European Media Partner

8 byggeprojekter

Her præsenterer vi otte interessante byggeprojekter rundt om i Danmark.


Hedensted

Sammen med VIA Horsens har Hedensted Kommune anlagt Danmarks første stykke klimavej. Strækningen, der ligger på 50 m af Dalbyvej, skal sikre, at regnvandet ledes væk, samt at CO2-udledningen reduceres. Regnvandet ledes væk via den såkaldte permeable asfalt, hvor regnvandet trænger direkte igennem asfaltlaget i stedet for at genere bilisterne eller belaste kloakkerne.

Den anden udfordring med at reducere CO2-udledningen i kommunen løses ved, at regnvandet, der trænger gennem asfalten, bruges til at producere bæredygtig varme. Under asfalten er der monteret jordvarmeslanger, som det gennemtrængende regnvand varmer op. Det varme vand anvendes til at opvarme Børnehuset Lille Dalby, der er nabo til klimavejen. Klimavejen i Hedensted er led i et stort EU-støttet projekt, Coast to Coast Climate Challenge, som gennemføres i samarbejde med en række partnere i Region Midtjylland.

Foto: PR-fotoEgedal By

Egedal By er hovedstadsområdets næststørste byudviklingsprojekt – kun 45 minutter nord for København – og tæt på det hele.

Her bliver grønne marker de kommende år forvandlet til en levende og bæredygtig by med både butikker, boliger og virksomheder.

Egedal By kommer til at bestå af fem forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet, lige fra en tæt og høj stationsby til et åbent campusmiljø. Overalt snor de grønne områder sig ind mellem husene og ud til de rekreative områder med bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver og sportsbaner.

En del af stationsbyen er her allerede med sin egen S-togsstation, et nyt rådhus- og sundhedscenter, 60 lejeboliger, en stor Føtex, et plejecenter og en motionsø.

Og snart får byen mere vokseværk. Det sker, når 2E Group fra 2018 opfører op mod 300 smukke og energirigtige Schmidt 
Hammer Lassen-tegnede ejerboliger. Samtidig bygger Egedal Boligselskab 58 lejeboliger, der er klar til indflytning i 2020.

Her er plads til både børnefamilier, par og seniorer – og til rimelige kvadratmeterpriser.

Foto: PR-fotoSkanderborg

I Skanderborg har børnehavebørnene bæredygtighed på skemaet i to til fire uger om året. Projektet ”Bæredygtighed i børnehøjde” uddanner børnehavebørn til ambassadører for, hvordan de kan vise bæredygtig adfærd i dagligdagen og dermed skærpe indsatsen om at nå FN’s klimamål.

I 2017 deltog otte børnehaver med i alt ca. 500 børn. Institutionerne har allerede nu nedbragt madspild med anslået to procent, hvilket svarer til ca. seks tons CO2 for de otte institutioner, og de køber mindre kød. Børnehaverne genbruger mere legetøj og køber ca. 450 kg mindre plastik pga. mindre engangsservice og blå overtræksfutter.

Den enkelte børnehave bestemmer selv, hvordan de arbejder med emnet, og alle tiltag samles i et idékatalog, som løbende udvides med flere idéer inddelt (indtil videre) efter emnerne: Vand, Affald, Mad, Ressourcer og genbrug, Energi, Velvære i institutionen, Agent-kapper og historiefortælling, Skraldesange og Skraldehistorier.

Forhåbentlig kommer projektet med i Klima 100, så der også er andre kommuner og institutioner, der bliver inspireret den vej.

Foto: PR-fotoAmager

I 2020 skal 335 bæredygtige lejeboliger på Amager være klar til beboerne. Første spadestik er taget til Greensquare Garden, som fordeler sig over 29.800 etagemeter og seks ejendomme på Strandlodsvej mellem Amager Strandpark og Kløvermarken. 20 af lejlighederne bliver almennyttige boliger og de resterende 315 private udlejningslejligheder.

Greensquare Garden har fået sit navn efter grundens tidligere mangeårige ejer, antikvitetsforretningen Greensquare, som lå på adressen i 43 år. Greensquare rådede over 10.000 m2 fordelt på otte lagerbygninger. De bygninger er nu blevet revet ned, og de 3.000 tons knust tegl og 5.700 tons knust beton vil blive genanvendt i det nye byggeri.

