European Media Partner

Byggeriet skal være grønnere

Der er brug for langt flere energirigtige og bæredygtige byggeløsninger, hvis Danmark skal være grønnere.

Det er denne problemstilling, CLEAN forsøger at løse med forskellige projekter om energieffektive bygninger, intelligente bygninger og cirkulære byggeløsninger. CLEAN er en landsdækkende non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme en grøn omstilling og vækst ved fokus på energi- og miljøteknologier. Organisationen ønsker langt flere energirigtige og bæredygtige bygninger, som både tæller de eksisterende og de nye bygninger.

– Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2, om end disse er vigtige indikatorer. Et bæredygtigt byggeri har fokus på et mindre energiforbrug uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Men der mangler incitamenter fra politisk hold, som skal gøre det attraktivt for boligejere at spare på energien, mener Lotte Lindgaard Andersen, der er projektchef hos CLEAN og henviser til www.go-REFURB.com, der netop handler om at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel for at fremme omfattende energirenovering.

– REFURB er et projekt, der fokuserer på kunderejsen for renovering, fortæller Lotte Lindgaard Andersen.

Projektet sætter energieffektivisering på tegnebrættet, så boligejerne inspireres til at realisere en energirenovering af hjemmet. Der er fokus på one-stop-shop pakkeløsninger, hvor boligejere nemt kan danne økonomisk overblik, få rådgivning og eksekvering.

– Flere af sådanne lignende pakkeløsninger fra byggekonsortier kunne være guld værd herhjemme også på mindre skalaer i kommunerne, mener Lotte Lindgaard Andersen, der også foreslår, at kommunerne bør oplyse og motivere borgere om muligheder for at spare på energien og overgå til lokal energiforsyning.

Det er nødvendigt at spare yderligere på energi og materialer i byggeriet og fremme cirkulære byggeløsninger, men der er også behov for energi- og ressourceoptimering i virksomheder, landbrug og transport. Her er der efter direktør i CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsens mening plads til forbedringer.

– Ved at skabe bedre rammebetingelser kan politikerne sætte skub i processerne, siger CLEAN-direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen.

Politikerne kan bidrage mere til både energieffektivisering i bygninger og cirkulære byggeløsninger ved at skabe bedre incitamenter, lovgivning og vejledninger. I forhold til mål om energieffektivisering, hvor vi fra EU’s side er pålagt et årligt sparekrav, kan vi med fordel kigge mod vores nabolande som f.eks. Holland, der har totale pakkeløsninger for energirenovering, og Tyskland, der har attraktive låneordninger samt tilskud til boligejere, der forpligter sig til at renovere energirigtigt.

Den cirkulære tankegang er endnu meget spæd i almen betragtning. Tegnet med den store pensel er cirkulær økonomi i byggeriet en forretningsmodel, hvor fokus er på at holde byggematerialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højst mulige værdi i længst mulig tid. Der er f.eks. stor forskel på en bygnings samlede levetid, hvis man bygger i mursten og tegl, end hvis man bygger i trækonstruktion med billig beklædning, og netop levetiden er også væsentlig i det cirkulære regnestykke.

Projektet CLEAN er et særligt dedikeret projekt Circularity City(CC), som projektleder Søren Bernt Lindegaard står i spidsen for. Projektets mission er styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne, så de kan tilbyde boligejere helhedsløsninger, som er gunstige for både mennesker, miljø og økonomi. Endvidere er der fokus på at øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, da kommunerne er og forbliver vigtige first-movere for den cirkulære tankegang. 

Fakta

I dag er det muligt at bygge sit hus, så CO2-udledningen nærmer sig nul. Dette begreb kaldes nearly zero energy buildings (NZEB). Det er også muligt at renovere sit hus, så energiforbruget er meget lavt.

Omfattende eller dyb renovering er i REFURB-projektet defineret som 50-80 procent reduktion af energiforbruget.

Del

Journalist

Louise Højgård Laustsen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider