European Media Partner

Det er jura i byggeri

Jura er en stor del af et bygge- og anlægsprojekt, og det kan være en fordel at engagere sig med rådgivere tidligt i processen.

Det man desværre nogle gange ser er, at der er nogle rutinerede entreprenører, der er gode til at slippe for både dagbøder og for at skulle stille sikkerhed og garanti. Så er det, at bygherren kan have nogle problemer.

Først og fremmest skal der være klarhed over projektet. Man skal derfor engagere sig med byggerådgivere, altså arkitekter og ingeniører.

– Det er der jo nogle firmaer, der er helt specialiseret i, siger Jens Hessel, advokat, Ret&Råd Advokater.

Lad os sige, at man som bygherre har en grund, og så laver man nogle planer for, hvad det er, man kan og vil dér. Det kan være, at man vil opføre et hus til sig selv, det kan være, at man er i gang med en større entreprise. Men i alle henseender er der nogle helt klare regler, man skal overholde.

Man har som bygherre nemlig risikoen for, om ens projekt er klart. Og hvis ikke det er tilstrækkeligt klart, når det igangsættes, så risikerer man nogle unødvendige ekstra regninger under byggeriet, forklarer Jens Hessel.

– Det, der er særligt ved det danske system, det er, at man kan udbyde og opføre med henvisning til betingelsessystemer som AB92 og nu også AB18. Entreprisekontrakten bliver så lavet med udgangspunkt i projektet og den pris, som entreprenøren tilbyder at opføre det for, siger Jens Hessel.

Kontrakten og projektet skal være klart, så der ikke kommer ekstraregninger til byggeherren. Hvis der er mangler, så er det entreprenøren, der er ansvarlig. Og der er i de gældende regler om, at entreprenøren skal stille bankgaranti med 15 procent af entreprisesummen til frigivelse ved aflevering, så er det videre ti procent indtil etårs-gennemgangen og en procent indtil femårs-gennemgangen.

– Det bør sikre bygherren mod de mangler, der er i et byggeri, og modsvarer den garanti, som bygherren stiller for byggesummens betaling, siger Jens Hessel.

Projektmagerne, der både kan være professionelle rådgivere og én selv, følger så byggesagen og sikrer, at kvaliteten er i orden, og at terminen overholdes. Gør det ikke det, har man muligheder for at sanktionere, siger Jens Hessel.

– Man kan indskrive dagbøder i entreprisekontrakten, hvis afleveringen overskrider den aftalte afleveringsdato, siger Jens Hessel og fortsætter:

– Det man desværre nogle gange ser er, at der er nogle rutinerede entreprenører, der er gode til at slippe for både dagbøder og for at skulle stille sikkerhed og garanti. Så er det, at bygherren kan have nogle problemer.

På flere hjemmesider, bl.a. byggeproces.dk, kan man blive klogere på de regler og love, man som bygherre er omfattet af. Hjemmesidens vejledning er udfærdiget af arbejdsmarkedsparter inden for byggebranchen. 

Fakta

Om byggeretten: Retten til at opføre byggeri, hvis visse betingelser er opfyldt. Det er bl.a. krav til de bebyggelsesregulerende forhold, som består i bebyggelsesprocent, etageantal samt højdeforhold og grundstørrelse.

Kilde: Advokatguiden

Del

Journalist

Malthe Sommerand

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider