European Media Partner

Gør noget ved høretabet i tide

Desværre venter mange seniorer med at gøre noget ved høretabet, selvom undersøgelser viser, at ubehandlet høretab øger risikoen for demens og ensomhed.

Hjernen forandrer sig allerede ved små høretab.

Bliver fjernbetjeningen flittigt brugt hjemme i stuen – ikke til at skifte kanal, men til at skrue op for lyden, så kan det være tegn på, at du måske har problemer med hørelsen.

– Hørelsen slides med alderen, og hjernen reagerer på lyd. Hjernen forandrer sig allerede ved små høretab, men god høreapparat­behandling kan flytte forandringen tilbage mod normalen, fortæller Anne Mette Paarup Kristensen, der er hørekonsulent, audiologopæd hos Høreforeningen.

– Mange går for længe med et ubehandlet høretab, hvilket desværre også kan føre til ensomhed og isolation, fordi den enkelte ikke længere har lyst til at deltage i sociale arrangementer.

En undersøgelse fra 2016 viste, at 70 procent af de adspurgte med høreapparat aldrig oplevede at blive mobbet, mens tallet for dem uden, som ikke hører så godt, var på 36 procent.

Tabet af det sociale liv og den medfølgende ensomhed er blot nogle af følgevirkningerne. Forskningen viser, at ældre mennesker med ubehandlet høretab har en øget risiko for at udvikle demens. Johns Hopkins medicinske institutioner i Baltimore fulgte 639 personer gennem ca. 12 år. Ved et let høretab sås ca. 89 procent øget risiko for demens, ved et moderat høretab var risikoen tredoblet, og ved et svært høretab sås næsten en femdobling af demensrisikoen.

Det er her vigtigt at nævne, at der er statistiske korrelationer, som viser, at har du et høretab, så har du også en større risiko for demens. Men hvad vi endnu ikke ved, er, om der er tale om et aldersfænomen, fordi man både ser høretab og demens ved stigende alder.

– Undersøgelser viser, at 80 procent af dem med høretab sandsynligvis også har tinnitus, og det kan der kan altså gøres noget ved, selvom man kan møde fagfolk, som siger noget andet, forklarer Anne Mette Paarup Kristensen.

Den Nationale Sundhedsprofil viste en stigning i tinnitus på 25 procent mellem 2010-2017. Tinnitus kommer i mange forskellige grader og er en lidelse, som typisk forværres under stress eller pres.

– Mange med tinnitus har stor glæde af lydstimulation, hvilket et høreapparat bl.a. kan give. Lydstimulation kan hjælpe hjernen til at fokusere på andet end hyletonen, forklarer Anne Mette Paarup Kristensen.

Så gør noget ved høretabet. Start med at få tid hos en ørelæge og få testet din hørelse. Hvis du derefter bliver anbefalet at få høreapparat, skal du tage stilling til, om du vil henvises til en offentlig høreklinik, eller om du vil til en privat høreapparatforhandler. Det er muligt at få tilskud fra det offentlige, hvis høreapparatet erhverves i privat regi. Vælger du en offentlig klinik er det helt gratis.

Hvis du har brug for støtte til at håndtere udfordringen med nedsat hørelse i hverdagen, kan du også få en tid hos dit lokale kommunikationscenter. 

Fakta

I 2030 forventes det, at en mio. danskere har hørenedsættelse. Tal fra Høreforeningen viser, at i dag bruger omkring 300.000 høreapparater. Hver sjette over 18 år har problemer med hørelsen, og 40 procent af dem er i den erhvervsaktive alder.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider