European Media Partner

Digitaliseringen vil ramme alle brancher

Industrien er på vej ind i en ny digital fase, og de danske virksomheder er nødt til at omstille sig, mener Lars Frelle-Petersen.

Populært sagt siger man, at software vinder over hardware.

Vi kender fænomenet som forbrugere: Rigtig mange af de produkter, vi bruger i hverdagen – lige fra el-pærer og højtalere til varmepumper og ovenlysvinduer – er blevet udstyret med en form for digital intelligens, der gør os i stand til at styre enhederne fra eksempelvis en smartphone-app.

Men det er ikke kun produkterne, der i stigende omfang bliver højteknologiske og digitale. Det gælder også selve varefremstillingen og virksomheders måde at arbejde på. Industri-sektoren befinder sig midt i en omstillingsfase, hvor store dele af produktionsapparatet bliver digitaliseret og baseret på intelligent software. Robotter, maskiner og systemer bliver koblet sammen ved hjælp af data og IT-systemer, og de teknologiske værktøjer kan give industrien nye muligheder en mere effektiv produktion – men også udfordringer i forhold til at omstille sig til den ny konkurrencesituation. Udviklingen bliver ligefrem kaldt den fjerde industrielle revolution – eller Industri 4.0.

Lars Frelle-Petersen, der er digital direktør i Dansk Industri, er ikke i tvivl om, at en bølge af digitale og software-baserede løsninger vil storme frem i de kommende år.

– En lang række teknologier vil grundlæggende ændre den måde, vi producerer varer på. Populært sagt siger man, at software vinder over hardware. I dag handler det ikke kun om at producere en vindmølle, for det kan alle. Det handler om at putte den rigtige software i vindmøllen, for det er det, der i sidste ende gør, at du har en konkurrencefordel, siger Lars Frelle-Petersen, og tilføjer:

– Vi er i begyndelsen af udviklingen. Med andre ord er vi ved at putte motoren i hestevognen, men vi ser konjunkturerne af, hvordan vi kommer til at producere i fremtiden. Flere steder er udviklingen allerede i fuld gang – f.eks. i bilindustrien. Man kan tage Tesla som eksempel, hvor kunderne i dag køber biler direkte fra fabrikken, og hvor næste skridt er selvkørende biler. På længere sigt vil digitaliseringen ramme alle brancher.


Hvilken betydning har digitaliseringen for den danske industri?

– Den har en utrolig stor betydning. Eksempelvis kan det have betydning for udflytning af arbejdspladser. Der er ingen tvivl om, at man med en mere automatiseret produktion vil kunne producere en vare lige så effektivt herhjemme som i Kina, fordi man har de rigtige robotter og de rigtige understøttelser.

Lars Frelle-Petersen mener desuden, at Industri 4.0-udviklingen vil give virksomhederne mulighed for at producere varer langt mere målrettet i forhold til kundernes behov, så man på den måde kan undgå spild og overproduktion.

– Man vil se langt mere individuelle produktioner. Hvor vi historisk set har arbejdet meget med masseproduktion, så vil det i fremtiden kunne betale sig at producere meget små batches af varer, fordi vi har en produktion, der er langt mere omstillings-egnet og styret af software. Han peger også på, at det i fremtiden bliver muligt at producere varer, der er langt mere intelligente.

– Et firma som Berendsen, der jo klassisk set er et renseri, er et godt eksempel. De har puttet sensorer i de kitler, som de renser for hospitalspersonale, og på baggrund af de data, de får ind, kan de give bedre informationer om hygiejnestandarden, hvilket kan være med til at mindske sygdomsspredning. Det forøger værdien af produktet og giver en konkurrencefordel.


Hvilke udfordringer medfører Industri 4.0?

– Selvom udviklingen kan gøre produktionen mere effektiv, giver den bestemt også nogle enorme udfordringer – f.eks. i forhold til cybersikkerhed. I det øjeblik, du kobler alting sammen, så er det også en trussel for din virksomhed og det pågældende produkt.

Derudover nævner Lars Frelle-Petersen, at de digitale ”firstmovere” kan få en stor konkurrencefordel.

– Store virksomheder som f.eks. Amazon, der opsamler enorme mængder data, er i stand til at være konkurrencedygtige i forhold til andre. Det kan godt være en udfordring for små og mellemstore virksomheder at skaffe ressourcer til at følge den teknologiske udvikling.

Er der en risiko for, at arbejdskraft vil blive overflødiggjort, når robotter og maskiner i stigende grad tager over?

– Nej, det tror jeg ikke. Vi er et af de mest digitale lande på mange områder, og det har jo ikke ført til arbejdsløshed – tværtimod. Det vigtige er, at vi hele tiden omdanner og uddanner vores arbejdskraft til nye opgaver. Industri 4.0 er også forbundet med livslang læring og evnen til at omstille sig til ny virkelighed. Der ligger en opgave hos både politikere og erhvervsliv i forhold til at uddanne og tiltrække arbejdskraft, siger Lars Frelle-Petersen. 

Fakta

Lars Frelle-Petersen tiltrådte i marts 2018 som digital direktør i Dansk Industri. Før det var han afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet. Han har tidligere været direktør i Digitaliseringsstyrelsen og Økonomistyrelsen samt kontorchef i Finansministeriet.

Del

Journalist

Lars Riis

Andre artikler