Weekly News

Det gode ejerskifte kommer ikke af sig selv

Et godt ejerskifte er en kæmpe gevinst for samfundet. Et godt ejerskifte betyder, at værdier og arbejdspladser lever videre. Men et godt ejerskifte kommer ikke af sig selv. Det er derfor interessant at læse om, hvorfor Industriens Fond med Mads Lebech i spidsen netop støtter projekter, der forsker i ejerskifter.

23.000 danske virksomheder står foran at skulle generationsskiftes de kommende otte år.

23.000 danske virksomheder står foran at skulle generationsskiftes de kommende otte år. Planlægningen af et generationsskifte er vigtig for at sikre værdierne i virksomheden. For mange virksomhedsejere er det en vanskelig beslutning at skulle overgive sin virksomhed til en ny ejer. Det er helt forståeligt. For mange er det et livsværk, man skiller sig af med. Et sted, hvor der er lagt blod, sved og tårer.

De fleste kender eksempler på, at beslutningen om at sælge er blevet trukket så meget i langdrag, at virksomheden har mistet sin værdi den dag ejeren beslutter sig for at stoppe og sælge.

Derfor skal et generationsskifte planlægges grundigt og forberedes i god tid. I den forbindelse kan professionel rådgivning have afgørende betydning.

Det handler først og fremmest om at sikre, at du som ejerleder sætter det rigtige rådgiverhold, der hjælper dig med både at få overblikket og kan dykke ned i detaljerne. Der skal være robuste processer, gode systemer, ordentlig datadisciplin og en fornuftig rapportering i din virksomhed. Der skal også være styr på anlægskartoteket, orden i kontrakterne og styr på skat og moms. Men er der også styr på dine IPR’er? Læs mere om, hvorfor det er en god idé at have styr på din virksomheds patenter, varemærker og designrettighed ifølge tidligere direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen, Jesper Kongstad. Du og dine rådgivere skal kort sagt sikre, at der er orden i hele penalhuset. Det er afgørende for et succesfuldt ejerskifte.

Men det handler også om at have en god samtalepartner. For de fleste ejere er det en stor beslutning med svære personlige overvejelser at skulle give sit livsværk videre. Derfor et det et vigtigt aspekt af rådgivningen at kunne tage de mere ”bløde” drøftelser, som ofte fylder langt mere for ejerlederen end regnskabstal og KPI’er.

Rettidig omhu og en professionel tilrettelagt proces er således centrale elementer i et godt ejerskifte. Men det gør det ikke alene. Fundamentet i form af gode rammevilkår skal være på plads. Det skal være nemt og ubureaukratisk at gennemføre et ejerskifte og sidst men ikke mindst, så må skattereglerne ikke virke kontraproduktivt. I den forbindelse har politikerne taget vigtige skridt i retning af at gøre det lettere at generationsskifte en virksomhed. Den kurs skal de holde fast i, for det gode ejerskifte er en vigtig vækstdriver til dansk økonomi. 

Del

Journalist

Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

Andre artikler