European Media Partner

DyrvigConsult – bedre bygninger i byerne

For en kommune kan det ofte være noget af en udfordring, når krav om besparelser eller effektivisering kræver nye måder at løse kommunens opgaver på. Det være sig gennemgang af opgavens eksisterende behov og vilkår, spørgsmål om byens udvikling og optimering af den kommunale ejendomsportefølje eller optimering af måden ejendommene drives på.

DyrvigConsult – fokus på kunden

Hos DyrvigConsult har man siden 2012 specialiseret sig i netop den form for rådgivning inden for Facilities Management, og igennem årene har DyrvigConsult flere steder bidraget med strategisk bygherrerådgivning, organisationsudvikling, kompetenceudvikling og udbud og samarbejde. Altid med samme mål for øje. 

– Vores mål er altid at levere rådgivning af høj kvalitet med fokus på kundernes behov, og hvor vi i samarbejde med kunden skaber noget, som giver kunden en varig værdi, siger stifter af DyrvigConsult, Birgitte Dyrvig Carlsson, som udover at være uddannet Akademiingeniør og Master of Public Governance også har mange års erfaring med rådgivning og ledelse inden for såvel offentlige som private virksomheder. Birgitte Dyrvig Carlsson nævner i den forbindelse samarbejdet med Greve og Kalundborg Kommune som to konkrete eksempler, hvor DyrvigConsult bidrog til en optimering af ejendomsporteføljen.  

 

Rådgivning og implementering i Greve

Samarbejdet med Greve Kommune startede i 2014, hvor målet var at effektivisere driften og skabe bedre udnyttelse af m2 inden for ejendomsområdet. Indtil projektet sluttede i 2017, deltog DyrvigConsult i tæt samarbejde med andre involverede parter, hvilket resulterede i 13 konkrete delprojekter. Disse blev efterfølgende fremlagt politisk og godkendt. 

Blandt delprojekterne kan nævnes: 

• Rapporteringsmodel til strategisk niveau for optimering af ejendomsporteføljen

• Procesmodel for samarbejde mellem ejendomscentret, brugere og fagcentre

• Procesmodel for byggestyring

• Proces for indsamling og bearbejdning af data

Foruden delprojekterne bidrog DyrvigConsult også til at formulere en procesbeskrivelse af samarbejdet og hvordan man kunne inddrage kommunens fagcentre bedst muligt. Samarbejdet med Greve Kommune bekræftede DyrvigConsult i vigtigheden af at have et godt og tæt samarbejde med de involverede parter. I dette tilfælde ejendomscentret og de enkelte fagcentre, hvor den gode relation og tætte dialog gjorde implementeringen af ejendomsstrategien og afholdelse af dialogmøder meget mere smidig. 


Tidligere har DyrvigConsult også bidraget til udbud og etablering af et offentligt privat selskab på park- og vejområdet. I den sammenhæng analyserede DyrvigConsult kommunens udfordringer med den eksisterende model, hvilket kom til at spille en væsentlig rolle i det nye udbudsgrundlag. Efter valg af leverandør, bidrog DyrvigConsult til at udfærdige et detaljeret program for samarbejdet, således at både leverandør og kommune oplevede et godt og effektivt samarbejde.  

Hos DyrvigConsult er der stadig glæde over virksomhedens samarbejde med Greve Kommune. 

– Det gik super godt i Greve, siger direktør for DyrvigConsult, Birgitte Dyrvig Carlsson og fortsætter:

– I tæt samarbejde med kommunen fik vi virkelig skabt nogle positive ændringer. Ændringer, der helt sikkert også i dag har værdi for kommunen, og som de selv arbejder effektivt videre med.


Analytisk i Kalundborg

Samarbejdet med Kalundborg Kommune, som begyndte i 2014 og stadig kører, var en smule anderledes i forhold til Greve Kommune. I Kalundborg var DyrvigConsults rolle primært af analytisk karakter, idet kommunen ønskede at ændre måden ejendommene blev drevet og udviklet på. De indledende analyser omfattede kategorisering af ejendommene, overblik over ejendommenes økonomi og potentiale for ændringer. 

– Det er et rigtigt spændende projekt i Kalundborg Kommune, siger Birgitte Dyrvig Carlsson og nævner som eksempel den interessante udfordring i at analysere ikke bare ud fra et nuværende, økonomisk perspektiv, men også ud fra hensynet til kommunens fremtidige behov inden for eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet. 


Langs Hegnet 12, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: (+45) 28 57 01 00
bdca@dyrvigconsult.dk

Del

Journalist

EMP

Andre artikler