European Media Partner

Data bliver lige så vigtigt som medicin for behandling


Dataindsamling har hidtil hovedsagligt handlet om dokumentation, men vi vil i højere grad se data anvendt i realtid til at træffe afgørende lægelige beslutninger.

Med en minister for offentlig innovation og disruptionråd sender det klare signaler oppefra.

I Danmark har vi i årtier indsamlet data om befolkningens sundhed, uddannelse, arbejdsliv og familieforhold. Politisk fremsyn i 1960’erne har skabt de enestående dataregistre, der længe har været misundt af forskere verden over. Kombinationen af den enorme informationsmængde med en befolkning, der er førende i brugen af internet og sociale medier, stiller os i en unik position i forhold til den nye datadrevne udvikling.

Men hvor de store datamængder hidtil primært har været anvendt til dokumentation og forskning, vil vi fremadrettet se en aktiv, personaliseret anvendelse. Det mener Christian Graversen fra Welfare Tech. På sundhedsområdet ser han et stort potentiale i at koble generel viden med specifikke situationer.

– Vi har klinisk data tilbage fra 1960’erne, og når man kombinerer den brede indsigt herfra med data fra patientens hverdag, kan man hjælpe til at træffe bedre valg. Før var det i de store systemer, nu er det meget mere vedkommende og tæt på hverdagen, og den udvikling accelererer bare. Alle har en kraftig computer i hånden i dag og kan meget mere på egen hånd. Det skaber også data, som kan opsamles og behandles, siger han og fortsætter:

– En diabetiker kan hjælpes til eksempelvis at nedbringe mængden af medicin, fordi man kombinerer viden om motion og kost hos den enkelte med den bagvedliggende viden om sygdommen. Min påstand er, at vi inden så længe vil se, at data betyder lige så meget for behandling som medicin gør.

Det er en kobling af big data med small data drevet af computerkraft, som finder sin ultimative form i genteknologiens muligheder for personlig medicin og ifølge Christian Graversen er det blot et spørgsmål om tid, før det finder udbredelse i Danmark.

– Nogle år længere ude i fremtiden vil vi se en stigning i personlig medicin. Ved at læse den enkelte DNA, finder man den bedste behandlingsform. Den enkelte per­
sons data integreres i behandlingsforløbet, og det giver en væsentligt højere kvalitet. Det findes i USA, men i Danmark ligger det måske længere ude i fremtiden. Danske Regioner har allerede udarbejdet en strategi for personlig medicin, så vi kan godt forvente at se noget på området inden for de næste par år.

Christian Graversen ser positive tegn i nogle af trekløverregeringens første handlinger.

– Med en minister for offentlig innovation og disruptionråd sender det klare signaler oppefra om, at vi skal gå ind i det her. Næste niveau er, at regionerne, hospitalsledelserne og de praktiserende læger skal bakke op, siger han og afrunder:

– Transformation er møghamrende vigtigt, fordi vi nu står i en situation, hvor der bliver mere knaphed med læger og sygeplejersker, og vi kan ikke bare importere dem fra Tyskland og Polen, for de har de samme udfordringer. Hvis man ikke bare skal løbe hurtigere og hurtigere, og det hele skal blive mere og mere træls, så skal digitaliseringen hjælpe. Der er ingen anden vej. 

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler