European Media Partner

Fødevaresikkerhed – et globalt konkurrence­parameter

Fødevareproduktionen bliver mere og mere global, med komplicerede forsyningskæder og outsourcing til følge. Fødevaresikkerheden kommer under pres hvis ikke globale standarder implementeres bredt. På det område har danske virksomheder et forspring.

Der er hele tiden dukket nye trusler op. Kogalskab, listeria, campylobacter, fugleinfluenza eller resistente bakterier.

Udfordringen er yderst alvorlig. Jordens befolkning vil vokse til ni mia. mennesker frem til 2050 og fødevareproduktionen er nødt til at følge med, men globalisering og intensiv fødevareproduktion kommer til at presse fødevaresikkerheden. GoFood konferencen i Lund, som blev afholdt 31. maj til 2. juni satte fokus på problemerne. DTU Fødevareinstituttet var arrangør sammen med universiteterne i Lund, Bologna og Hong Kong og blandt emnerne var truslen fra resistente bakterier, fødevarers autenticitet og sikker emballage. Der blev præsenteret ny forskning på konferencen samt forslag til fremtidens løsninger. I dag er internationale kvalitets- og ledelsesstandarder dog et effektivt værktøj i kampen for fødevaresikkerheden.

Internationale kvalitetsstandarder forebygger ikke kun fødevareskandaler. De sikrer også, at danske produkter kan finde vej til internationale butikskæders hylder. Danske fødevarer er nemlig efterspurgte over hele verden på grund af den høje fødevaresikkerhed og kvalitet. Center for Fødevareteknologi, som er en del af Teknologisk Institut i Århus, arbejder bredt med fødevaresikkerhed og kombinerer nyeste forskning og ledelsesstandarder. Som værter for flere ERFA-netværk for virksomheder, er der kort vej til nyeste viden og rådgivning, og kurser om f.eks. HACCP (Hazard analysis and critical control points), hygiejne og forebyggelse af svindel.

– Vi tilbyder en One Stop indgang til rådgivning om fødevaresikkerhed. Det er et adelsmærke for Teknologisk Institut, at vi udover netværk, rådgivning og kurser også tilbyder at hjælpe virksomheder videre til de bedst egnede ressourcer både inden og uden for Teknologisk Institut. Man kan købe viden hos os, men vi faciliterer også samarbejder på tværs af private og offentlige institutioner og har gode erfaringer med at søge ekstern finansiering til udviklingsprojekter. Det siger Lars Krusell som er bromatolog og konsulent inden for fødevaresikkerhed. Han har over 20 års erfaring på området og har set hvordan fødevareindustrien globalt har oplevet den ene fødevareskandale efter den anden.

– Der er hele tiden dukket nye trusler op. Kogalskab, listeria, campylobacter, fugleinfluenza eller resistente bakterier. Alle sammen problemer, der er opstået i forbindelse med fødevareproduktion enten i intensive landbrug eller produktionsmiljøer, fortæller han og tilføjer:

– Det er netop derfor EU har valgt at følge forsigtighedsprincippet, og HACCP er et redskab i den retning; inden en ny fødevareproduktion startes, kræves der en analyse af hvad der kan gå galt.

Når certificering efter de anerkendte fødevarestandarder som f.eks. FSSC 22000, IFS eller BRC bliver mere og mere udbredt, skyldes det, at det giver virksomhederne nogle vigtige konkurrencemæssige fordele. Standarderne er efterhånden specifikke krav hos mange internationale supermarkedskæder. Så hvis man vil sælge sine fødevarer på det internationale marked, er man ofte nødt til at gå den vej, siger Lars Krusell. Men det er en stor opgave at blive certificeret og løbende holde den vedlige. Bl.a. er der i standarderne nye krav til forebyggelse af svindel med fødevarer.

– Mængden af viden man som fødevarevirksomhed skal have, bliver let uoverskuelig i takt med at globale forsyningskæder bliver mere og mere komplekse. Masser ingredienser kommer fra Kina og krydderier fra tredjeverdenslande. Meget bliver blandet undervejs. Kravet er, at man skal vide, hvor man er sårbar over for svindel i sin fødevarevirksomhed. Samtidig kan mange standarder være omstændelige at indføre og kravene er ikke altid lige lette at forstå. Så det at få vejledning er en fordel, fortæller Lars Krusell.

Teknologisk Instituts indsats inden for fødevaresikkerhed har fire fokuspunkter. Udover HACCP og ledelsessystemer er det styring af allergener, hygiejne og forebyggelse af svindel.

– Vi arbejder med mange dygtige folk i fødevarevirksomhederne. Det er typisk kvalitetsfolk og håndværkere på deres felt. Og de er glade for den platform, de får via Teknologisk Institut, slutter Lars Krusell.

Danmark befinder sig allerede i den globale elite, når det gælder fødevaresikkerhed. Et godt eksempel på det, er den kinesiske tørmælksproducent Mille Dairy i Hundested. For dem er det et vigtigt kvalitetsmærke, at deres produkter er pakket og produceret i Danmark. Kinesiske forbrugere har ingen tillid til kinesisk produceret tørmælk efter den tragiske skandale hvor mælkeproducenter blandede melamin i modermælkserstatning for år tilbage. De næste år investeres derfor 50-60 mio. kr. i produktionen. Det er en position Danmark har tilegnet sig gennem årtier, men også en position der skal arbejdes for at fastholde.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler