European Media Partner

Byerne ændrer form

Den store efterspørgsel på boliger i og omkring de større byer – især hovedstaden – betyder, at eksisterende byområder nytænkes og ændrer karakter.

Det er utroligt spændende at være en del af denne proces, hvor vi kigger på at ændre de eksisterende byområder.

De forskellige bydele skal leve og overleve i mange år frem, så derfor skal de nye byområder ikke blot være bæredygtige, men de skal også indgå i en eksisterende kontekst, hvor man sammen med grundejere, rådgivere, myndigheder og andre interessenter kigger på et større område.

– Det er utroligt spændende at være en del af denne proces, hvor vi kigger på at ændre de eksisterende byområder. Og selv om der er mange aktører involveret, og tingene af og til kan blive kaotiske, så kan vi se bydele, over tid, tager form på en struktureret måde, siger Lars Bigom, der er adm. direktør hos Sophienberg Gruppen A/S.

Gennem de seneste mange år har der været et øget fokus på bæredygtighed, klima og materialevalg, når det kommer til udviklingen af bymiljøerne. Mange af disse elementer er efterhånden reguleret i det nye bygningsreglement, i kommunernes guidelines og i fokuspunkter, når lokalplanerne bliver udarbejdet.

– Den økonomiske bæredygtighed er essentiel for vores investorer, og for om de planer, som bliver udviklet, i sidste ende også bliver realiseret. Det vil sige, om der er et fornuftigt forhold mellem investering, risiko og afkast, forklarer Lars Bigom.

Økonomiske bæredygtige og klimatilpassede udviklinger gør det ikke alene. Kunsten er også at indtænke den sociale bæredygtighed, som er fundamentet for at få en god og velfungerende bydel, hvor mennesker føler sig trygge og gerne vil bo og opholde sig. Diversitet skaber byliv. Gode byrum til ophold og gennemtænkte aktivitetsrum er naturligvis også essentielle for en god og velfungerende bydel.

Netop diversiteten er et af elementerne, som Sophienberg Gruppen arbejder med i udviklingen af Bagsværd Bypark.

– Det er vigtigt at indtænke diversiteten, når man planlægger nye udviklingsområder. Der skal være boliger både til unge, familier og ældre. Mangfoldigheden skal også tænkes ind på endnu et niveau, for jo mere bynær beliggenheden er, des mere skal mulighederne for butikker og andre udadvendte funktioner indtænkes i stueetagerne, forklarer Lars Bigom og uddyber:

– Vi har i samarbejde med Gladsaxe Kommune, grundejere og rådgivere udviklet en helhedsplan for den nye Bagsværd Bypark. Området skal i fremtiden være et attraktivt og oplevelsesrigt byområde med det bredt udbud af boliger, detailhandel, kontor- og serviceerhverv. Alle elementer der skal være repræsenteret for at skabe byliv.

Visionen for Bagsværd Bypark er, at bydelen skal løfte bykvaliteten i Bagsværd som helhed. Der skal over en årrække udvikles 210.000 etagemeter i hele Bagsværd Bypark, og i skrivende stund opføres første etape, der indeholder 17.200 etagemeter af blandet boliger og butikker.

Andre eksempler på diversiteten i bymiljøerne finder man blandt andet i København, hvor Carlsberg Byen P/S siden 2012 har været i gang med at give Carlsberg Byen form. Bydelen bygger videre på fundamentet af det historiske bryggeri, der blev grundlagt i 1847 af den visionære brygger J.C. Jacobsen. I den nye bydel er der plads til familier i alle størrelser og aldre, og gaderne skal syde af liv, fordi erhvervslejemålene er tænkt nøje ind i byplanlægningen.

Et andet centralt element i byudviklingen er at tænke infrastrukturen ind, hvilket blandt andet ses i Køge, hvor forberedelserne til fremtidens infrastruktur i fuld gang. Køge Station bliver en del af højhastighedsbanen mellem Ringsted og København, og det kan ses i byggeriet, hvor Køge Kommune sammen med en lang stribe samarbejdspartnere udvikler områderne tæt på stationen til at kunne huse flere beboere og erhverv. 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider