European Media Partner

Disruption vil gavne de danske virksomheder

Der er ingen grund til bekymring. Disruption kommer til at gavne Danmark og de danske virksomheder, fastslår direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov.

Vi anser disruption for at være en permanent tilstand.

Vi lever i en brydningstid, hvor etablerede virksomheder og brancher udsættes for konkurrence fra nytænkende teknologivirksomheder, der ikke lader sig begrænse af faglige eller geografiske skel. Vi har set det med Uber, vi har set det med Airbnb, og vi kommer med al sandsynlighed til at se det igen og igen i de kommende år. Disruption er blevet et grundvilkår, og det vil det fortsætte med at være. Så klar er meldingen fra Dansk Erhvervs direktør, Jens Klarskov.

– Vi anser disruption for at være en permanent tilstand. Teknologien vil blive ved med at udvikle sig. Det er ikke en bølge, der lægger sig igen. Det er noget, vi skal vænne os til, for det er kommet for at blive, siger han.

– I gamle dage kunne du gå til møde nede i den lokale industri- og handelsforening og møde dine konkurrenter. I dag er de kun et museklik væk. Det kan være en, der befinder sig i den anden ende af verden. Eller er i en helt anden branche, tilføjer han.

Som konsekvens heraf har vi to muligheder, påpeger Jens Klarskov. Enten kan vi forsøge at skærme os mod udviklingen, eller også kan vi gribe den og få det bedste ud af de muligheder, den tilbyder.

– Der er to måder, vi kan forholde os til disruption på. Vi kan vælge at lave en masse lovgivning, der stiller sig i vejen for den nymodens teknologi. Så er tingene som i Matador, og så er vi glade, siger Jens Klarskov.

– Alternativt kan vi vælge at give den en skalle. Vi kan investere i ny teknologi. Vi kan investere i børn, unge og voksnes uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse. Vi kan give virksomhederne bedre muligheder for at investere, tilføjer han og efterlader ingen tvivl om, at han og Dansk Erhverv er klare tilhængere af det sidste.

Konkrete eksempler har vist, at disruption kan skabe ulige konkurrencesituationer, hvis lovgivningen ikke tilpasses. Det skal politikerne være opmærksomme på, mener Jens Klarskov, for nok skal vi omfavne udviklingen og dens potentialer, men det skal ske på en måde, der er fair over for både eksisterende og nye aktører.

– Jeg taler ikke for, at vi ikke skal regulere, eller at vi slet ikke skal forholde os til disruptive teknologier. Nu nævner du selv Airbnb. Der er det klart, at hvis nogen kan lave et virtuelt hotel, hvor regler om arbejdsmiljø, brandsikring m.v. ikke gælder, så er lovgivningen ubalanceret, siger han.

– Når jeg taler om, at vi skal tilpasse lovgivningen til det her, så er det ikke et spørgsmål om, at vi skal lukke op for alle sluser og lade enhver, som vil, komme ind og gøre, hvad de vil. Sådan gør vi jo heller ikke i dag, fortsætter han.

– Jeg erkender, at balancen kan være svær at finde, men hvis du spørger etablerede virksomheder, som betaler skat og behandler deres medarbejdere ordentligt, f.eks. ved at overholde arbejdsmiljøreglerne, så vil de nok sige: ”Okay, hvis de andre slet ikke er omfattet af de regler, vi skal efterleve, så bliver det meget svært for os at drive forretning”. Det skal man tage hensyn til, og det er derfor, jeg siger, at vi skal finde en balanceret måde at håndtere udviklingen på, uddyber Jens Klarskov.

Fremadrettet er Dansk Erhvervs direktør fortrøstningsfuld på Danmarks vegne. De danske virksomheder er omstillingsparate, fortæller han, og også politikerne har forstået, hvad klokken er slået.

– Når jeg taler med danske politikere, så er mit klare indtryk, at de alle er optagede af, at vi som nation og økonomi skal klare os godt i Disruptionland. Alle har set og forstået, hvad det handler om. Dér er jeg ikke spor pessimistisk, siger Jens Klarskov.

Én ting skal vi dog gøre bedre, påpeger han, og det er uddannelse. Står det til Jens Klarskov, skal der laves et nyt fag i folkeskolen, så alle børn lærer at forstå, hvad der sker bag smartphonens glatte overflade.

– Vi skal give vores folkeskoleelever to redskaber: digital dannelse og digitale skaberevner. De skal lære, hvordan man skal opføre sig på nettet, og hvordan man skaber digitale løsninger, siger han og understreger, at teknologien i dag er så vigtig at forstå, at alle har brug for en grundlæggende forståelse af den.

– Vi skal ikke alle sammen have en ph.d. i datalogi. Men fremtidens medarbejdere skal kunne kigge bag skærmen. De skal vide, hvad det er at kode og programmere. De skal ikke alle sammen være eksperter i det, men de skal have en idé om, hvad det går ud på, afslutter Jens Klarskov. 

Fakta

Fremtidens medarbejdere skal kunne kigge bag skærmen.

Dansk Erhverv repræsenterer som erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger i Danmark og har som fremmeste opgave at varetage sine medlemmers politiske interesser over for alle relevante myndigheder.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler