European Media Partner

Det er i havnen byerne vokser

Hvor der før lå industrivirksomheder, er der i dag boliger med udsigt, levende butiksliv og indtægter til byen. Havnen er kommunernes nye vækstcenter.

Vi regner med at skabe 6.000 ekstra arbejdspladser.

Der var engang, hvor borgerne i de danske havnebyer havde udsigt til siloer, skorstene og grå produktionshaller. I dag kan de mange steder se ud over vandet. For de gamle industrihavne bliver forvandlet til bydele med boliger, butikker og vækst. Ikke mindst i Køge, hvor et byudviklingsprojekt både mangedobler erhvervshavnens størrelse og samtidig skaber boliger til 4.000 indbyggere og op mod 4.000 nye arbejdspladser.

– Havnen har stået misrøgtet hen i mange år. Nu har vi rykket erhvervshavnen nordpå og samtidig overgivet de gamle, slidte havnearealer til byudvikling. De første beboere er allerede flyttet ind, siger Thomas Elm Kampmann, direktør for Skandinavisk Transport Center og Køge Havn.

Køge er, som flere andre havnebyer, i gang med omfattende byudviklingsprojekter, der skal fjerne tunge industrier fra havnekajen og i stedet forvandle de attraktive kystlinjer til bydele, der kan fastholde borgerne og tiltrække nye. Men mange steder skal den udvikling ske samtidig med, at havnen som erhvervsområde også udvikler sig og skaber vækst for byen.

– Det kan være en gordisk knude at få erhverv og boliger til at gå hånd i hånd i et havneområde, så begge blomstrer og ikke clasher. Der er nogle snitflader, der skal tages hånd om, så erhvervshavnen ikke generer boligerne, og boligerne ikke begrænser erhvervet, forklarer Thomas Elm Kampmann fra Køge Havn.

I Køge har man indgået et meget tæt samarbejde mellem havnen, det lokale transportcenter, kommunen og den nye bydel Køge Kyst.

– Vi har ikke set på erhvervs- og byudvikling som to isolerede størrelser. Vi har kigget på hele cirklen. Erhvervet skal bringe arbejdspladser til byen, og Køge Kyst skal tilbyde attraktive boliger og bymiljø, som medarbejdere har lyst til at bosætte sig i og dermed bidrage til kommunekassen, siger havnedirektøren.

En af de drivende faktorer i udviklingen i Køge er at skabe en af de mest dynamiske og effektive transport- og logistikklynger i Danmark med både Skandinavisk Transport Center ved motorvejen uden for Køge, og Køge Havn, der har potentiale til at blive havn for hele hovedstadsområdet. Det gør man bl.a. ved at udvide erhvervshavnen.

– Vi regner med at skabe 6.000 ekstra arbejdspladser, som relaterer sig til aktiviteter i det nye havneområde og transportcentret. Vi vil gerne have en erhvervshavn, som borgerne i Køge er stolte af, siger Thomas Elm Kampmann.

Det er ikke kun i Køge, der er fokus på havnen som vækstcenter. I Aalborg flyttede man for årtier siden den egentlige havn ti km mod øst. Stadsarkitekt i Aalborg Peder Baltzer Nielsen mener, at dét var Aalborgs held og lettede byens omdannelse.

– Der er i mange danske byer sket en udvikling af havneindustrierne, så de enten er lukket eller koncentrerer sig andre steder. Når det sker, er det fornuftigt med nye byudviklingsplaner. Vi har brug for industrihavne, men de kan koncentreres på færre havne. For nogle byer er deres eneste halmstrå for en ny byudvikling at tiltrække og fastholde borgere. Det kan ofte kun ske ved at omdanne havnefronten til bydele med boliger og butikker, påpeger stadsarkitekten.

Kanalbyen i Fredericia er også en ny bydel, der har skabt op mod 2.800 arbejdspladser og 1.200 boliger.

– Da de store havnearealer blev ledige efter skibsværftet og kemifabrikken lukkede, opstod der en helt fantastisk mulighed for, at vores smukke, gamle fæstningsby igen kom til at hænge sammen i stedet for at være knækket på midten af industrihavnen, siger Tim E. Andersen, projektdirektør for Kanalbyen i Fredericia.

Fakta

I Køge er man udover udviklingen af Køge Kyst som ny bydel og udvidelsens af erhvervshavnen også i gang med at udvide Køge Bugt Motorvejen, ligesom man bygger et nyt supersygehus og udvider med ny højhastighedstogforbindelse mellem København og Ringsted.

Del

Journalist

Line Felholt

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider