European Media Partner

Erhvervslivet har brug for kompetente hænder

Beskæftigelsen i Danmark ligger på det højeste niveau nogensinde. Jeg glæder mig hver dag over, at vores virksomheder er i vækst og ansætter flere medarbejdere, men jeg kan desværre også se nogle skyer i horisonten. Vi har allerede mangel på arbejdskraft i mange brancher og i takt med, at beskæftigelsen fortsat stiger, vokser manglen på kvalificerede medarbejdere ude i virksomhederne.


Vi skal anerkende bredt, at vi har behov for udenlandsk arbejdskraft og at danskerne er positive overfor udenlandsk arbejdskraft.

Det afspejler sig således også i årets CXO Survey, som PwC står bag i samarbejde med Dansk Erhverv. Her peger hele 66 procent af virksomhedslederne på, at deres største bekymring for fremtidig succes og vækst er, om de har tilstrækkelig adgang til den nødvendige arbejdskraft. Derfor mener vi i Dansk Erhverv også, at diskussionen om udenlandsk arbejdskraft er den absolut vigtigste på dagsordenen netop nu.

Men udenlandsk arbejdskraft er en varm, politisk kartoffel. På Christiansborg bliver det flittigt diskuteret, hvor mange vi skal have, og hvor de skal komme fra, og om der overhovedet er brug for dem.

Jeg vil gerne slå helt fast, at vi har behov for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Hvis vi ikke havde udenlandsk arbejdskraft, ville vi være fattigere, end vi er i dag. Danskerne deler tilsyneladende også den holdning, for hele 67 procent af danskerne er enige i, at udlændinge, der arbejder og betaler skat i Danmark, er velkomne. Blot fem procent er uenige, viser en ny meningsmåling, som vi har fået lavet i Dansk Erhverv. 

Virksomheder, som ikke kan få kvalificerede medarbejdere, siger nej til ordrer og sender opgaver ud af Danmark. Det koster vækst, arbejdspladser og velfærd. Samtidig fortæller virksomhederne selv, at de mangler folk og gerne vil have bedre muligheder for at tiltrække dygtige udlændinge, når der er mangel på de rette kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Mit budskab er derfor, at vi skal anerkende bredt, at vi har behov for udenlandsk arbejdskraft og at danskerne er positive overfor udenlandsk arbejdskraft. Derfor har vi brug for et nationalt kompromis, hvor alle ansvarlige partier går sammen med arbejdsmarkedets parter og finder nogle fornuftige løsninger, så virksomheder får lettere adgang til at ansætte personer, som ikke er EU-borgere. Det vil kunne bidrage til at forebygge en overophedning af arbejdsmarkedet og til at sikre opsvinget, væksten og beskæftigelsen – også i de kommende år.

Det er ikke let, og jeg er helt på det rene med, at der er mange meninger, holdninger og interesser, som skal varetages. Men vi skal kunne samles om at sikre job og velstand til Danmark, det er vores vigtigste opgave lige nu. Recession eller overophedning af dansk økonomi kan ingen være tjent med. Dansk Erhverv er klar til at finde løsninger, og det håber jeg, at vores partnere også er.


Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Del

Journalist

Brian Mikkelsen

Andre artikler