European Media Partner

En uddannelse for fremtiden

Der var engang, hvor en landbrugsuddannelse var lig med evigt liv på landet. I dag er det i lige så høj grad vejen til en verden af muligheder.

Man skal ikke kun være noget, men også være nogen.

For blot få generationer siden gik landbrugsuddannelsen nærmest i arv. Sådan er det ikke i dag, hvor tilgangen af elever til landbrugsuddannelserne ikke længere i samme grad er baseret på traditioner og familierelationer. Til gengæld giver en uddannelse inden for landbruget i dag også adgang til mere end den fædrene gård, John Deere ad libitum og søer nok til at sikre pensionen.

Det mærker man også på én af de nu kun i alt otte landbrugsskoler i Danmark. Nemlig Bygholm Landbrugsskole:

– Selvom der stadig kommer elever med en baggrund inden for landbrug, så kommer eleverne i dag også andre steder fra, og har dermed også andre forudsætninger og drømme, forklarer forstander Kaj Aage Højgaard på Bygholm Landbrugsskole, der i dag lægger rammer til 160 landbrugselever.

På trods af nogle turbulente år i dansk landbrug, oplever landbrugsskolerne i dag en stigende tilgang til de enkelte uddannelser. Men det er ikke alle, der er lige egnede som landbrugselever:

– Hvor der måske tidligere var en tendens til, at man trak alle med lyst til at klappe en ko ind på landbrugsuddannelsen, er der i dag øget fokus på at få de rette ind, og dermed også de bedste landmænd ud i virkeligheden efterfølgende, forklarer Kaj Aage Højgaard.

På Bygholm gør man sig derfor umage med at udvælge de rette elever.

– Først og fremmest er det vigtigt, at vi giver de unge en virkelighedstro fornemmelse af, hvad det er for et erhverv de er på vej ind i. Det sker gennem en grundig introduktion til både uddannelsen og de muligheder, den kan give både efter afslutning og på længere sigt, fortæller Kaj Aage Højgaard og fortsætter:

– Men vi tester naturligvis også deres boglige niveau, og afslutter altid med en personlig samtale, hvor de personlige og sociale kompetencer vurderes. For hos os skal man ikke kun være noget, men også være nogen.

Det er dog langt fra alle de studerende, der kommer til at arbejde som landmænd: For hver ti elever er det kun to-tre, der ender som selvstændige landmænd. De resterende ender bl.a. som undervisere, konsulenter, sælgere og ejendomsmæglere eller tager en anden videregående uddannelse.

Men de starter alle på landbrugsskolen. Og her vælger helt op til halvdelen af en årgang den relativt nye EUX-landmand.

– Og så er mor glad, griner Kaj Aage Højgaard. For netop mor kan være en stopklods i valget af en erhvervsuddannelse. For er der nu også muligheder nok i fremtiden med en landbrugsuddannelse frem for at vælge gymnasiet?

Her kan en EUX-uddannelse hjælpe med at bringe lidt ro på hjemmefronten og en tro på, at det nok skal gå.

Men uanset om man vælger EUX eller går den mere traditionelle vej med Grundforløb efterfulgt af praktik og Hovedforløb, er landbrugsuddannelsen generelt blevet både længere og mere omfattende. I modsætning til fars tid på skolebænken er der således kommet mere økonomi og strategi på skemaet, ligesom økologi også er ved at finde indpas i lektionerne.

Men ét er uddannelse. Vil man have succes, er det vigtigt at man ikke kun ser sig selv som landmand, men også som virksomhedsleder. Eller som Kaj Aage Højgaard forklarer:

– Der er i virkeligheden ikke så stor forskel på, om man arbejder med køer eller med konserves. Det kræver blot et særligt tankesæt, som ikke alle har – eller ønsker at tilegne sig. Og får man ondt i maven ved tanken om at have ansvar for fem-ti medarbejdere og en balancesum på 100 mio., så skal man nok i stedet vælge at nyde livet på landet som lønmodtager med et job som fodermester eller driftsleder.

Og valget? Det er op til dem, der vælger en landbrugsuddannelse. 

Fakta

Op mod halvdelen af alle landbrugsskoleelever vælger EUX-uddannelsen, der kombinerer landbrugsuddannelsen med gymnasiale fag og giver adgang til at læse til f.eks. dyrlæge, jordbrugsøkonom eller biolog. Uddannelsen giver også grønt lyst til landbrugets lederuddannelser, der uddanner fremtidens ledere til dansk landbrug.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler