Weekly News

Den vanskelige pension

Ifølge en dagbladsartikel for kort tid siden var syv ud af ti mænd og otte ud af ti kvinder utrygge ved deres pension. Det viser, at kvinder er mindre selvglade end mænd. For ti ud af ti mennesker burde føle sig utrygge ved deres pension. Selv for en 60-årig rækker pension let mere end 30 år ud i fremtiden. Der er usikkerhed som følge af levetidsudvikling, renteudvikling, inflation, vækst, og skatteregler, for slet ikke at tale om pensionsselskabernes uklare opgørelser og prognoser.

Tænk altid på fire nøgleord: skat, enkelthed, omkostninger og risiko.

Vær derfor ikke for ambitiøs mht. at forstå pension. Men tænk altid på fire nøgleord: skat, enkelthed, omkostninger og risiko.

Skat: Tidligere var der en stor skattemæssig fordel ved pensionsopsparing. Det er der ikke mere, fordi den lange rente er lav. Skattefordelen ved pensionsopsparing for folk med høje indkomster har først og fremmest været, at afkast af pensionsformuen kun beskattes med 15 procent, mens afkast af fri formue beskattes med op til 42 procent. Pensionsformuer voksede derfor hurtigere end penge på fri hånd. Det var væsentligt, da renten var ti procent. Men i dag er den lange statsobligationsrente omkring én procent, så den årlige skattefordel er nede på måske 0,27 procent om året. Det er så småt, at det næppe er umagen værd. Spar hellere op på fri hånd og betal eventuel gæld tilbage. Penge på fri hånd giver øget manøvrefrihed.

Enkelthed: Balanceoppustning med formuer på pension på den ene side og gæld på fri hånd mindsker overblikket. Mange velstående mennesker har en kompliceret økonomi med dyre ejerboliger, stor gæld og måske en ejerandel i et engelsk hotel med udskudte skatter og stor gæld. De mister let overblikket over deres økonomi. Jo enklere økonomi, desto bedre.

Omkostninger: balanceoppustning koster. År tilbage var der som nævnt en skattemæssig fordel ved at have gæld privat og opsparing i pensionsregi. I dag er skattefordelen stort set nul, men der betales stadig en rentemarginal, når man har lån ét sted og værdipapirer et andet. Tænk altid på, hvad din balanceoppustning egentlig koster i omkostninger til den finansielle sektor. Din formue smelter som en isklump, hver gang nogen rører ved den.

Risiko: Risiko misforstås let. Den største risiko i verden er usikkerhed om levetid. Derfor er livsvarige pensioner den bedste pensionsordning og bør være basis for alle. Man vædder på, at man lever længe. Lever man længe, vinder man. Dør man tidligt, har man tabt, men så mærker man ikke tabet. Folk uden livsvarig pension må altid tænke over, hvorvidt pengene slår til hele livet. Når de begynder at leve sundere, bør de sætte forbruget ned, fordi deres forventede levealder stiger. Det er et besværligt regnestykke. Og glem børnene. De arver i 60-årsalderen. Kan de ikke klare sig uden arv i den alder, er de uden for pædagogisk rækkevidde. 

Del

Journalist

Michael Møller, professor, CBS

Andre artikler