European Media Partner

Fremtidens fødevarer

I 2050 vil jordens befolkning nå en størrelse på ni mia. mennesker. Dette bliver en kolossal udfordring for fødevareproduktionen, som får svært ved at følge med, men udviklingen af nye fødevarer og næringskilder er allerede i gang.

Om få år spiser vi kun ét hovedmåltid.

Future Food Innovation holder til i Agro Business Park i Foulum og Skejby. Her udvikles fremtidens fødevarer. Future Food Innovation er et vækstinitiativ for virksomheder med revolutionerende idéer til nye måder at fremstille fødevarer på og yder især hjælp til mindre virksomheder med at skabe kontakter til den rigtige viden på universiteterne, investorer og andre partnere. Samtidig administrerer Future Food Innovation tre puljer på 66 mio. kr. for Region Midtjylland.

– Det der driver flere af vores innovationsprojekter er det faktum, at vi om nogle år bliver ni mia. indbyggere på jorden. Vi kommer simpelthen til at mangle proteiner. Derfor er vi nødt til at tænke fødevarer mere intelligent, fortæller innovationschef Gyda Bay om perspektiverne for Future Food Innovations projekter. Dem er der 47 af spredt rundt i Danmark og udlandet.

– Verden kommer til at ændre sig radikalt og derfor er der også brug for radikal innovation, siger hun og peger på, at både spisevaner og råvarer vil ændre sig.

– Om få år spiser vi kun ét hovedmåltid. Derfor handler meget af vores produktudvikling om, hvordan vi individualiserer måltiderne, så vi får den rigtige næring på det rigtige tidspunkt. Vi ved, hvad der skal til for at få det godt, men hvad skal landmanden dyrke og hvordan skal råvarerne behandles, uddyber Gyda Bay.

Mange af Future Food Innovations projekter har potentiale til at skabe nye arbejdspladser og nye nicheprodukter, som kan give landbruget nye indtjeningskilder.

– Gamle bulkafgrøder kan blive til nye nicheprodukter, ved at udnytte nye næringsstoffer. Før i tiden var det for kernerne at man dyrkede hvede, mens det i fremtiden kan være lige så store værdier i restprodukterne. Det samme gælder for raps hvor rapskagen, der før var et spildprodukt, kan gå hen og blive et højværdiprodukt på grund af de næringsstoffer man kan udvinde udover olien, tilføjer projektleder Niels Hasselholm.

At innovationsprojekterne kan føres fra teori til praksis er der talrige eksempler på. Bl.a. investerer KMC i Brande 100 mio. kr. i en ny proteinfabrik, som vil kunne udvinde proteiner fra kartoffelmelsproduktionens spildevand. Også de nye hampbaserede produkter fra Møllerup Gods, er et eksempel.

Det er ikke kun Future Food Innovation, der nytænker fødevareproduktionen. Også en gigant som Danish Crown søger at tilpasse sig det moderne menneskes travle hverdag med flere convenienceprodukter og specialkoncepter. Endnu mere markant er dog Arlas nye 10.000 m2 store innovationscenter i Skejbys Agro Food Park. Det er en investering på 270 mio. kr. og i de nye laboratorier vil fremtidens mejeriprodukter blive udviklet i et samarbejde mellem forskere, kokke og uddannelsesinstitutioner. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler