European Media Partner
Henriette Kinnunen, direktør i Danish Venture Capital and Privat Equity Association (DVCA). GENERATIONS- & EJERSKIFTE

Det er vigtigt at være på forkant med generations- og ejerskifte

Der er mange muligheder for ejer- ledede virksomheder, når de en dag skal på nye hænder, derfor er det vigtigt, at man har generations- og ejerskifte med i sine overvejelser, allerede fra man starter sit firma.

Kendetegnende for en ejerledet virksomhed er, at der ca. hvert 25. år skal ske noget nyt med den, fordi ejeren ikke længere skal videreføre virksomheden.

Henriette Kinnunen arbejder som direktør i Danish Venture Capital and Privat Equity Association (DVCA). Desuden har hun en baggrund som skattejurist, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med generations- og ejerskifter, med børsnoteringer og fondsejede virksomheder. Alt dette har givet Henriette Kinnunen en bred indsigt, baggrund og forståelse for de forskellige former for ejer- skifte, der findes i Danmark. Henriette er én af initiativtagerne bag rapporten ’Generationsskifte’, der er udarbejde af de to førende professorer på området; Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen.

DVCA repræsenterer kapitalfondene som brancheforening. Det gør det muligt for DVCA at følge udviklingen der viser, at flere og flere danske ejerledede virksomheder med tiden bliver overleveret til kapitalfonde. Ifølge Henriette Kinnunen er det ofte helt naturlige årsager, der skyl- des generations- og ejerskifte:

– Kendetegnende for en ejerledet virksomhed er, at der ca. hvert 25. år skal ske noget nyt med den, fordi ejeren ikke længere skal videreføre virksomheden. Der kommer altid et tidspunkt, hvor alderen sætter en naturlig begrænsning for det fortsatte arbejde. Her er der så for- skellige muligheder: man kan lade virksomheden gå videre til næste generation inden for familien, man kan lade en nærtstående medarbejder overtage virksomheden helt eller delvist, overdrage virksomheden til en erhvervsdrivende fond, børsnotere virksomheden eller man kan sælge virksomheden til en uafhængig tredje part - den uafhængige tredjepart kan i denne sammenhæng være en kapitalfond, fortæller Henriette Kinnunen.

I dag er 9/10 danske virksomheder ejerledede. Det vil sige, at inden for de kommende år står flere end 28.000 danske virksomheder over for et generations- eller ejerskifte.

Når det kommer til de udfordringer der kan opstå i forbindelse med et generations- eller ejerskifte, taler forskningen ifølge Henriette Kinnunen sit eget tydelige sprog:

– Den største udfordring er fak- tisk ejeren selv. Ofte går de alt for sent i gang med at planlægge deres generationsskifte. Mange starter først ganske få år inden, hvilket vil sige, at ejerledere langt op i 60-erne endnu ikke ved, hvad der skal ske med deres virksomhed, når de ikke længere skal drive den. Men et generationsskifte er noget der tage tid. Både i forhold til de omstruktureringer der skal foretages i forhold til at få de rigtige godkendelser og tilladelser samt den rette struktur og finansiering på plads. Det kan tage lang tid, og så kan det også tage tid at finde den rette til at føre virksomheden videre og det er uanset om det er internt eller eksternt, siger Henriette Kinnunen.

Hvis man skal tage imod et godt råd fra Henriette Kinnunen, vil det der- for være, at man, allerede når man stifter sin virksomhed, går i gang med at gøre sig overvejelser om den dag, man står over for et generations- eller ejerskifte:

– Det er jo af hensyn til medarbejdere, medejere, kunder og investorer, at det er godt at være på forkant med, hvad der skal ske, når man ikke længere har mulighed for at køre virksomheden videre, lyder det fra Henriette Kinnunen.

Del

Journalist

Redaktionen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider