisering være løsningen?

Forbrugerne foretrækker individualisering.

For år tilbage kunne forbrugeren vælge mellem to eller tre slags øl, når de stod i supermarkedet og skulle købe øl. I dag er forbrugerens valgmuligheder langt større, og forbrugerne ser gerne, at de kan købe øl, der er individualiserede. Forbrugernes stigende krav om individualisering tilsidesætter ikke kravet om fødevaresikkerhed og sporing, og når dette kombineres med, at den danske forbruger også er meget prisbevidst, så skaber det store udfordringer for fødevareproducenterne.

– En af fødevareindustriens store udfordringer er, at de store effektive produktionsapparater, der er designet til masseproduktion, nu skal kunne følge en trend, hvor forbrugerne foretrækker individualisering. Der er behov for højere grad af digitalisering, hvis virksomhederne samtidig skal være konkurrencedygtige, siger Frank Faurholt, formand for Dansk Automationsselskab (Dau).

– Når dette kombineres med de høje krav til fødevaresikkerhed, skabes der noget, der ligner en gotisk knude, fortsætter Frank Faurholt. Han mener dog, at Industri 4.0, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion, kan være med til at løse knuden.

– Eftersom en robot koster stort set det samme alle steder, kan øget digitalisering være medvirkende til, at vi får produktionsarbejdspladserne tilbage til Danmark, men også at vi i langt højere grad kan individualisere vores produktion, siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Birgitte Hass fortæller, at undersøgelser fra Mordor Intelligence viser, at virksomheder i fødevareindustrien forventer at bruge op mod 30 procent af deres samlede investeringer på kunstig intelligens i perioden 2018-2023.

– Carlsberg er et godt eksempel på en virksomhed i fødevarebranchen, som i samarbejde med Microsoft har udviklet en prototype på kunstig intelligens, der både kan smage, lugte og teste øl, fortæller Birgitte Hass.

– Et godt eksempel på individualisering er Vivino. Med over 30 mio. brugere er Vivino verdens største fællesskab for vine. Ved hjælp af app’en får forbrugeren anmeldelser af den enkelte vin, forslag til andre vine, der passer sammen med, og adgang til en stor markedsplads for vine, fortæller Birgitte Hass.

– Da Lakeview Farms automatiserede deres produktion gennem bl.a. machine learning fik de kæmpegevinster. Da virksomheden investererede i digitalisering og kunstig intelligens, fik de 34 procent mindre downtime og en reduktion i reparationsomkostningerne på 15 procent, samt en stigning i vedligeholdelseseffektiviteten på 30 procent, fortsætter Birgitte Hass. Birgitte mener derfor også, at øget automation og digitalisering er oplagt i den danske fødevareindustri. 

Fakta

Industri 1.0: Dampmaskinen bliver opfundet

Industri 2.0: Elektricitet kan flyttes og benyttes andre steder, end der hvor den produceres

Industri 3.0: Computerteknologi og automation indføres

Industri 4.0: Integration mellem den digitale verden og fysisk produktion

Del

Journalist

Lisbeth Ziegler

Andre artikler