European Media Partner
Jesper Frisgaard, chefrådgiver i LandboNord. LANDBRUG

Et generationsskifte inden for landbruget er noget ganske særligt

Når man laver et generationsskifte, er der aldrig tale om en meter- varer – det er skræddersyet hver gang. Forskellige modeller fungerer nemlig til forskellige personer.

Når landmanden når en vis alder, taler vi med ham om, hvad der egentlig skal ske med virksomhed og hvordan vi får lagt en exitstrategi, der er acceptabel for alle involverede parter.

Jesper Frisgaard arbejder til dagligt som chefrådgiver i LandboNord. Det indebærer blandt andet, at han har ansvaret for at rådgive nogle af LandboNord største kunder, når det kommer til skattemæssige forhold

- særligt i forbindelse med gene- rationsløsninger. Jesper Frisgaards baggrund som cand.merc.jur med mere en 25 års erfaring med skatterådgivning har sikret ham det optimale udgangspunkt for arbejdet med generationsløsninger:

– I bred forstand hjælper vi vores kunder, når de skal have gennem- ført et generationsskifte i deres virksomhed. Når vi taler gene- rationsskifte, kan det ofte forstås meget bredt. Det kan både være en far, der skal videreoverdrage sin virksomhed til den ældste søn, men det kan også være et generations- skifte, hvor landmanden overdrager sin virksomhed til fodermesteren eller førstemanden. Vi taler også generationsskifte, når der ikke er en oplagt løsning i forbindelse med overdragelsen. I et sådan tilfælde, kan det blive nabogården der skal overtage. I den situation hjælper vi landmanden med det hele i bred forstand - bl.a. gennem vores eget advokatkontor, lyder det fra Jesper Frisgaard.

Et generationsskifte er ofte noget der kan strække sig over lang tid. Det skyldes, at der skal findes finansiering til at få generationsskiftet på plads og at det kan tage lang tid, at finde frem til den helt rigtig person, der både kan og vil overtage gården. Hos LandboNord sker skiftet ofte helt naturligt:

– Når landmanden når en vis al- der, taler vi med ham om, hvad der egentlig skal ske med virksomhed og hvordan vi får lagt en exit- strategi, der er acceptabel for alle involverede parter. Nogle gange, når vi henvender os til landmanden, er det helt klart, at sønnen skal over- tage landbruget. Andre gange har de ikke svaret på, hvem der kunne være en fornuftig kandidat, til at fortsætte virksomheden. Det mest typiske scenarie er, at landmanden har indset, at der er en anden end ham selv, der både er moden og har viljen til at overtage virksomheden. Når det er tilfældet, går vi i gang med at lægge en strategi for overtagelsen, fortæller Jesper Frisgaard inden han fortsætter:

– Den største udfordring vi møder drejer sig om finansiering. At overtage et landbrug er en tung finansieringsbyrde, at løfte for en ung mand i dagens Danmark. Det kan på ingen måde sammenlignes med at overtage en lille tømrerfor- retning inde i den lokale by. Det er derfor alfa og omega, at man har finansieringen og de skattemæssige forhold fuldstændig på plads, uddyber Jesper Frisgaard.

Det kan også være tilfældet, at den nye ejer må overtage nogle skatte- mæssige forpligtelser. Her kommer det kunderne til gode, at Landbo- Nord har deres eget advokatfirma, der altid er med i forbindelse med overdragelsesaftaler. Derfor er det som regel også en rejse, der fra start til slut varer mellem 1-2 år, afhængig af kompleksiteten, som man begiver sig ud på i forbindelse med et generationsskifte.

Ifølge Jesper Frisgaard er der ud over udfordringen i forbindelse med finansiering også en anden stor udfordring, der helt simpelt går ud på at finde den rette person til at overtage virksomheden. For selvom en landmand har tre sønner, er det langt fra givet, at en af dem har lyst til at blive landmand og drive virksomheden videre. Derfor, fortæller Jesper Frisgaard, må man ofte kigge andre steder hen end den nærmeste familie:

– Typisk foregår det sådan, at man henvender sig til en, der i forvejen har arbejdet nogle år på gården og bevist sit værd. Så har man nemlig allerede set hinanden lidt an, fortæller Jesper Frisgaard.

Hans råd til landmændene er derfor også, at de starter tidligt med at kigge efter den rette mand til at overtage virksomheden, da det er noget der tager tid. Både når det komme til processen og til at finde den rette mand. Her opstår der så en ny udfordring, for hvad gør man, hvis man finder frem til den rette mand, men man ikke er klar til at give virksomheden fra sig:

–En udfordring kan jo også være, hvis man som 50-årig har fundet den rigtige til at overtage virksom- heden - for hvad gør man så? Den rigtige vil højst sandsynligt ikke vente 10-15 år på at komme til. I sådanne tilfælde har vi ofte oprettet virksomheden som et traditionelt selskab, hvor parterne sammen er ansvarlige for at drive virksomheden i nogle år. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et såkaldt clean cut ikke fungerer for alle, siger Jesper Frisgaard.

Del

Journalist

Redaktionen

Andre artikler