Genanvendelsen af materialer fra de nedrevne lagerbygninger er blot et eksempel på, at bæredygtighed bliver tænkt ind i projektet, hvor man følger retningslinjerne i den anerkendte bæredygtighedscertificering DGNB, som er anbefalet af Green Building Council. Greensquare Garden sigter efter certificeringen guld.

Foto: PR-fotoKolding

I Kolding bruger de hvert år omkring to mio. kWh på at pumpe overfladevandet væk fra den indre by og ud til Kolding Centralrenseanlæg, men nu skal overfladevandet i stedet styres uden om det traditionelle afløbssystem og afledes via terrænbaserede løsninger. Den nye løsning sikrer, at presset på kloaksystemerne mindskes, hvilket betyder færre oversvømmelser i fremtiden.

Det er dyrt at etablere nye kloakløsninger i indre by, og det kniber med pladsen til flere regnvandsbassiner, så der tænkes alternativt.

I fremtiden skal Slotssøen samt de mindre søer i Kolding Bypark bruges som regnvandsbassiner, der kan aflede overfladevandet. Det er smart og bæredygtigt spildevand at skabe en symbiose mellem afledningen og de rekreative områder i parken. Kolding opnår en energibesparelse og CO2-reduktion. I Kolding stiler de efter en høj grad af borgerinvolvering og formidling omkring klimasikring og energibesparelse.

Foto: FotoliaRoskilde, Albertslund, Brøndby og Hvidovre

De fire kommuner samler kræfterne i projekt Gate 21, der sætter fokus på ”bæredygtig byfortætning”. Projektet skal vise miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig byfortætning.

Det betyder, at byernes svar på udfordringer inden for klimaforandringer, energi, transport og borgernes levevilkår, skal findes ved at integrere grønne løsninger i eksisterende byområder.

Projektet indeholder en række konkrete projektidéer i deltagerkommunerne. Albertslund vil gerne udnytte fængselsområderne tæt ved bycentret til grønne formål. Området ved Brøndby Strand Centret foreslås udvidet med 400 nye boliger, inklusive tre skyskrabere; alle med fokus på energieffektivitet, parathed til klimaforandringer og aktiviteter i grønne områder. Roskilde Kommune vil bl.a. arbejde med vand i deres projekter.

Foto: FotoliaSøborg

BOLIG+, der ligger i Søborg, er Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri. Projektet sætter fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet. Bygningen er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Bygningen, der ligger på Søborg Hovedgade, består af ti lejligheder i varierende størrelser og med et stort grønt, fælles uderum. Bygningen lever op til de fem BOLIG+ dogmer: 
• energineutral på årsbasis, inklusiv el til belysning og apparater.

• intelligent og betjeningsvenlig.

• fleksibel i brug og over tid.

• indrettet til et godt og sundt indeklima.

• af høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset lokal kontekst. Desuden skal projekter realiseres inden for en normal økonomiramme for etageboligbyggeri.

BOLIG+-konceptet opstod på EnergyCamp05 i 2005, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: ”Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning?”

Foto: PR-fotoFavrskov

I Favrskov Kommune lyder ordene: Bedre Favrskov – bedre bolig – bedre virksomhed og bedre klima. Et nyt initiativ skal involvere borgerne mere, fordi Favrskov Kommune rækker ud efter foreningerne/fællesskaberne.

Det kan være en grundejerforening, en sportsforening, en handelsforening eller noget helt fjerde. Foreningerne opfordres til at komme med et bud på, hvordan de lokalt kan blive mere bæredygtige. Det kan være en grundejerforening, som ønsker at sige farvel til pille- eller oliefyret ved at få lagt en ledning til fjernvarmenettet. Favrskov Kommune stiller så gratis uvildige rådgivere til rådighed, som kan vurdere om projektet kan realiseres.

Derudover er der præmier på højkant i 2018, hvor foreningerne kan vinde 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr. og få et gratis energitjek. Konkurrencen går ud på at sætte gang i aktiviteter, som medvirker til at spare på energien og nedsætte udledningen af CO2.

Projektet er støttet af Energistyrelsen og udføres i samarbejde mellem Favrskov Kommune og Aura Rådgivning, Energitjenesten og Vedvarende Energi.

Foto: PR-foto 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider