Weekly News

Dansk life science skal stå endnu stærkere

Gennem de sidste 20 år har life science-industrien vokset sig til at være et af de vigtigste eksporterhverv. Beskæftigelsen i branchen er steget med næsten 50 procent siden 2001; og regeringens nye vækstplan skal styrke rammerne yderligere.

Life science-industrien står for en tredjedel af al privat forskning i Danmark.

Danske life science-virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr, og life science er blevet en central dansk styrkeposition. Danmark har mulighed for at stå endnu stærkere på life science-området i fremtiden. Det kræver et vedvarende fokus på at styrke innovation, forskning og produktudvikling. De seneste års udvikling peger på et stort vækstpotentiale, hvis Danmark fortsætter de gode takter inden for life science.

– Den øgede globale konkurrence er en væsentlig udfordring for life science-industrien. De stigende krav og den stigende kompleksitet i reguleringen gør det også stadigt mere udfordrende for virksomhederne at komme på markedet med nye lægemidler i tide til, at de kan nå at tjene de store summer ind, de har brugt på udviklingen. Derfor har vi skabt en vækstplan for området, så vi også i fremtiden kan stå stærkt globalt, siger tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Regeringens vækstplan for life science skal netop understøtte en fortsat positiv udvikling i industrien. Planen, der er udviklet med afsæt i industriens egne anbefalinger, skal styrke vækstvilkårene for life science-industrien. Vækstplanen kommer med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

De danske life science-virksomheder bidrager ikke blot til forskningen og de nye produkter; de skaber også en lang stribe innovative produktionsjobs, der bidrager til dansk økonomi.

– Life science-industrien skaber innovative produktionsjobs, som bidrager væsentligt til dansk økonomi. Industrien står for en tredjedel af al privat forskning i Danmark og har en produktivitet, der er dobbelt så høj som i den øvrige industri, fortæller Brian Mikkelsen og uddyber:

– Derfor er det vigtigt med gode vækstvilkår for danske life science-virksomheder, der også er med til at styrke udviklingen af nye lægemidler og behandlingsformer, som skal forbedre sundheden og livskvaliteten for den danske befolkning i fremtiden.

I forbindelse med vækstplanen har Erhvervsministeriet skabt en life science-enhed, som skal sikre et styrket erhvervspolitisk fokus på life science. Målet er, at enheden i tæt samarbejde med kollegerne i Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet først og fremmest hurtigt formår at få omsat de 36 initiativer i vækstplanen til handling. Herudover skal enheden løbende analysere og følge op på erhvervspolitiske spørgsmål og udfordringer i dialog med life science-industrien.

– Jeg har mærket en meget positiv modtagelse af vækstplanen fra industrien. Især er jeg glad for, at det lykkedes at styrke rammerne for forskning og udvikling inklusiv klinisk forskning i Danmark. Derudover er jeg glad for, at vi får styrket rammerne for en stærkere aktie- og investeringskultur i Danmark, og at vi styrker internationaliseringsindsatsen over en bred front, forklarer Brian Mikkelsen.

Høj vækst og høj produktivitet er et tegn på, at danske virksomheder er internationalt konkurrencedygtige og skaber stor værdi. Det skyldes bl.a., at vi har mange meget innovative virksomheder, som har et godt samarbejde med de stærke offentlige forskningsmiljøer. Og kvaliteten af forskningspublikationerne er blandt de højeste i verden. Men også at danske virksomheder er gode til at få deres produkter ud på markedet til gavn for patienterne – både i Danmark og i hele verden.

– Jeg ved, at danske virksomheder arbejder på nogle af fremtidens afgørende sundhedsløsninger til gavn for den enkelte patient og for hele samfundet. Og jeg ønsker at skabe de bedst mulige vilkår, så disse højproduktive virksomheder bliver her i landet. Jeg håber, at den danske life science-branche fortsætter sin gode vækst fremover og cementerer sin position i den absolutte europæiske top.

Med vækstplanen følger regeringen bl.a. op på anbefalingerne fra vækstteam for life science og aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af 12. november 2017. 

Fakta

Dansk life science er en klynge af forskningsbaserede virksomheder, der producerer lægemidler og medicoudstyr. Branchen omsætter for omkring 190 mia. kr. om året og beskæftiger over 38.000 medarbejdere.

Kilde: www.lif.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler