European Media Partner

Et kig ind i fremtidens logistik- og transportbranche

Især den teknologiske udvikling får stor indflydelse på branchen og kan potentielt være game-changers for den enkelte virksomhed.

Teknologien åbner stadig flere muligheder for at fremme mobiliteten.

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. Hvilke tendenser er båret af hype, og hvilke vil holde i det lange løb? Jesper Højte Stenbæk er fagchef for Transport og Infrastruktur i Dansk Erhverv. Han kommer her med sine kvalificerede bud på de vigtigste tendenser, der allerede nu rokker ved status quo og vil få stigende betydning for branchen de kommende år.

Transportbranchen er et vigtigt tandhjul i samfundet, og for at tandhjulet kører bedst muligt, er det ifølge Jesper Højte Stenbæk vigtigt at sikre en høj mobilitet. Vækst, arbejdspladser og konkurrenceevne forudsætter en velfungerende og smidig infrastruktur.

– Teknologien åbner stadig flere muligheder for at fremme mobiliteten og forebygge flaskehalsproblemer. En af de stærkeste tendenser, som allerede nu spiller en rolle i branchen, er den Intelligente Trafikstyring (ITS), hvor infrastruktur og køretøjer udveksler og udnytter data, siger han.

Vi ser allerede ITS i dagligdagen i form af elektroniske hjælpemidler i bilerne, som f.eks. automatisk nedbremsning, når man er for tæt på forankørende.

– I praksis betyder det f.eks. førerløse lastbiler, som vi i første omgang kommer til at se på motorvejen. Med den her teknologi kan man køre meget tæt på hinanden. Det betyder, at vejkapaciteten udnyttes bedre, samtidig med at lastbilerne sparer brændstof, og det er både godt for vognmændene og miljøet, siger Jesper Højte Stenbæk.

– I det lidt længere perspektiv vil vi også opleve førerløse køretøjer inde i byerne, men forholdene er mere komplekse, fordi der er modkørende og bløde trafikanter. Vi vil også se, at hele logistikkæden ”snakker” bedre sammen, fra fly, tog, skibe og landtransport. Det samarbejde bliver stadig bedre, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at transportsektoren belaster miljøet, og lastbilproducenter og andre leverandører har i mange år arbejdet hårdt på at reducere udslippet af farlige stoffer i de moderne lastbiler.

– Mange danske virksomheder vil gerne have en grønnere profil, men når priserne på transportydelser samtidig er under pres, giver det en kraftig begrænsning på ønsket om at investere i mere teknologi, siger Jesper Højte Stenbæk.

Men ifølge ham er transport og miljø ikke uforenelige størrelser. Derfor ser vi også ind i en mere ren fremtid for den tunge vejgodstransport, hvor pilen peger i retning af køretøjer, der er mindre belastende for miljøet.

– I dag udgør brændstofomkostningerne op til ca. en tredjedel af de samlede omkostninger. Så bedre udnyttelse af brændstoffet gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje, siger han, og tilføjer:

– Vi kan godt regne med en fremtid, hvor lastbiler vil komme til at køre på bæredygtige drivmidler og på lang sigt sandsynligvis på el og/eller brint, og så vil vi se lastbiler få en mere aerodynamisk form, som mindsker vindmodstand og brændselforbrug.

Vi vil også se, at kapaciteten kan udnyttes langt bedre, end det sker i dag, så der dermed kører færre halvtomme biler rundt.

– GPS-registreringer vil vise, hvor de tusindvis af lastbiler befinder sig, og de tilsluttede transportvirksomheder skal komme med opdaterede oplysninger om overskydende eller manglende kapacitet til en fælles pulje, siger Jesper Højte, der er involveret i et forskningsprojekt, der arbejder på at udvikle disse muligheder.

Især den stigende internethandel og en øget urbanisering ændrer logistikmønstrene. Den såkaldte on-demand-levering er en af de tendenser, der vil få enorm indflydelse på logistikbranchen. Her vil forbrugerne kunne få leveret deres varer, hvor de vil, og når de vil, i kraft af mere og mere fleksible kurerservices. Ifølge Jesper Højte Stenbæk betyder det, at vi i fremtiden i højere grad vil se flere og mindre varebiler, der kører direkte ud til forbrugere.

Og måske er det ikke kun varebiler, der i fremtiden lander i indkørslen. For mange mennesker er droner stadig science fiction. Men store firmaer som f.eks. Amazon arbejder allerede nu med muligheder for varetransport med droner. Måske bliver de små robot-helikoptere også snart en del af bybilledet i Danmark?

– Før vi for alvor ser droner gøre deres indtog i Danmark, er der teknologisk og lovgivningsmæssigt nogle ting, som skal forbedres, så dronerne kan flyve langt nok, uden om bygninger og ikke falder ned og rammer folk i hovedet, forklarer han.

I 2018 afholdes ITS World Congress i København, som den 17.-21. september bliver centrum for de globale ITS-bestræbelser om at sætte endnu mere fokus på sammenhængende og grøn mobilitet. 

Fakta

Jesper Højte Stenbæk er fagchef for Transport og Infrastruktur hos Dansk Erhverv.

Han har ansvaret for alt, hvad der flytter sig og det, det flytter sig på, fra rulleskøjter til raketter. Hovedprioriteten er erhvervslivets transportbehov, men også mobiliteten hos pendlere og anden privatkørsel har stort fokus.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider