Weekly News

Blåt mærkat betyder bæredygtighed

Bæredygtighed kan virke som et diffust begreb. Det er heldigvis blevet nemt at vide, at fisken på din tallerken er blevet fanget under ordentlige forhold.

Næste gang du står foran køledisken i supermarkedet for at finde den perfekte rødspætte eller torsk til aftenens menu, kan du med fordel vende blikket mod det blå mærke på emballagen. Den hvide fisk på den blå baggrund og ordene ”Marine Stewardship Council” er din sikkerhed for, at den fisk, du står med i hånden, er fisket bæredygtigt.

– MSC-mærket er det bedst kendte mærke for bæredygtigt fiskeri, forklarer Sofie Smedegaard Mathi-esen, der er biolog ved Danmarks Fiskeriforening. At blive et velkendt blikfang i køledisken har været et mål, der er blevet arbejdet på i mange år, og det har båret frugt.

– Langt størstedelen af dansk fiskeri er certificeret, fortsætter Sofie Smedegaard Mathiesen. Tallet justeres løbende, men ligger nu oppe på omkring 90 procent.

Flere organisationer, som f.eks. WWF og Danmarks Fiskeriforening, ser gerne, at flere fiskerier bliver bæredygtige, og det hjælper du med at støtte, hver gang du køber en fisk, der er bæredygtigt fanget. For at fiskeriet kan få mærket og blive stemplet som bæredygtigt fiskeri, skal fiskeriet leve op til MSC’s tre overordnede principper. Det første drejer sig om, at fiskebestanden ikke må være overfisket. Det vil sige, der skal være nok fisk af arten tilbage i området, selv når de fisk, der skal bruges, er fisket op. Derfor er mærket en sikkerhed for, at fisken kommer fra en sund fiskebestand. Det er en så vigtig parameter, at bestanden kan få suspenderet MSC-mærkatet, hvis bestanden viser tegn på ned-gang. Dette bliver tjekket minimum en gang årligt.

Derudover bliver fiskeriets påvirkning af det øvrige havmiljø også vurderet. Her tages der hensyn til fiskeriets effekt på andre arter. Det kan både være andre fiskearter, ligesom det kan være forskellige arter af fugle og havpattedyr. Ved bæredygtigt fiskeri er der større fokus på, at bifangsten holdes til et minimum. På samme måde skal der tages højde for fiskeriets påvirkning af habitatet. Dette kan f.eks. være stenrev.

Ifølge Sofie Smedegaard Mathiesen er man dog nødt til at acceptere en vis påvirkning af havmiljøet, fordi det er nødvendigt for at kunne fange fisken. Derfor betyder MSC-mærket, at effekten vurderes ud fra, hvorvidt den er uoprettelig, hvis fiskeriet ophører. Fiskeri vil nemlig altid være en udnyttelse af en naturlig fornybar ressource. Det forklarer Sofie Smedegaard Mathiesen.

Tredje punkt handler om, at fiskeriet skal være velforvaltet. MSC-certificerede fiskerier skal følge gældende love og samtidig kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet. Det er ikke muligt at smage på sin fisk, hvorvidt den er bæredygtig på samme måde, som nogen mener, man kan smage det på økologiske varer. Det er en certificering, der fokuserer på det miljømæssige aspekt, mens det samtidig sikrer fiskernes markedsadgange til det øvrige europæiske marked. Sofie Smedegaard Mathiesen mener derfor, at det er en vigtig parameter at have in mente, når man køber ind.

– Det kan være svært for forbrugeren selv at vurdere, om fisken er fanget på bæredygtig vis. Det blå MSC-mærke skulle dog gerne synliggøre dette, og gøre det lettere for forbrugeren at træffe et bære-dygtigt valg, afslutter Sofie Smedegaard Mathiesen.

Selvom vi i Danmark er gode til at overholde kravene for bæredygtigt fiskeri, er der 31 procent af verdens fiskebestande overfiskede eller udtømt. Det skriver Verdensnaturfonden WWF. Opdrættede fisk har også mulighed for at få en bæredygtighedscertificering. Denne hedder Aquaculture Ste-wardship Council (ASC). 

Fakta

- MSC blev skabt af WWF og Unilever i 1997, men har været en uafhængig organisation siden 1999

- Det er frivilligt, hvorvidt et fiskeri vil ansøge om at blive MSC-mærket

- Supermarkeder og leverandører bliver også godkendt til at måtte sælge MSC-mærkede fisk

Del

Journalist

Nanna Frank

Andre artikler