European Media Partner

Dansk offshore skal kigge langt ud over andedammen

Modsætninger mødes i klyngenetværket Off­shoreenergy.dk, hvor vind og olie & gas sam­arbejder om fælles udfordringer og løsninger, fordi det styrker alle i dansk offshore.

Konceptet kunne blive excellente, hvis man deler for eksempel serviceskibe og andre ressourcer.

Vi skal kende morgendagen og være hestehoveder foran og vi skal kigge langt ud over den lille danske andedam – der er masser af konkurrenter derude. Ordene kommer fra Glenda Napier, direktør i klyngeorganisationen Offshorenergy.dk.

I en smuk rødstensbygning på Esbjerg Havn holder Offshoreenergy.dk til. Og herfra, i det der i 1901 blev opført som et fiskepakhus, kan direktør Glenda Napier skue ud over det hav, der er arbejdsplads for mange af Offshoreenergy.dks over 240 medlemmer.

Offshorenergy.dk er en klyngeorganisation og et innovationsnetværk for aktører inden for den danske offshoreindustri. Organisationen blev etableret i 2003 i kølvandet på erkendelsen af, at offshoreindustrien og alle dens aktører, uanset forskellighed, er nødt til at arbejde sammen for at styrke konkurrencekraften.

Medlemmerne er både vindindustrien såvel som olie & gas. Således tæller Offshoreneregy.dks medlemmer som både MHI Vestas, Siemens Gamesa og Maersk Oil. Også leverandører til industrierne er medlemmer, ligesom uddannelses­steder, teknologiinnovative virksomheder, universiteter, GTS-institutter, rådgivere og investorer.

– Vi faciliterer innovation, kontakt og samarbejder mellem vores medlemmer, siger Glenda Napier og giver nogle konkrete eksempler:

– Hvis Maersk Oil har en udfordring med deres installationer, der er tunge og dyre at udskifte, har de måske brug for at blive introduceret til dem, der producerer ting i lettere materialer. Det kan også være, at man med fordel kunne benytte droner og undervandsrobotter, når man skal inspicere de ubemandede satellitplatforme. Derfor har vi også teknologiske virksomheder – som eksempelvis droneproducenter – blandt vores medlemmer.

Hvordan tilgodeser man så forskellige medlemmer og konkurrenter som vind og olie & gas i Off­shoreenergy.dk?

– De er meget forskellige og der er modsætninger, men der er også stor synergi. Halvdelen af vores medlemmer arbejder med både vind og olie & gas, så der er et stort kompetence- og teknologioverlap. Begge industrier arbejder i et meget barskt miljø med vind og vand. Begge benytter subsea-installation og oplever de samme udfordringer med eksempelvis fouling (begroning af alger og dyr, red.). For leverandøren er det jo lige meget, om det sidder på et ben til en vindmølle eller til en produktionsplatform – problemet og opgaveløsningen er den samme. Samtidig har begge industrier interesse i, at der udvikles smarte kostreducerende løsninger. Så selvom man måske er ideologisk forskellig, har man teknologisk meget til fælles, forklarer Glenda Napier.

Målet for Offshoreneregy.dk er, at den danske offshoreindustri fastholder og gerne vækster i forhold til de nuværende 52 mia. kr. i eksport, bevarer sine 28.000 arbejdspladser og er up-to-date med den seneste teknologiudvikling, således at dansk offshore kan fastholde sin styrkeposition. I dag omsætter dansk offshore for 116 mia. kr.

Glenda Napier nævner Maersk Oil, der er blevet opkøbt af franske Total, og stiller spørgsmålet hvor vælger Total med Maersk Oil at udvikle deres forretning – med danske leverandører eller med de franske og internationale kræfter, som de allerede benytter? Måske de franske, medmindre, svarer hun med tryk på medmindre, at de danske leverandører er et skridt foran.

– Vi skal kende morgendagen og være heste­hoveder foran. Vi skal kigge langt ud over den lille danske andedam, der er masser af konkurrenter derude og vi skal sikre vores konkurrencekraft og at arbejdspladser inden for offshore bevares, lyder det fra Glenda Napier, der fortæller, at der arbejdes på en lang række spændende projekter, der kan reducere udgifter i forbindelse med ved­ligeholdelse og reparation.

– Alternative materialer og 3D-print, så man kan producere on-site produkter, er nogle af de nye innovative tiltag, ligesom brug af droner, der indsamler data ved hjælp af sensorer. Det er kostbesparende, at man kan sidde på land og måle og analysere data kilometer væk fra kysten. Men én ting er at kunne opfange en masse data, noget andet er også at kunne bruge dem. Så hele Big Data-dagsordenen vil i de kommende år præge offshoreindustrien, fortæller Glenda Napier. Hun tilføjer, at også deleøkonomi vil blive en del af fremtiden.

Det kunne være i forbindelse med en energi-ø som Dogger Banke, som Danmark, Holland og Tyskland har på tegnebrættet med henblik på at gøre vindenergi både billigere og bedre.

– Hvorfor kunne det ikke blive centrum for deleøkonomi? Konceptet kunne blive excellente, hvis man deler f.eks. serviceskibe og andre ressourcer. For at reducere omkostningerne, arbejde smartere og styrke konkurrencekraften, slutter Glenda Napier. 

Fakta

Glenda Napier, 44 år og uddannet cand. scient., har arbejdet med klyngeudviklingsprojekter i udlandet og identificeret det DNA, der er i store velfungerende klyngenetværk. Tidligere bl.a. områdechef hos CLEAN og ansat i erhvervspolitisk afdeling under Erhvervsministeriet. Siden 2016 direktør hos Offshoreenergy.dk, der har opnået EU’s guldcertifikat og anerkendes som en excellent klyngeorganisation.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider