European Media Partner

Greater Copenhagen skal på verdens læber

I 2020 skal regionen Greater Copenhagen være Sydskandinaviens internationale metropol og et knudepunkt for investeringer og viden.

Hvis vi skal ud og gøre os attraktive i verden, er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at styrke vores kernekompetencer.

I fremtiden vil den internationale konkurrence kun blive skærpet, og der bliver kamp om at tiltrække virksomheder, der kan generere vækst. I Greater Copenhagen, der geografisk strækker sig fra hovedstadsregionen ud mod resten af Sjælland og dele af Sydsverige, samler man kræfterne om en fælles indsats for at styrke og markedsføre regionen i udlandet. Tanken er internationalt at øge kendskabet til området og derigennem skabe jobs og vækst i en region, hvor der bor 3,9 mio. mennesker, hvoraf mange er højtuddannede.

– Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner, hvor man ønsker at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer, forklarer Niels Milling, der er underdirektør i Dansk Erhverv.

Regionen har hidtil været præget af en del administrative opdelinger og forskelle, der har gjort det svært at samarbejde. Det skal den samlede målsætning for Greater Copenhagen gøre op med, så midlerne til erhvervsfremme bruges bedst muligt. Indsatsen skal sikre en integreret og bæredygtig vækstregion og understøtte et sammenhængende arbejdsmarked. Samarbejdet skal være med til at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der i dag spænder ben for væksten.

– Ved at løfte i flok er ønsket, at Greater Copenhagen bliver et brohoved for internationale virksomheder, så hovedstaden og resten af regionen som minimum kan komme på niveau med f.eks. Stockholm, Berlin og Amsterdam. Alle er de metropoler, som har formået at få internationale interessenter til at kigge i deres retning, siger Niels Milling.

Niels Milling peger på, at for at lykkes med projektet skal infrastrukturen i regionen styrkes endnu mere. Den nye Femern-forbindelse er et skridt i den rigtige retning, hvor jernbanerne allerede nu er ved at udvide og tilføre flere spor. Metrobyggeriet sikrer, at infrastrukturen i København styrkes, så passagererne hurtigt og effektivt kan krydse bydele på ganske få minutter; og endelig skal den digitale indsats styrkes.

– Danmark er jo allerede langt fremme på det digitale felt, men det kan ikke være rigtigt, at man steder i hovedstaden og hen over Sjælland stadig kan have problemer med at bruge sin mobiltelefon. Der skal vi blive mere effektive, så både danske og udenlandske virksomheder får optimale vilkår for at drive forretning i Danmark, siger Niels Milling.

De fælles strategiske erhvervsindsatser vil ikke blot være med til at styrke regionen, når det kommer til jobskabelse og erhvervsmæssigt vækst, de vil også have indflydelse på uddannelsesinstitutionerne.

– Vi skal hele tiden have fokus på dualiteten mellem uddannelse og erhverv, så vi også i fremtiden har et stærkt fagligt kompetent uddannelsessystem, der tiltrækker talenterne, forklarer Niels Milling og uddyber:

– Det er vigtigt at bevare et højt fagligt niveau, men også at have nogle attraktive kulturelle og sociale tilbud i byerne til udenlandske kandidater, så de vælger Danmark til.

For nyligt valgte en stor amerikansk virksomhed Piper Environmental Group, Inc, der arbejder med at rense drikkevand, at etablere deres europæiske hovedkvarter i Præstø. Det vil over de næste par år give 40 nye jobs. Beliggenheden blev ifølge den adm. direktør valgt, fordi arbejdskraften i området er højt kvalificeret, og regionen har nogle interessante joint venture-muligheder med danske virksomheder f.eks. Vandteknik ApS, der er langt fremme på det grønne område. Piper Environmental Group, Inc. planlægger desuden at producere ozonsystemer i Region Sjælland og eksportere til markeder i Europa, Asien og USA. Virksomheden har allerede sendt en ansøgning om patentretligheder i Danmark.

Det amerikanske eksempel er ifølge Niels Milling opskriften på, hvad vi skal blive ved med at være gode til:

– Hvis vi skal ud og gøre os attraktive i verden, er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at styrke vores kernekompetencer. Eksemplet i Præstø viser, hvordan vi som frontløbere på området klima, energi og miljø kan tiltrække internationale spillere, siger Niels Milling.

I eksemplet fra Præstø lagde den amerikanske virksomhed bl.a. vægt på, at Danmark har den rette grønne profil samt ekspertise på vandteknologiområdet. Etableringen af den amerikanske virksomhed, tiltrækker forhåbentligt flere, så der kommer en helt klynge af vandrensningsvirksomheder.

– Det er så vigtigt for mig at understrege, at markedsføringen af region Greater Copenhagen er et fælles projekt med fokus på samarbejdet, hvor ingen bryder ud af flokken for at høste lavthængende frugter. Vi er som et fodboldhold; der er 11 mand på banen, og det er altså for svært at sparke bolden i mål alene. Derfor skal Greater Copenhagen holde sammen som en enhed. De løfter som et hold, fordi de er et hold, og det skal man blive ved med for at lykkes, forklarer Niels Milling.

Fakta

Greater Copenhagen er et samarbejde mellem 46 østdanske og 33 skånske kommuner. Det dækker de tre regioner Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. Greater Copenhagen skal bl.a. være frontløber på klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider