European Media Partner

Det kan koste medarbejdere

Dårligt psykisk arbejdsmiljø gør det vanskeligere at fastholde medarbejdere og forringer produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten.

Vi har en fælles forståelse af, at det her er vigtigt.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være en bekostelig affære for en virksomhed. Det fortæller Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, DI.

– Det er veldokumenteret i forskningen, at dårligt psykisk arbejdsmiljø øger personaleomsætningen, og mekanismerne er lette at forstå. Hvis man ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø, trives man ikke, og hvis man ikke trives på sin arbejdsplads, er det sandsynligt, at man leder efter et andet sted at være, forklarer han.

Samtidig falder værdien af det arbejde, der udføres på virksomheden. Når tilliden er væk, og når der ikke er balance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, der er til rådighed, kan medarbejderne ikke levere.

– Trivsel er en forudsætning for, at du har engagerede medarbejdere, og engagerede medarbejdere har højere produktivitet, større effektivitet og bedre kvalitet. Så både i forhold til at fastholde medarbejdere og i forhold til produktivitet, effektivitet og kvalitet er det vigtigt, at man har et godt psykisk arbejdsmiljø, for det er forudsætningen for, at man kan trives, siger Anders Just Pedersen.

Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø kan ikke entydigt placeres hos lederen, om end lederen naturligvis spiller en hovedrolle, påpeger Anders Just Pedersen.

– I forhold til psykisk arbejdsmiljø arbejder vi med IGLO-modellen, hvor IGLO står for individ, gruppe, ledelse og organisation. Godt psykisk arbejdsmiljø er noget, der kræver en indsats på alle fire niveauer, siger han.

– Når det er sagt, ligger der naturligvis en del på lederen. Men det er jo også derfor, vi har ledere. Deres opgave er netop at forholde sig til dilemmaer og paradokser, herunder de konflikter, der løbende opstår, uddyber Anders Just Pedersen.

DI arbejder sammen med fagbevægelsen om at skabe godt psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne, og det er ikke svært at finde fælles fodslag, understreger Anders Just Pedersen.

– Vi har en fælles forståelse af, at det her er vigtigt. Det er ikke et kampområde, hvor vi vil gøre sådan, og fagbevægelsen vil gøre sådan. Vi er enige om en hel række tiltag og bruger ressourcer på arrangementer, materiale og vejledning til virksomhederne, fortæller han.

Og intet tyder på, at det kommer til at stoppe foreløbig. Dårligt psykisk arbejdsmiljø har længe været et problem på de danske virksomheder, og det vil det fortsat være i årene der kommer.

– Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men der er stadig udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Det er noget, virksomhederne arbejder med, og det vil de blive ved med at gøre. Det samme vil vi i DI. Der er stor søgning efter det hos vores medlemmer, så det er noget, vi kommer til at arbejde med mange år endnu, afslutter Anders Just Pedersen. 

Fakta

Godt psykisk arbejdsmiljø kendetegnes ifølge Anders Just Pedersen ved, at medarbejderne har indflydelse på arbejdet, at arbejdet giver mening, at der er en høj grad af tillid, at samarbejdet fungerer, og at der er balance mellem de opgaver, der stilles, og de ressourcer og kompetencer, medarbejderne har.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler