European Media Partner

Der er i høj grad rum for forbedringer

Interview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om indsatsen på astma- og allergiområdet.

I dag går jeg ingen steder, uden jeg har min astmaspray i tasken.

Ifølge tal fra Astma Allergi Danmark berører astma, allergi og andre overfølsomhedssygdomme 1,5 mio. danskere. En af dem er kvinden i spidsen for Sundhedsministeriet, Ellen Trane Nørby, der lider af astma. Sygdommen er hun i vidt omfang vokset fra, men den 38-årige sundhedsminister husker tydeligt, hvordan det var at være begrænset af astma som barn.

– Jeg ved godt, hvad det vil sige at være barn og ung med astma og kender til de udfordringer, det nogle gange kan give, når man gerne vil være vild pige og klatre i træer og spille fodbold i frikvartererne. Jeg kan huske timer tilbage i folkeskolen, hvor jeg nærmest ikke kunne trække vejret, fordi jeg havde glemt at få min astmaspray med, fortæller Ellen Trane Nørby.

– Astma og allergi sætter nogle begrænsninger i hverdagen, og det oplevede jeg også. Som barn og ung får man ikke altid puttet alting i idrætstasken eller skoletasken, selvom man godt ved, at det er livsnødvendigt. I dag går jeg ingen steder, uden jeg har min astmaspray i tasken, men det kan godt være svært at have den systematik som barn, tilføjer hun.

Som sundhedsminister har Ellen Trane Nørby ansvar for alle sundhedsområder. Adspurgt om, hvordan man som sundhedsminister prioriterer mellem forskellige sygdomme, der er alvorlige på hver deres måde, svarer Ellen Trane Nørby, at hun er bevidst om ikke at overse de mindre områder. Samtidig peger hun på, at samarbejdet i Folketinget med partiernes sundhedsordførere er velfungerende og løbende bidrager positivt.

– Jeg forsøger som sundhedsminister både at have fokus på de store områder, men også på nogle af de områder, som godt kan blive glemt. Samtidig har jeg stærke sundhedsordførere, også på astma- og allergiområdet, som ikke mindst Dansk Folkepartis ordfører har stort fokus på. Det er en styrke, synes jeg, at man som sundhedsminister kan have stærkt samarbejde med ordførerne, som hver især løfter nogle områder og bringer dem ind på dagsordenen, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen afsluttede i januar 2017 et ”servicetjek” af astma- og allergiområdet i Danmark, og det viste, at indsatsen halter. Særlig slemt står det til i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor der trods krav fra Sundhedsstyrelsen fortsat ikke er etableret allergicentre.

– Servicetjekket viste, at der i høj grad er rum for forbedringer. Det blev klart, at nogle af regionerne på ingen måde løfter opgaven godt nok, og det følger Sundhedsstyrelsen op på, siger Ellen Trane Nørby.

De manglende allergicentre i Region Nordjylland og Region Sjælland skyldes bl.a. vanskeligheder med rekruttering. Det er et reelt problem, som sundhedsministeren anerkender, men det er ingen undskyldning for at lade være med at oprette centrene, understreger hun.

– Kravet om at oprette allergicentrene hænger sammen med, at vi ved, at hvis man skal sikre, at viden om astma og allergi også kommer ud på akutmodtagelserne, de lungemedicinske afdelinger, speciallægerne og den almene praksis, så skal der være nogen, der driver det. Der skal være nogen, der har de nødvendige specialkompetencer, så de børn og voksne, der har voldsom allergi eller astma, kan få kyndig hjælp, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeriets indsats på astma- og allergiområdet vil i den nære fremtid tage udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens servicetjek.

– Vores fokus er at få løftet de områder, servicetjekket pegede på, at der var behov for at løfte. Både inden for uddannelse, så vi får flere speciallæger på området og efteruddannet flere, og i forhold til at få implementeret allergicentrene i alle landets regioner, siger Ellen Trane Nørby.

Hertil kommer, at Sundhedsministeriet kort før nytår indgik en aftale med apotekerne, der udvider en hidtidig ordning for nye kronikere også at gælde eksisterende. Aftalen betyder, at kroniske astmatikere og allergikere kan få hjælp til at tage deres medicin korrekt på landets apoteker.

Endelig har Sundhedsministeriet i samarbejde med Miljøministeriet og Miljøstyrelsen lavet en kampagne om kemi i børnehøjde, der er målrettet børnefamilier. Kampagnen, som indeholder lette, praktiske råd, skal bidrage til, at færre børn udvikler astma og allergi.

– Nogle af de små ting, f.eks. udluftning inden sengetid, kan betyde meget for indeklimaet i hjemmene og lede til, at færre børn og unge får astma og allergi og gøre det lettere at holde sygdommen i skak for dem, der allerede har den, afslutter Ellen Trane Nørby. 

Fakta

Ellen Trane Nørby, f. 1980, har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2005. I juni 2015 blev Ellen Trane Nørby børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, en post hun varetog, indtil hun i forbindelse med regeringsomdannelsen i november 2016 blev udnævnt til sundhedsminister.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider