European Media Partner

By og havn bliver ét i Horsens

Byområdet JERNLAGERET på Nordhavnen i Horsens skal bringe byen tættere på havnen og havnen tættere på byen.

Udgangspunktet er, at havnen skal være for alle.

Når det nye byområde JERNLAGERET står klar i Horsens i 2025, vil det bl.a. rumme en bred havnekanal, forskellige boligtyper til ca. 5.000 nye beboere, rekreative områder, erhverv og dagligvarebutik. Alt sammen udført med fokus på bæredygtighed og på grundlag af et ønske om at få mest muligt ud af vandets potentialer.

– Vandet er et centralt element for disponeringen og designet af den nye bydel. Det indgår i projektet på flere niveauer og i flere skalaer – fra etablering af den brede havnekanal til anvendelse af regnvand til rekreative formål, siger Claus Jensen, arkitekt og partner i RUM, der har udarbejdet helhedsplanen for den nye bydel.

Et andet centralt element i projektet er at få byen og havnen til at smelte sammen. Det afspejler sig både i indtænkningen af vandet i projektet, bebyggelsens disponering og i den rækkefølge, projektets etaper opføres i.

– Målsætningen er at få byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen. Det tager vi højde for fra første spadestik ved at starte indefra og ud i stedet for udefra og ind. Vi vil gerne undgå, at et stort område tæt på midtbyen ligger tomt, mens der bygges længere ude, og det gør vi ved at starte tættest på centrum, siger Karin Elbek, arkitekt og partner i RUM.

JERNLAGERET er ikke det eneste byggeprojekt i Danmark, der i disse år har fokus på at trække vand og by tættere sammen. Et eksempel på det er projekterne i Aarhus Havn, som har arkitektfirmaerne Gehl Architects og BIG i spidsen. Her skyder markante boliger og erhvervsbyggerier op side om side med et nyt havnebad.

Et andet eksempel findes i Esbjerg, hvor Hasløv & Kjærsgaard står i spidsen for et stort udviklingsprojekt, der med bl.a. en kunstigt anlagt badestrand og et nyt kunstmuseum skal forbinde byen og havnen på en ny måde.

I Horsens er opførelsen af JERNLAGERET netop skudt i gang. De gamle industribygninger nedbrydes, så den fysiske barriere mellem byen og vandet forsvinder. Den nye bebyggelse, som bl.a. vil omfatte karakterfulde projekter som Kanalhusene, Havnehusene og Karréen, er disponeret, så der bevares en række brede sigtelinjer fra det bagvedliggende boligkvarter til det indre havnebassin. Samtidig etableres et promenadeforløb, som kobler sig på Midtbyens aktivitetsbånd og fortsætter den offentlige rekreative rute i tæt kontakt med havnen og den nye kanal.

– Det første projekt, der bliver realiseret, er Karréen, hvor der bliver etableret 157 almene familieboliger og en dagligvarebutik. De første beboere i hele JERNLAGERET er således familier i lejeboliger, som er til at betale. Det understreger, at udviklerne mener det alvorligt, når de siger, at de skaber en bydel for alle, afslutter Karin Elbek. 

Fakta

JERNLAGERET i Horsens kommer bl.a. til at bestå af en bred havnekanal, rekreative områder, nye byrum, erhverv, dagligvarebutik og boliger til ca. 5.000 nye beboere. Bygherre på projektet er Torntoft & Mortensen, arkitekt er RUM, og ingeniør er COWI. Projektet forventes at være færdigudbygget i 2025.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider