European Media Partner

Fra militæranlæg til boligkvarter

Den nedlagte Flyvestation Værløse er ved at blive omdannet til et grønt byrum med bæredygtige løsninger. Snart flytter de første beboere ind.

Der har altid været en drøm om, at arealet blev åbnet op.

I mange år var Flyvestation Værløse en base for Flyvevåbnets eskadriller. Nu skal det 72 hektar store areal skabe rammerne for bæredygtige boliger i grønne omgivelser, iværksættere og rekreative faciliteter.

Det tidligere militære anlæg, der blev endeligt nedlagt i 2004, har da også fået det uofficielle navn ”Vejrstation Flyveløse” i lokale folkemunde. Udviklingen af et flyvefærdigt boligområde er i fuld gang, og snart kan omkring 1.000 nye borgere se frem til at få adresse på den gamle flyvestation, der ligger i Furesø Kommune.

Freja Ejendomme, som ejer store dele af området, har indgået et partnerskab med Furesø Kommune om at udvikle boligområdet, og allerede i år flytter de første beboere ind, oplyser direktør Carsten Rasmussen.

Han forklarer, at det bl.a. har været en vigtig del af planen, at de militærhistoriske bygninger skal bevares og tænkes ind i udviklingen af boligområdet.

– Da vi overtog, havde kommunen lavet den første masterplan for området, men vi skabte i fællesskab en vision for området om, hvad det skal udvikle sig til. Her har det været et kardinalpunkt, at man fortsat skal kunne se, at det har været en flyvestation, siger direktør i Freja Ejendomme, Carsten Rasmussen.

– Der er nogle klenodier og nogle forsvarstekniske anlæg, som bliver ved med at være synlige og spille en væsentlig rolle. Flyvestationen repræsenterer jo en særlig tid, og nogle kalder det et koldkrigsmonument. Og så er der mange i lokalområdet, der har haft en relation til stedet. Der har altid været en drøm om, at arealet blev åbnet op, så man kunne komme ud og opleve det, siger Carsten Rasmussen.

Mange af de gamle militærhistoriske monumenter bliver derfor genanvendt til nye formål. Eksempelvis bliver der i en af de store hangarer bygget et enormt fælleshus for beboerne med både idrætsfaciliteter og storkøkken.

Derudover bliver flere af de eksisterende militære bygninger brugt til erhverv.

På længere sigt er det planen, at der skal opføres 430 nye boliger, som bliver fordelt i en række enklaver, der passer ind i landskabet.

I 2017 tog ejendomsudvikleren Bonava de første første spadestik til 100 nye rækkehuse, der skal ligge i Sydlejren på Flyvestation Værløse.

– Vi prøver dels at tiltrække københavnske børnefamilier, men også de lokale seniorer, som skal sælge deres villa for at finde noget nyt, der ikke skal vedligeholdes i samme grad, forklarer Kim Poulsen, projektudvikler hos Bonava.

En vigtig del af kommunens plan var, at den nye bydel fik en grøn profil, og at der blev tænkt i bæredygtige løsninger. Derfor er der blevet stillet krav om, at alle de nye boliger skal være svanemærkede, og at de skal lægges skånsomt ind i naturen. Hvor det er muligt, vil der være lokal afledning af regnvand, og derudover skal der være gode forhold for el- og delebiler.

– Det er et bæredygtigt og fremtidssikret byggeri. Der er stillet krav til materialerne, og husene er isoleret og ventileret efter alle de gældende regler, hvilket betyder, at varmeregningen er meget lav, siger Kim Poulsen.

Bofællesskabet Mageløse er også undervejs på den gamle flyvestation tæt ved det gamle kontroltårn. Dette projekt, som Henning Larsen Architects og hovedentreprenør Danhaus står bag, omfatter nybyggeri af 29 boliger, og der vil blive etableret et fælleshus i kontroltårnet. Planen er, at Bofællesskabet Mageløse skal rumme alt lige fra travle børnefamilier og voksne uden hjemmeboende børn til aktive ældre. Boligerne opføres som dobbelthuse med grønne tage og små private haver. Desuden vil der være et stort fællesområde med bl.a. køkkenhave, shelters, høns, bålplads og lignende.

Selvom boligbyggeriet på det tidligere militære anlæg har fået luft under vingerne, har der også været udfordringer undervejs. Grunden har været forurenet flere steder, hvilket især stammer fra årtiers spild af bl.a. flybrændstof. Efter talrige undersøgelser, registrering og afrensning er situationen dog under kontrol i dag, oplyser Carsten Rasmussen.

– Noget har man haft viden om, og andet har man haft mistanke om, og det har taget tid at analysere det. Men nu har vi enten fået afregistreret det eller fjernet det, eller også ligger det i nogle positioner, hvor forureningen ikke gør skade. Selve planen for boligerne er nøje udarbejdet efter, hvordan forureningen er i området, forklarer Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme. 

Fakta

Flyvestation Værløse blev oprettet i årene 1910-1912 som en teltlejr for rekrutter for Hæren. I årene fra 1934 til 1940 blev lejren udbygget til en flyveplads. Under besættelsen overtog det tyske Luftwaffe lejren. Siden har den været base for eskadriller under Flyvevåbnet. Den sidste flyvende enhed forlod stedet i 2004.

Del

Journalist

Lars Riis

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider