European Media Partner

Byggeriet mangler arbejdskraft

Andelen af virksomheder, der ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, er steget fra ni procent i 2014 til 31 procent i 2017. Især Regionerne Hovedstaden og Midtjylland er hårdt ramt.

Alene i Region Hovedstaden oplever 35 procent af virksomhederne en produktionsbegrænsning på grund af mangel på arbejdskraft.

Ude omkring på byggepladserne begynder der at blive mangel på håndværkere. Hvor vi for blot få år siden så manglen i de specialiserede funktioner som ingeniører, projektledere og lignende, mangler branchen nu især tømrere, murere og elektrikere.

– Der har været en fremgang i bygge- og anlægsbranchen gennem de seneste fire til fem år, og nu begynder vi at se effekten. Alene i Region Hovedstaden oplever 35 procent af virksomhederne en produktionsbegrænsning på grund af mangel på arbejdskraft, fortæller Bo Sandberg, der er cheføkonom hos Dansk Byggeri.

Manglen på arbejdskraft er ikke kun en skidt udvikling for det danske samfund, så længe der ikke er tale om en overophedning af branchen. For nu er der en gylden mulighed for at få endnu flere af de ledige ud på jobmarkedet. Hos Dansk Byggeri peger de på en stribe parametre, en kombinationsbehandling, der skal sikre arbejdskraft i fremtiden til branchen.

– Byggeriet beskæftiger omkring tre procent af danskerne, så det er vigtigt, at vi gør op med fortidens synder og bliver ved med at uddanne nye lærlinge, samt der er en tilgang af praktikpladser, siger Bo Sandberg og uddyber:

– Byggebranchen uddanner omkring 25 procent af alle faglærte i Danmark. Dermed uddanner vi populært sagt også for andre brancher. I kriseårene søgte mange håndværksuddannede over i andre brancher, eksempelvis transport, industri og handel. Her er der en arbejdskraftreserve, som man kan forsøge at trække tilbage til de brancher, de er udlært i. Danmark har desuden stadig behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

– Det bliver interessant at se, hvilken påvirkning Brexit får på den udenlandske arbejdskraft. Vil det blive for usikkert for udenlandske håndværkere at søge mod England, så de i stedet retter blikket mod de nordiske lande, herunder Danmark? Det kan vi håbe på, siger Bo Sandberg, og uddyber:

– Selvom vi de seneste måneder har set en begyndende tendens til, at udenlandsk arbejdskraft vender tilbage til deres hjemlande, er Danmark stadig et lille og attraktivt marked, hvor mange udlændinge på danske overenskomster kan tjene en hel del mere i deres fag end hjemme.

Et andet parameter er, at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet. Der var en stor effekt af de reformer, som blev skabt i 2006 og 2010, men Dansk Byggeri efterlyser et mere reformvenligt politisk klima.

– Vi så gerne, at man fra politisk side igen fik gang i tilbagetrækningsreformer, så det bliver mere attraktivt for de ældre at blive længere på arbejdsmarkedet, hvor der er brug for dem, fortæller Bo Sandberg.

Endelig skal der endnu mere fart på digitaliseringen i bygge- og anlægsbranchen, så der er brug for mindre manuelt arbejde, og de mest slidsomme arbejdsprocesser bliver overtaget af automation.

– Sammenligner man udviklingen i byggeriet i 2007 – lige inden finanskrisen – med 2016. Så er den samlede produktion på godt og vel samme niveau, men bl.a. digitaliseringen betyder, at niveauet er opnået med ca. 27.000 færre ansatte i branchen i 2016 end i 2007. Det er den vej Danmark skal følge for at høste effektivitetsgevinsterne, siger Bo Sandberg. 

Fakta

Dansk Byggeri tager temperaturen på arbejdsmarkedet i både bygge- og anlægsbranchen og i erhvervslivet generelt og præsenterer det nye overophedningsbarometer. Barometret viser, at byggeriet ligger i det gule felt og er den branche, som er mest presset lige nu.

Kilde: Dansk Byggeri

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler