European Media Partner

Hanstholm Havn vil være størst

At blive Europas førende konsumfiskerihavn er målet, når Hanstholm Havn udvider havnen for mere end en halv mia. kr.

Med sin placering med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen er Hanstholm Havn et af dansk fiskeris største aktiver. Nu udvides og fremtidssikres havnen for mere end en halv mia. kr., og det vil føre vækst og udvikling med sig. Hanstholm Havn har Danmarks største fiskeauktion, som tiltrækker stadig flere danske og udenlandske fiskere fra Nordsøområdet og er førende på det vigtige marked for konsumfisk.

– Positiv udvikling fører til mere positiv udvikling, og Hanstholm Havn skal blive på dette spor i de kommende år. Forretningsområderne fiskeri, transport og service er i dag bærende for havnen, og de vil fortsat spille en væsentlig rolle. Men i fremtiden vil energi og akvakultur i stigende grad også være vigtige forretningsområder for havnen, fortæller havnedirektør Niels Clemensen.

Hanstholm Havn sigter særligt efter en førende position i Europa på konsumfiskeri. Det kræver bl.a., at havnen kan tage imod større og tungere fartøjer. Inden udgangen af 2020 står Hanstholm Havn derfor klar med en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde, nye bolværker, nye baglandsarealer og et øget kajareal. I dag landes der i gennemsnit over 600 tons fisk i Hanstholm hver dag, men dette tal forventes at stige betragteligt efter havneudvidelsen.

– Hele byen, området og kommunen står bag havnen og den kommende udvidelse. Alle er bevidste om, at der er behov for udvidelsen, og der er ingen tvivl om, at vi vil få et betydeligt vækstboost. Faktisk viser uvildige beregninger, at udvidelsen vil skabe omkring 450 nye arbejdspladser, og generelt ser vi ind i en lys og positiv fremtid, fortsætter Niels Clemensen.

På trods af det omfattende entreprenørarbejde i havneområdet fortsætter Hanstholm Havn den daglige drift med imponerende vækstrater, og det er særligt på området konsumfisk, at der spores tydelig fremgang. I de første fire måneder i 2018 steg værdigrundlaget for landinger fra godt 293 mio. kr. til godt 302 mio. kr. Dertil kommer, at antallet af fiskere, der vælger at lande deres fisk i Hanstholm, er støt stigende.

Væksten i landinger og tilstrømningen af fiskere betyder, at for nuværende er kapaciteten for store dele af havnen fuldt udnyttet. Det skal den længe ventede havneudvidelse derfor råde bod på ved at udbygge havnens kapacitet. Niels Clemmensen fortæller, at havneudvidelsen forløber planmæssigt.

– Vi har heldigvis nydt godt af en lang og tør sommer, så arbejdet har ikke på noget tidspunkt stået stille. Vi forventer helt sikkert at kunne indvie havneudvidelsen i år 2020, siger han.

Ombygningen medfører en række forbedringer for både fiskeriet, transport- og serviceerhvervene. Flere og andre typer fartøjer end i dag vil få mulighed for at tilgå havnen og benytte sig af dens tilbud. Det handler om at optimere på alle parametre og om at sikre Hanstholms konkurrencemæssige position i årene fremover. Der er tale om en af de teknisk mest udfordrende havneudvidelser i Danmark nogensinde, men også en investering, som er længe ventet og af afgørende betydning for, at Hanstholm kan nå sit strategiske mål. 

Fakta

• Hanstholm Havn blev indviet i 1967 og er dermed Danmarks yngste havn.

• Havnen skaber lokalt omkring 2.300 arbejdspladser, hvoraf ca. 1.000 personer er direkte beskæftigede ved eller på havnen.

• Som en effekt af havneudvidelsen forventes der over tid at blive skabt 450 nye arbejdspladser.

Del

Journalist

Lisbeth Frost

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider