European Media Partner

Fremtidens byggeri handler om samarbejde!

Den 30. november 2017 satte DI Byg – i samarbejde med byggeriets øvrige organisationer – fokus på fremtidens byggeri i forbindelse med en konference på Christiansborg. Ikke helt overraskende var der meget fokus på nye teknologier og digitalisering.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen var blandt oplægsholderne og understregede, at digitalisering er et instrument til at forbedre produktiviteten i branchen. Ministeren har derfor taget initiativ til udarbejdelsen af en ny digital strategi rettet mod bygherre såvel som branchen.

I arbejdet med den digitale strategi er det vigtigt at forholde sig til spørgsmålet om, hvordan man vil digitalisere sig selv? Hvordan vil man høste værdien af den øgede mængde data? Man skal undgå at stille krav til branchen, som efterfølgende risikerer at blive uden værdi, når de rammer den offentlige bygherre. F.eks. når man ikke er i stand til at håndtere en digital aflevering eller modtage et projekt i digitale 3D-modeller frem for fysiske tegninger.

Derfor ser DI Byg frem til at deltage med konstruktive input, når ministeren indkalder byggeriets organisationer til arbejdet med den nye digitale strategi her i det nye år.

Hvis vi skal omfavne fremtiden, skal vi kunne se indad. Det gælder uanset om man er bygherre, entreprenør eller materialeproducent. Hvorfor ikke stille spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre for at spille de andre stærke – og dermed også mig selv?

Den teknologiske udvikling og de nye digitale muligheder er med til at skabe en ny platform for samarbejde i byggeriet. DI Byg ser ikke de nye teknologiske muligheder som et mål i sig selv, men derimod som et middel til at tage et opgør med siloerne i byggeriet – og ikke mindst den eksisterende kultur, som er præget af mistillid, budgetoverskridelser, forsinkelser og fejl.

Der foreligger et enormt potentiale til forbedringer, hvis byggeriet i højere grad fokuserer på at styrke produktiviteten gennem øget industrialisering og digitalisering. Men det forudsætter, at vi målrettet arbejder på at optimere samarbejdsprocesserne mellem byggeriets aktører. Det forudsætter, at vi i højere grad spørger, hvad vi hver især kan gøre bedre.

Politikerne kan stille krav og udarbejde regulering, der understøtter nye teknologier og samarbejdsformer. Bygherren kan efterspørge og anvende de nye digitale løsninger og samarbejdsmodeller. Endelig kan vi alle være med til at øge investeringerne og anvendelsen af IT i byggeriet, som i dag halter gevaldigt efter industrien.

Vi kan med andre ord alle gøre noget. Hvis vi starter med os selv, kan vi i fællesskab være med til at gøre byggeriet stærkere gennem samarbejde. Det er uden tvivl en god forretning for alle! 

Del

Journalist

Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider