European Media Partner

De forvandler spildevand til rent vand og grøn energi

Det er ikke længere nok, at vandet er rent, når det forlader renseanlægget. I dag skal processen også være bæredygtig og producere energi.

Det er ikke ret mange år siden, at det var en stor udfordring for landets renseanlæg at forvandle spildevand fra husholdninger og industri til rent vand.

Men op gennem 1990’erne og frem til ca. 2005 er der sket en mindre revolution inden for spildevandsrensning, så man i dag tager det for givet, at vandet fra renseanlægget, er helt rent.

Det siger projektchef Per Henrik Nielsen fra VandCenter Syd. Her leverer man drikkevand og håndterer spildevand for al industri og størstedelen af husholdningerne i Odense og på Nordfyn.

– Spildevandsrensning er over en årrække blevet en højteknologisk disciplin, og samtidig har vi fået en langt bedre forståelse af den biologiske aktivitet i spildevandet og i de processer, vi udsætter det for. Sammenlagt betyder det, at det nærmest er blevet en selvfølgelighed, at vand fra både husholdninger og industri er rent, når det forlader vores anlæg.

Med selve renseprocesserne på plads går bestræbelserne nu i en helt anden retning, fortsætter Per Henrik Nielsen. Nu handler det i stigende grad om at gøre rensningsprocessen mere bæredygtig og faktisk producere energi under rensningen.

– Tidligere byggede vi anlæg, der bl.a. omsatte ammonium til frit kvælstof, mens vi omsatte kulstoffet med store mængder luft. Det var ret energikrævende processer, som i takt med det stigende fokus på bæredygtighed, er blevet udfaset på mange af de større anlæg. I dag sorterer vi i stedet kulstoffet fra, så vi kan lave biogas og dermed producere både varme og el, siger han.

Faktisk er man i dag blevet så dygtige på de store anlæg, at man ikke længere forbruger energi, men ligefrem producerer et netto-overskud.

Som eksempel nævner Per Henrik Nielsen, at et anlæg i Odense i 2015 havde et energiforbrug på 14,5 mio. kWh om året. Men med anlæggets egenproduktion af energi, resulterer det nu i en energibalance på 154 procent. Man producerer altså et overskud på godt 7,8 mio. KWh, hvilket naturligvis har resulteret i en vis stolthed.

– Vi har været på forkant med udviklingen i Danmark, og er i international sammenhæng nogle af dem, der er mest bæredygtige, siger Per Henrik Nielsen og peger på, at omkring 40 procent af spildevandet i Danmark er med til at producere energi. Men med tiden vil den andel formentlig stige, siger han.

– I øjeblikket er det kun de store anlæg, der producerer energi til forbrugerne, men den teknologiske udvikling går hurtigt, og med tiden vil spildevandsslam reelt blive til en ressource, der skal tages med i samfundets samlede energiregnskab. 

Fakta

I et samarbejde mellem Aalborg Universitet og de store danske forsyninger undersøges i øjeblikket mulighederne for brug af genteknologi i vandrensningsprocesser. Det forventes, at der kan opnås forbedringer og besparelser ved en øget viden og forståelse af teknologien.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider