European Media Partner

Der er ingen planet B

109.000 tons CO2. Så meget sparede danskerne miljøet for sidste år blot ved at putte dåser og flasker i pantautomaterne. Pantsystemet er drevet af Dansk Retursystem, og besparelsen svarer til, at alle danskere kan lade mobilerne op i de næste tre år.

Sidste år blev 84 procent af emballagen lavet om til ny drikke- eller fødevareemballage, og de sidste 16 procent vaskes og genbruges direkte.

I disse år er der stort fokus på, om vi kan vinde kapløbet mod den globale opvarmning. Og midt i klima­debatten er problematikken omkring de enorme plastikmængder, der forurener naturen, også kommet på dagsordenen.

Affaldet fra plastikproduktionen spreder sig hastigt ud i naturen – både som de helt små stykker microplastik, der går gennem fødekæderne og finder vej tilbage til mennesket – til store synlige stykker plast, der ligger ude i oceanerne eller sygner hen på en losseplads.

Mange læsere vil nikke genkendende til synet af de fem enorme flydende øer af plastik, der ligger og skvulper rundt i havstrømmene i verdens­havene. FN vurderer, at i dag udgør plastik 60-80 procent af alt affald i havene. Man estimerer at i alt 5.000 mia. plastikstykker med en samlet vægt på 250.000 ton flyder rundt på denne måde, og det er bare toppen af isbjerget.

Derfor gav det genlyd i medierne verden over, da der på World Economic Forum i Davos i Schweiz kom budskabet om, at holder vi den nuværende kurs, vil havene indeholde mere plastik end fisk i 2050. Tallene stammer fra rapporten ”The New Plastic Economy”, og her kan man bl.a. læse, at hvert år ender mindst otte mio. ton plastik i havene, hvilket svarer til, at hvert minut dumper en lastbil sin last. Tallene har fået mange til at spærre øjnene op, og globalt arbejdes der nu på, at plastik skal indgå i en cirkulær økonomi, hvor det kan genbruges mest hensigtsmæssigt og holdes væk fra naturen.

Præcis den cirkulære tankegang har de fokus på hos Dansk Retursystem, der siden 2002 har drevet pant­systemet, og som er en af de danske pionerer på området cirkulær økonomi. 92 procent af danskerne synes, pantsystemet er en rigtig god idé, hvilket bl.a. ses ved, at ni ud af ti flasker/dåser bliver genanvendt herhjemme.

– Hver dag får vi omkring 3,5 mio. flasker og dåser ind gennem vores system, og vi genanvendte 48.000 tons materiale i 2016 – i CO2 svarer det til 136.000 flyveture mellem København og Rom, forklarer Lars Krejberg Petersen, der er adm. direktør for Dansk Retursystem.

– Vi er faktisk i stand til at holde panten i et cirkulært forløb. Sidste år blev 84 procent af emballagen lavet om til ny drikke- eller fødevare­emballage, og de sidste 16 procent vaskes og genbruges direkte. Det sparer miljøet for en masse ressourcer i stedet for at begynde helt forfra med at producere nyt materiale, siger Lars Krejberg Petersen.

Mange har sikkert hørt, at det er godt, at de brugte plastflasker blev til fleecetrøjer og lignende. Men i dag er fokus ændret.

– Vi er kommet et skridt videre i dag, hvor vi ikke blot ukritisk ser på det at genanvende materialer til at fremstille nye produkter. Der skal være bæredygtighed, og materialerne skal indgå i systemer, hvor det giver god mening, og hvor f.eks. genbruget af plastik ikke ender med at koste uforholdsmæssigt mange ressourcer. Derfor giver det mening at holde pantemballagen i fødevarekæden, siger Lars Krejberg Petersen.

Når du sender en tom dåse gennem pantsystemet, er du også med til at gøre miljøet en tjeneste. For når man genanvender en dåse, kræver det f.eks. kun fem procent af den energi, man ville bruge på at fremstille en helt ny dåse. Samtidig betyder genanvendelse af tomme emballager, at man undgår at bruge nye råstoffer. Kloden har jo som bekendt ikke uanede ressourcer. I år faldt Earth Overshoot Day den 2. august. Det betyder, at vi har opbrugt jordens fornybare ressourcer og dermed begynder at overtrække på klodens ressourcer. Til sammenligning faldt dagen seks dage senere sidste år, nemlig den 8. august.

Hos Dansk Retursystem har de meget fokus på at uddanne de næste generationer til at blive gode til at returnere panten og derved skåne miljøet i fremtiden.

– I Danmark er vi godt opdraget med pantsystemet. Det er kun få procent, som af og til smider pant­emballage direkte i skraldespanden. For at opretholde interessen og forbedre mentaliteten holder vi oplæg for børn og unge mennesker for at give dem indblik i den cirkulære tankegang, og på hvordan vi kan gøre en forskel for miljøet, siger Lars Krejberg Petersen.

Dansk Retursystem var f.eks. samarbejdspartner til Climate Planet-udstillingen i Aarhus havn og på Islands Brygge i København, hvor de yngre forbrugere kunne prøve at være flaske for en dag. Dansk Retursystem tilbyder også undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinnet.

Næste gang du har slukket tørsten, så hjælp både dig selv og miljøet ved at sende emballagen tilbage til pantsystemet, så er du med til at sikre, at emballagen bliver i et cirkulært system og snart finder vej til hylderne i supermarkedet igen. Indholdet i emballagen må gerne skvulpe, men emballagen skal ikke skvulpe rundt på verdenshavene. Tak for du bidrager til et bedre miljø. 

Fakta

I Europa genbruges mindre end 25 procent af det indsamlede plastaffald i dag. I Californien kom der for få år siden et forbud mod engangsplastikposerne, og EU har besluttet, at forbruget af letvægtsbæreposer af plast skal skæres ned til maks. 40 poser pr. person inden 2026. Plastindustrien har anbefalet, at der ikke længere skal udleveres gratis poser fra 2019.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider