European Media Partner

Digitalisering trimmer offentlig service

Billigere og bedre service over for borgerne er et håndfast resultat af digitaliseringen i kommunerne. Men der er også udfordringer, lyder det fra KL.

For Ralf Klitgaard, der er afdelingschef for digitalisering i Kommunernes Landsforening, er der ingen tvivl om, at digitaliseringen af alt fra folkeskoler til ældrepleje er et gode, der hjælper landets 98 kommuner med at levere en mindre omkostningstung og i mange tilfælde bedre service over for borgerne.

– Lad os bare tage folkeskolen, siger han. Alle læringsprocesser bliver i en eller anden udstrækning digitaliserede, så en stor del af elevernes læring nu kan foregå på computere eller tablets. Det giver nogle helt nye muligheder for en mere dynamisk og varieret undervisning, hvor læreren i f.eks. geografiundervisningen nemt kan bruge digitale kort og film.

Et andet område, hvor digitaliseringen allerede har sat tydelige spor, er i forhold til ældrepleje og sundhed. Genoptræning foregår eksempelvis oftere og oftere i borgerens eget hjem, siger Ralf Klitgaard.

– Det kan f.eks. ske ved, at borgeren følger en instruktør på en skærm, eller ved, at dele af genoptræningen foregår uden instruktør, men til gengæld foran et kamera, der aflæser træningen og giver feedback på, om den er udført korrekt. Det har den store fordel, at borgeren ikke behøver transportere sig til et kommunalt genoptræningscenter, hvilket særligt for ældre borgere kan være en belastning.

For hjemmesygeplejersken har digitale hjælpemidler også betydet en lettere arbejdsgang. I dag er det ikke længere nødvendigt at bladre i borgernes papirjournaler. Det hele ligger tilgængeligt på sygeplejerskens smartphone.

– Og på plejehjemmene er billedet det samme, fortsætter Ralf Klitgaard. Her kan man bruge sensorer i f.eks. gulvene, der med det samme alarmerer personalet, hvis en beboer falder. I forhold til tidligere, hvor borgeren skulle hen og trykke på en knap for at få hjælp, er det en stor og tryghedsskabende forbedring.

Et andet af de store kommunale ansvarsområder er teknik og miljø. Her har man heller ikke været sene til at de tage nye hjælpemidler i brug. Det handler f.eks. om at registrere bevægelsesmønstre i trafikken med hjælp fra sensorer og derefter, på baggrund af de indsamlede data, regulere den, så den flyder optimalt. På samme måde udstyrer kommunerne kloakker og regnvandsreservoir med sendere, der advarer om alarmerende stigninger i vandstanden.

Ralf Klitgaard peger på, at de såkaldte Smart City-løsninger er noget, vi kommer til at se meget mere af.

– Her er der ikke helt de samme etiske overvejelser og dilemmaer, som der kan være i forhold til data, der f.eks. vedrører ældreplejen eller folkeskolen. Det handler jo om, at man med de her teknologier kan indsamle rigtig mange informationer, som vi dels skal beskytte i forhold til hackerangreb og lignende, men som der selvfølgelig også er grænser for, hvordan vi må bruge. Det er der meget stort fokus på, og det skal der naturligvis også være.

Én af de ting, der har været til debat, er nogle kommuners brug af Facebook i forhold til at afsløre socialt bedrageri.

Ralf Klitgaard ønsker ikke at gå ind i diskussionen om Facebook, men siger, at det er et godt eksempel på, hvordan den hurtige teknologiske udvikling på den ene side resulterer i nye muligheder, men på den anden side også skaber gråzoner og dilemmaer.

– De dilemmaer skal naturligvis adresseres, og det bliver de i hele den offentlige sektor, hvor spørgsmålet om sikkerhed og beskyttelse af privatlivet har meget høj prioritet. Med den tilgang til udfordringerne, synes jeg ikke, man kan sige andet end, at digitaliseringen af det offentlige er en meget positiv udvikling. Og også en udvikling, som vi kun lige har set begyndelsen på. 

Fakta

Kommunernes Landsforening (KL) er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. Udover at varetage kommunernes fælles interesser, er KL kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Foreningen er politisk ledet og har knap 400 medarbejdere.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler