European Media Partner

Der er et rigtigt tidspunkt for ejerskifte

Det er ikke hvis jeg dør, men når jeg dør – og helst før jeg dør, at virksomheden skal have et nyt liv, lyder opfordringen fra Industriens Fond til ejerlederne.

Det er ikke hvis jeg dør, men når jeg dør– og helst før jeg dør, at min virksomhed skal have et nyt liv.

– At indse, at du har brug for at spille bold med nogen, men også at kunne finde de rådgivere, hvor du har tillid til, at de ikke ryster træet, før du er parat til at høste æblerne – eller sælge virksomheden, for nu at sige det mere direkte. For det er den utryghed og usikkerhed, som mange ejerledere vil have, når de ikke har professionelle bestyrelser at sparre med, og når dem, der er rundt om dem, alle sammen vil blive meget påvirkede af den beslutning, de træffer om at afhænde.

Sådan beskriver adm. direktør Mads Lebech motivationen bag det arbejde, som Industriens Fond siden 2013 har lagt i at fremme professionaliseringen af ejerledelse i Danmark. I regi af Center for Ejerledede Virksomheder har fonden været med til at udvikle en række forskningsbaserede tiltag, som skal sikre, at den værdifulde og meget udbredte ejerledermodel, der kendetegner dansk erhvervsliv, matcher den fremtid, som er på vej; ikke mindst, at ejerlederne er klædt på til de udfordringer, som venter dem.

Professionaliseringen gælder især ejerledernes håndtering af ejerskifte, og på spørgsmålet om, hvorfor det er så vigtigt, uddyber Mads Lebech:

– I Industriens Fond arbejder vi jo helt overordnet for at forbedre industri- og erhvervslivets konkurrenceevne. Et af vores fokusområder er Iværksætteri og Innovation, hvoraf det sidste er et spørgsmål, som en virksomhed skal forholde sig til i hele sin levetid, herunder: Hvad skal der ske med min virksomhed efter mig?

– I kølvandet på finanskrisen så dansk erhvervsliv en ”opstuvning” af virksomheder, der i princippet burde have fundet nye ejere, men ikke gjorde det, fortsætter han. Dertil viste rundspørger, at mere end halvdelen af ejerlederne ikke havde nogen form for exitstrategi. En manglende exitstrategi betyder jo, at virksomhederne var – og er – i risiko for at dø med ejerlederen; og dermed, at Danmark mister virksomheder, indtægter og arbejdspladser. Derfor vurderede vi, at der var brug for dansk forskning på området.

Ifølge rapporten ”Ejerlederne og ejerskifter”, som er baseret på svar fra over 13.500 ejerledere i efteråret 2015, har kun en femtedel nedskrevet en plan for, hvad der skal ske, når de ikke længere er den rigtige ejer. Desuden har over en tredjedel af ejerlederne ikke en fornemmelse af, hvad deres virksomhed er værd. Ved de derimod, hvad den er værd, svarer knap to tredjedele, at det er ud af egen erfaring – altså uden at basere værdisættelsen af virksomheden på drøftelser med andre.

Udover at udgive rapporter, har et hovedmål for Center for Ejerledede Virksomheders forskning været at udvikle et benchmarkingværktøj, som den enkelte ejerleder kan anvende til at planlægge og kvalificere sin exit-strategi. Resultatet er det såkaldte ”Ejerstrategikort”, som dels ved hjælp af 27 spørgsmål hjælper ejerlederen til afklaring i forhold til virksomhedens fremtidige ejer- og ledelsesstruktur; dels i en 17-siders rapport benchmarker virksomheden mod andre i samme branche.

At Industriens Fond fokuserer indsatsen på ejerledernes egen håndtering af ejerskifte betyder dog langt fra, at den vil overflødiggøre den professionelle rådgivning på området, eller ikke anser den for nødvendig.

– Jeg tror ikke, at der er mange, der er i stand til nøgternt at afhænde en virksomhed uden brug af professionel rådgivning, svarer Mads Lebech. Man vil altid have behov for hjælp, særligt til værdisættelsen af virksomheden, for der er så mange andre faktorer, der spiller ind end bare ”hvad nogen vil give for den”.

– Værdien af en virksomhed handler om forventning til fremtidigt afkast, særligt i forhold til investeret kapital. Ofte er ejerskifteudspil ved siden af ejerlederens selvbillede, fordi hans vurdering bygger på den værdi han har skabt og det han har investeret. Med samtidens kæmpe opbrud i hele industrisektoren – i form af digitalisering og nye udviklingsmuligheder for produkter, som overflødiggør de eksisterende – så er der brug for rådgivere med den brede indsigt, fastlår han.

Hvor ejerledernes styrke er, at de kender virksomheden indefra, er det altså rådgivernes styrke, at de kender den udefra. For at begge i sidste ende kan få mest ud af hinandens specialviden, er det afgørende skridt ifølge Mads Lebech, at ejerlederne bliver bevidste om deres situation, og ikke overlader ejerskiftet til tilfældighederne.

– Når de først har erkendt, at det ikke er hvis jeg dør, men når jeg dør – og helst før jeg dør – at min virksomhed skal have et nyt liv, skal de nok tage den rådgivning, der er nødvendig, fastslår han. Selvom ejerlederen har det godt og tingene kører, er der altså et rigtigt tidspunkt – og det skal man afklare med sig selv. 

Fakta

En virksomhed er ejerledet, når dens ejer også er den, som har det sidste ord og driver virksomheden. Ifølge Industriens Fond er 80 procent af alle danske virksomheder ejerledede. I 2014 bevilgede IF etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder, som arbejder for at professionalisere ledelsen hos ejerledede virksomheder i Danmark.

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider