European Media Partner

Er du klar til den fjerde revolution?

Ser du en film, der er få år gammel, virker den allerede håbløs gammeldags. Dette afspejler tydeligt den enorme teknologiske udvikling, vi oplever.


Virksomhederne skal udtænke nye måder at arbejde på.

Kunstig intelligens kan få robotter til at føre samtaler med hinanden og få busser og biler til at køre af sig selv. Systemer kan operere på egen hånd i produktionsprocesserne. Den teknologiske udvikling går for alvor stærkt, og vi står midt i en enorm forandringsproces, hvor integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion er større, end vi nogensinde har set det før. Forandringer sker med lynets hast. Dette betegnes af mange som den fjerde industrielle revolution.


De tre øvrige industrielle revolutioner, som har haft stor indflydelse på verden på både det politiske, det sociale og det økonomiske område, er opfindelsen af dampmaskinen, som gjorde det muligt at bruge maskiner til produktion. Da der senere i 1870’erne blev banet vej for, at samlebåndet medførte masseproduktion, så vi den anden industrielle revolution. At vi begyndte at sætte strøm til produktionsprocesserne og dermed indføre automatisering og brug af computere i produktionen i slutningen af 1960’erne blev det, der revolutionerede industrien for tredje gang.


Nu står vi så midt i den fjerde industrielle revolution. Forandringerne påvirker ikke bare produktionen men hele samfundet. Den almindelige borger bruger Google Translate til at oversætte en tekst. Telefonen foreslår dig, hvilken bluse der passer til den, du lige har købt. Du får reklamer, som er baseret på de digitale spor, du sætter i cyberspace. Den hastighed, hvormed den teknologiske udvikling sker i disse år, er aldrig tidligere set i historien. Men skal vi lade os skræmme, eller skal vi se det som en udfordring med stort potentiale? 


Ifølge Birgitte Hass, direktør i IT-Branchen, så har alle de foregående revolutioner medført, at vi har fået et bedre samfund. Vi har fået flere ressourcer, og vi har fået et teknologisk bedre samfund. Birgitte ser derfor ikke den fjerde industrielle revolution som skræmmende. Tværtimod så mener Birgitte, at vi skal se den som en udfordring, hvor der skabes nye vindere og nye tabere. 

– Hvis virksomhederne forstår at omstille sig til den fjerde industrielle revolution, og de forstår både at digitalisere de nuværende forretningsmodeller samt at udfordre de hidtil kendte modeller og skabe nye digitale produkter, så er der større chance for, at de undgår at blive overhalet indenom eller løbet over ende af de virksomheder, som allerede har forstået at udnytte alle de nye digitale muligheder. Virksomhederne skal udtænke nye måder at arbejde på, og de virksomheder der tøver, bliver hurtigt overhalet enten af andre danske virksomheder eller af udenlandske virksomheder, som får nemmere og nemmere ved at bevæge sig over grænserne med deres forretningsområder, siger Birgitte. 

– Virksomhederne skal se alle de nye muligheder og finde ud af, hvordan de bedst kan udnytte mulighederne til at få skabt en bedre forretning med udgangspunkt i dem. Det kan f.eks. være via innovation i form af nye produkter og forretningsmodeller eller meget andet, fortsætter Birgitte. 

– Virksomhederne skal også være opmærksomme på, at hvor der er mennesker, er der også kriminalitet. Der vil altid være personer, der ønsker at berige sig selv på den ene eller den anden kriminelle måde. Og i det digitale univers har vi også fået en ny gruppe kriminelle, der simpelthen foretager forskellige typer af angreb for underholdnings skyld, og bare fordi de kan. Og med digitaliseringen har disse kriminelle fået helt nye muligheder og værktøjer. 

– Vi imødeser dermed helt nye typer af kriminalitet og et helt nyt omfang af kriminaliteten. Alle bliver angrebet. Det gælder både staten, virksomhederne og borgerne der bliver lagt ned, medarbejderen der kommer til at klikke på et link og dermed spreder virus til samtlige enheder i virksomheden, eller den enkelte borger, der får stjålet og udnyttet sin digitale identitet. Derfor skal alle elementer i samfundet også være omstillingsparate, når det kommer til sikkerhed, udtaler Birgitte. 


Manglende cybersikkerhed er farligt, forklarer Birgitte endvidere. Center for Cybersikkerhed har ansvaret for den nationale sikkerhed, og centeret har med sin placering i forsvaret adgang til gode efterretninger, som kan bruges til at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Men vi bør også styrke det brede samarbejde omkring cybersikkerhed i Danmark ved at skabe et offentligt-privat samarbejde, hvor myndigheder, erhverv, forskningsverden og borgere kan dele viden og koordinere initiativer, så sikkerheden omkring vores kritiske infrastruktur kan løftes. 


Fakta

IT-Branchen arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. De vil sikre en konkurrencedygtig og professionel IT-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.


Del

Journalist

Lisbeth Ziegler

Andre artikler