European Media Partner

Bæredygtig er mere end miljørigtig

Energimærkning er en standardiseret beregning af bygningens energimæssige tilstand, beregnet ud fra et normalt brug af bygningen. Energimærkningen indikerer, hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet.

Når man snakker god energimærkning, er der ofte tale om grønne- og lavenergibyggerier. Altså byggerier, der begrænser miljøpåvirkningerne. Det kan kaldes miljørigtigt byggeri, men det er ikke det samme som bæredygtigt byggeri.

På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på tre aspekter: miljømæssige aspekter, sociale aspekter og økonomiske aspekter. Det skriver Teknologisk Institut i en artikel på deres hjemmeside.

– Konceptet er meget ambitiøst og baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering, skriver Teknologisk Institut.

Bæredygtigt byggeri er mere end lavenergi-byggeri, og det er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder, men endnu ikke i dansk lovgivning. 

Del

Journalist

Malthe Sommerand

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider