European Media Partner
Frank Faurholt, formand for Dansk Automationsselskab AUTOMATION

Digitalisering er afgørende for dansk industri

SMV’er i Danmark spørger ikke længere ”hvorfor?”, men ”hvordan?”. Men der er ikke noget let svar på det spørgsmål - Digitalisering er komplekst.

Big Data kan afdække problemer, som du ikke vidste, du havde.

Automatisering har jævnligt været et heftigt debatteret tema siden opfindelsen af dampmaskinen og senere brugen af andre energikilder, der har bidraget til at aflaste manuel arbejdskraft. Forskere på Oxford University satte fornyet gang i debatten i 2013 med konklusionen om, at 47 pct. af kendte amerikanske jobs kan blive automatiseret inden for de næste 10-20 år. Siden er der blevet fulgt op med lignende undersøgelser og konklusioner for USA og mange andre lande af diverse konsulenthuse, centralbanker og tænketanke. 

”På den korte bane kan man sige, at hvis jeg køber den robot, hvor bliver mandens job så af? Men erfaringerne fra mange danske virksomheder viser faktisk, at virksomheder med robotinvesteringer bliver mere konkurrencedygtige, får mere succes og ansætter flere folk,” siger Frank Faurholt, der er formand for Dansk Automationsselskab (DAU). 

Automatisering har for alvor taget fart i årene efter finanskrisen, hvilket har betydet, at den store outsourcing til lavtlønsøkonomier er stoppet, og der er hjemflaget flere arbejdspladser, fordi produktionens lønandel har kunne reduceres kraftigt. Men der har også været en modsatrettet trend, idet der ikke har været grund til at hjemflage produktionen, hvis det største salg alligevel finder sted i Asien eller andre regioner. 

Frank Faurholt følger den teknologiske udvikling inden for automatisering, robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering meget tæt og deltager i mange konferencer og netværksmøder, hvor han taler om disse emner og møder et hav af spørgsmål. 

Især fra de mindre og mellemstore virksomheder (SMV’er), der ikke har de samme ressourcer og finansielle råderum som de store virksomheder - og derfor ofte reagerer langsommere på nye trends og trusler. Han understreger, at automatiseringen på ingen måde er slut, men det altoverskyggende tema er nu den del af automatiseringen, som falder ind under digitalisering - og det er et område, der for alvor vil eksplodere i de kommende år.

”Når snakken for fem år siden faldt på disruptions, digitalisering og automatisering, så var reaktionerne fra SMV-industrilederne ofte ’hvorfor?’. Det gik jo meget godt. Men i dag er det mere skiftet til ’okay, forklar mig så hvordan’. Og her må jeg så ofte desværre svare dem, at det ved jeg ikke.”

Forklaringen på det er, at en digital omstilling er kompleks. Det er ikke en hyldevare, man kan købe hos selv de bedste konsulenthuse, for der er så mange forskellige elementer og forskellige behov hos de enkelte virksomheder samtidig med, at den teknologiske udvikling går så rasende hurtigt, at der løbende opstår nye muligheder.

”Alle efterspørger virksomhedscases, som man mere eller mindre kan kopiere, men de findes langt fra altid. Mit bedste råd er derfor altid, at man søger inspiration, erfaringsudveksling og brainstorming med andre virksomheder, universiteter, foreninger og netværk som DAU, RoboCluster og MADE.”

Men før en virksomhed begynder at foretage større IT-investeringer, skal der tages to skridt. Det første går på at få ryddet op. Gennemgå virksomhedens arbejdsprocesser ved gammeldags LEAN og få strømlinet virksomheden. Det andet skridt handler om erkendelse. At indse, at verden forandrer sig så hastigt, så det der har været en succesformel tidligere, ikke virker længere. En svær proces for garvede folk med år på bagen, men den ender som regel med, at der ansættes yngre kræfter i virksomheden med nye tilgangsvinkler og idéer. Når de to skridt er taget, er fundamentet lagt for den digitale transformation, som løst defineret handler om at udnytte de digitale muligheder med enorm computerkraft, dataindsamling og rækkevidde. Forhold, der betyder, at man kan løsrive sig fra fysiske begrænsninger. Det handler også meget om deling af viden - som ikke længere ligger i et ringbind i et pengeskab, men er tilgængeligt for hele virksomheden i digital form. 

Frank Faurholt fremhæver Big Data som et af de helt store temaer i de kommende år. 

”Big Data er lidt som hønen og ægget. Nogen vil sige, at du bliver nødt til at finde ud af, hvordan du vil løse et kendt problem, og så kan du samle data ind på det. Andre vil sige - saml bare alt ind. Big Data kan afdække problemer, som du ikke vidste, du havde. Begge tilgangsvinkler er rigtige, men det er den anden, der er den mest spændende ved Big Data. Man kan indsamle utroligt mange data på alt fra kundeadfærd, salgsmønstre og produktkvalitet til det helt jordnære som virksomhedens energiforbrug.”

De store ressourcestærke danske virksomheder er altid med i frontlinjen og også mindre eksportvirksomheder kender betydningen af at udnytte digitaliseringens muligheder i den skrappe globale konkurrence. 

”Det er mere SMV’erne, der kun er til stede på hjemmemarkedet, der skal passe på. Den digitale transformation er som et tog, der aldrig når endestationen. Det afgørende for virksomhedernes overlevelse er at komme med og ikke blive efterladt på perronen.”Fakta

Dansk Automationsselskab (DAU) er en selvstændig forening under Dansk Industri, der har som mål at fremme vilkårene for automation i Danmark. Selskabet understøtter erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller og giver inspiration til nye automationsløsninger.

Læs mere om DAU på www.dau.dk


Del

Journalist

Flemming Østergaard

Andre artikler