European Media Partner

Effektiv infrastruktur gavner alle

Transportminister Ole Birk Olesen vil skabe vækst og sammenhæng ved at give danskerne bedre motorveje.

Det er spild af tid og ressourcer, når danskerne sidder i kø på motorvejene.

I takt med den øgede vækst i økonomien vokser trængslen på de danske motorveje. Ifølge Vejdirektoratet er trafikken på de danske motorveje steget med knap 25 procent siden 2010. Samtidigt kører danskerne længere, når de skal på arbejde. Pendlernes gennemsnitlige afstand fra bopæl til arbejde er fra 2008 til 2016 steget med 2,4 km, og det er særligt gruppen af pendlere med mere end 40 km til arbejde, der er vokset siden 2008.

– Det er spild af tid og ressourcer, når danskerne sidder i kø på motorvejene i stedet for at være produktiv på deres arbejdsplads eller tilbringe tid sammen med deres familie, slår transportminister Ole Birk Olesen fast. Transportministeren konkluderer, at et dårligt motorvejsnet påvirker mobiliteten i samfundet negativt.

– Man er mindre tilbøjelig til at søge et job, som passer bedre til en, og hvor man i højere grad kan bidrage til væksten, hvis man ved, at det betyder væsentligt mere transporttid. Man orker ikke køreturen, selvom jobbet måske passer bedre til en.

Ministeren fortæller, at problemet er særligt udtalt omkring de større byer, og derfor er det nødvendigt med en udbygning af motorvejsnettet.

Regeringen ønsker at øge rammen til offentlige investeringer med 19,5 mia., herunder til en forbedring af landets infrastruktur i perioden fra 2021 til 2025. Det er vel at mærke en sum, som ligger udover de penge, der i forvejen anvendes på vedligehold og udbedring. For nuværende er penge til infrastruktur disponeret til diverse projekter.

– Den tidligere aftale fra 2009 prioriterede i høj grad banedriften. Det var tiltrængt på grund af behovet for elektrificering, nyt signalprogram og behovet for udskiftning af nedslidt materiel, fortæller Ole Birk Olesen og fortsætter:

– Det har betydet, at der har været investeret for få penge i en opdatering af motorvejsnettet, og det er det, som vi ønsker at tage fat på i forbindelse med 2025-planen. Motorveje er essentielle i alle landsdele og på tværs af landsdelene.

Ministeren understreger, at der forud for planens ikrafttræden sker et større politisk arbejde, når der skal laves en aftale med de politiske partier. Eksempler på kommende projekter er en tredje forbindelse ved Aalborg, hvor Limfjordstunnellen og Limfjordsbroen i dag ikke kan klare mere trafik.

Andre eksempler er strækningen mellem Århus og Vejle på Østjyske Motorvej, hvor man allerede i dette efterår bliver færdig med en udvidelse mellem Århus S og Skanderborg S. En ny midtjyske motorvej skal aflaste E45, og også Fynske Motorvej har behov for en udvidelse. Motorvejene ved Kalundborg, Frederikssund, Næstved og Hillerød samt ringen omkring København står også til en opgradering. Det er tanken, at Havnetunnellen med fire spor skal forbinde Helsingørmotorvejen og Amagermotorvejen, så man undgår at skulle køre igennem Københavns indre by.

Finansiering af Havnetunnellen skal ske ved en brugerbidragsbaseret model. Byudviklerne kommer til at opleve en væsentlig bedre adgang til Refshaleøen, og dermed vil der også ske en værdistigning af deres ejendomme. En Kattegatforbindelse, der vil kunne spare rejsende mellem Aalborg eller Århus og København for halvanden times transporttid, skulle også være brugerbetalt. Dermed tilgodeses de borgere og kommuner, som ønsker denne forbindelse etableret så hurtigt som muligt, uden at det er nødvendigt at tage penge fra andre projekter. Om en Kattegatforbindelse etableres eller ej har altså ingen indflydelse på muligheden for at gennemføre andre projekter.

Ministeren peger på, at brugerfinansiering ikke er noget nyt og fremhæver Frederikssundbroen, der efter planen skal stå færdig i 2019. Der er afsat 659,5 mio. kr. på finansloven til projektet, der er budgetteret til ca. to mia. Differencen skal finansieres af brugerne.

– Dengang brugerfinansiering blev besluttet, var der stor opbakning til denne model i lokalsamfundet, fortæller transportministeren og understreger, at modellen betyder, at brugerne får den ønskede forbindelse langt tidligere, end hvis de skulle have ventet på en løsning udelukkende baseret på offentlige midler.

Landets infrastruktur bestemmes af behovet for transport af både mennesker og varer. Når private virksomheder skal placere deres bygninger og produktionsfaciliteter, vægter det højt, at det er nemt for medarbejderne at komme til og fra stedet, og at man uden problemer kan fragte de færdige varer derfra. Et eksempel på dette giver trafikministeren også.

– Når der produceres møllevinger i Aalborg, skal det være muligt at transportere dem til Esbjerg, hvorfra de udskibes. Det er vigtigt, at vores infrastruktur er parat til det. 

Fakta

- Der er 2,53 mio. personbiler i Danmark

- Personbilparken er siden 2010 vokset med 19 procent

- Siden 2010 er trafikken på det danske motorvejsnet steget med over 30 procent

- De største stigninger ses på motorvejsstrækninger i Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og ved Århus

Del

Journalist

Lisbeth Frost

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider