European Media Partner

Byggepladsen skal planlægges

Når man skal starte et byggeri på en byggeplads, skal alt planlægges og undersøges på forhånd.

Der er meget ”plejer” i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det første, man som bygherre skal gøre sig overvejelser om, hvordan skal byggeriet kunne lade sig gøre på bedst mulig vis, uden at folk kommer til skade under opførelsen.

– Det lyder banalt og primitivt, men ikke desto mindre er det en ret vigtig aktivitet, siger Peter Kirkegaard, direktør i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der drives af bl.a. Dansk Byggeri og 3F.

På en byggeplads er det vigtigt, at der foregår arbejdsmiljøkoordinering, og at det er synligt i dagligdagen. Bygherren har ansvaret for, at koordineringen også medvirker til fremdrift og kvalitet i byggeriet.

Som bygherre har man har også pligt til at sikre, at byggeprocessen er planlagt ordentligt. På renoveringsopgaver er der bl.a. pligt til, at man får lavet nogle forundersøgelser af, hvad det er for et byggeri. Er der f.eks. nogle miljøfarlige stoffer som asbest eller bly gemt i dele af bygningsmaterialerne. Det gælder ikke i samme grad, når man snakker nybyggeri, her er der snarere bygbarhed og tidsplaner, som skal granskes.

Når man så kommer til at planlægge selve byggepladsens udformning, er det vigtigt, at man planlægger og udformer den, så det bliver fremkommeligt.

– Kan jeg komme ind på byggepladsen, og kan jeg gøre det tørskoet? Desto mere konceptagtigt, du kan lave planlægge din byggeplads, desto nemmere bliver det. Er adgangsveje lagt logisk og efter reglerne, er der plads til oplag af materialer og håndtering af affald, hvordan får du transporteret materialer hen og op i byggeriet, i løbet af byggeperioden? Spørger Peter Kirkegaard.

Tilgængelighed, logistik og realistisk tidsplan er vigtige at være opmærksom på.

– Det letter styring og øvrig planlægning, og sikrer forudsigelighed, og det elsker bygherrer, og det er vigtigt at tidsplan er realistisk, og ikke er styret af drømme eller illusioner, siger Peter Kirkegaard.

Derfor er en god tidsplan så vigtig. Så arbejdsfolk ikke kommer ind på pladsen og træder hinanden over tæerne. Som bygherre er man også ansvarlig for, at tidsplan er realistisk, og her er det afgørende, at der er god dialog og aftaler med entreprenørerne.

– Skal der f.eks. bruges teknisk grej til at sætte gipsplader op, men kan de kan ikke køre rundt på et gulv, hvor der allerede er lagt varme- og forsyningsledninger hen over gulvet. Planlægning er alfa og omega, afslutter Peter Kirkegaard. 

Fakta

Ved byggepladsens indgang skal der være en oversigtsplan, der viser byggepladsens veje, flugtveje, oplagspladser, skurby samt områder med hjelmpåbud m.v. Alt materiel bør oplagres på en god og forsvarlig måde, og affald fjernes med det samme.

Kilde: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Del

Journalist

Malthe Sommerand

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider