European Media Partner
Peter Rasmussen, Founder iHeadHunt HR & REKRUTTERING

Det er en fordel at være en nørd, når man rekrutterer til IT-branchen

Det kan være svært at gebærde sig inden for IT, hvis man ikke selv har en faglig baggrund med udgangspunkt i faget. Derfor har iHeadHunt en fordel, da de taler samme sprog som både virksomhederne og de dygtige IT-folk.

Peter Rasmussen har ifølge eget udsagn det, der kan karakteriseres som en rigtig nørd-baggrund. Han er nemlig uddannet datalog fra Københavns Universitet. Siden har han fortsat sit nørdede udgangspunkt, hvor han har arbejdet som udvikler både hos Danske Bank og Tryg. Det var dog først da han blev af- delingsleder hos ScanJour, at han begyndte at arbejde med rekruttering. Det var her passionen omkring rekruttering blev udviklet og senere formet til Peter Rasmussens egen virksomhed, iHeadHunt, som han startede tilbage i 2012. Her har hans nørd-baggrund haft stor indflydelse på, at iHeadHunt i dag leverer den kvalificerede ar- bejdskraft, som it-virksomhederne efterspørger:

– Der findes mange rekrutteringsvirksomheder som har svært ved at finde frem til de rette kandidater inden for IT. Det hænger nok sammen med, at de ikke helt præcist har forståelse for, hvad en backend-udvikler skal kunne for at være dygtig, eller de har svært ved at følge med, når samtalen drejer ind på de forskellige front-end teknologier og platforme. Det er et svært område at bevæge sig ind på, hvis man ikke helt forstår arbejds- områderne og opgaverne. Selv har jeg arbejdet inden for det her felt i mange år og har derfor efterhån- den fået de forskellige IT termer godt ind under huden.

– Hos iHeadHunt arbejder vi især med Scrum og agilitet, hvilket i høj grad er medvirkende til vores effektive arbejdsgang, hvor vi prioriterer og klør på med det mest væsentlige, lyder det fra Peter Rasmussen.

Hos iHeadHunt arbejder de i øvrigt med det der kaldes for sprint. Et begreb der dækker over, at man som medarbejder har et vis antal opgaver, som man skal nå til en præcis deadline:

– Hver eneste dag, spørger jeg mine kollegaer, hvad de får lavet til næste dag og om de har nogle udfordringer med at finde kandidater til kunderne. På den måde, har vi alle styr på processen og vi kan arbejde med udfordringer inden de udvikler sig. Det gør også, at vi netop kan levere den første relevante og motiverede kandidat til kunden inden for 2 uger, siger Peter Rasmussen.

– Kandidaterne bliver naturligvis altid screenet på forhånd og får fortalt om virksomheden, hvorefter iHeadHunt tager stilling til, om der er et match mellem virksomheden og kandidaten. Det er vigtigt for Peter Rasmussen, at kandidaten reelt er motiveret for at arbejde i virksomheden og ikke blot søger en højere løn.

EN TUR NED I MASKINRUMMET

For Peter Rasmussen og iHead- Hunt står det klart, at rekruttering ikke er raketvidenskab. Det er et håndværk, der kræver knofedt og hårdt arbejde for at finde frem til de helt rigtige kandidater. Peter Rasmussen giver et eksempel på, hvordan processen kan se ud:

– Det kan være en virksomhed, der henvender sig til os fordi de skal bruge en dygtig systemarkitekt. De forklarer os gerne lidt om rollen der skal udfyldes og jeg tager altid en samtale med den fra virksomheden som teknisk skal vurdere hvorvidt kandidaten har de efterspurgte faglige kompetencer, så vi er sikre på, at vi har det bedste udgangspunkt for at finde den rette kandidat. Så sørger vi for at lave et interessant stillings- opslag hvorefter vores researchere begynder med at gennemtravle LinkedIn ved brug af en masse værktøjer. Derfra kontakter vi de relevante kandidater med væsentlig information og afklarer eventuelle spørgsmål over telefon. Når kandidaterne er blevet interesseret, sender de os et CV og udfylder en matrix, der beskriver deres faglige kompetencer i forhold til rollen. Udover CV og matrix sender iHeadHunt ligeledes 8-10 linjer om kandidaten, som også indeholder deres motivation til at skifte stilling og løn-niveau. Sidstnævnte for at gøre processen så transpa-rent så muligt. Vi sender derefter al informationen videre til vores kunde, for at afklare om de er interesserede i at møde kandidaten. Det fører i cirka 4 ud af 5 tilfælde til en præsentation hos kunden, hvor jeg selv deltager i funktion af fluen på væggen. Det gør mig i stand til at besvare efterfølgende spørgsmål fra enten kandidaten eller kunden. Derfra skulle vi ger- ne, lidt længere henne i processen, ende med en underskrift, fortæller Peter Rasmussen.

- Grunden til at vores kunder, stort set vil hilse på alle vore kandidater, er netop en grundig screening, som langt de fleste andre headhuntere indenfor IT-området slet ikke har forudsætninger for at vurdere.

Hos iHeadHunt er man ikke blege for at indrømme, at der findes an- dre dygtige folk inden for rekruttering af IT-specialister. Derfor går de altid til opgaven ud fra den tanke der hedder, at de altid skal gøre det 20% bedre end alle de andre. Det udgangspunkt matcher den respons iHeadHunt modtager fra sine kunder:

– Vores kunder vender ofte tilbage til os med nye opgaver. Vi headhunter på både 5. og 6. år for store anerkendte virksomheder herunder ved nytår indgået en 3-årig aftale med NETS for at headhunte IT-specialister til dem efter et stort udbud. Vores ofte langvarige kunderelationer skyldes, at de mener, at jeg med baggrund som datalog, udvikler, projektleder og afdelingsleder har de kompetencer, der kræves for at afdække, hvad der er godt og hvad der er mindre godt. Dét, at vi reagerer hurtigt, forstår kundernes behov og er oprigtige i vores tilgang til arbejdet, er årsagen til, at kunderne vælger os når de skal finde deres næste IT-mand eller kvinde, siger Peter Rasmussen.


Del

Journalist

Redaktionen

Andre artikler