European Media Partner

Holmene bliver Danmarks nye vækstcenter

Hvidovre Kommune står bag et af de mest ambitiøse erhvervsprojekter i dansk historie med Holmene, der vil etablere et unikt innovativt center i et grønt miljø.

Holmene bliver Danmarks nye vækstcenter

Hvidovre Kommune står bag et af de mest ambitiøse erhvervsprojekter i dansk historie med Holmene, der vil etablere et unikt innovativt center i et grønt miljø.

Frem mod 1960’erne var Avedøre Holme fyldt med små øer, indsøer og frodig natur. I 60’erne blev området inddæmmet, opfyldt med jord og gjort til erhvervsområde. Erhvervslivet i hovedstadsområdet er siden vokset markant, og der er stor efterspørgsel efter nye erhvervsområder. Mulighederne er imidlertidigt begrænsede, hvis de skal ligge tæt på København. 

Men Hvidovre Kommune har en vision - Holmene - som bakkes op af regeringen og estimeres at kunne bidrage til dansk BNP med op mod 54 mia. kr. Den går ud på at anlægge ni nye holme, som med 3,1 mio. kvadratmeter giver plads til op mod 380 virksomheder, skaber 12.000 nye arbejdspladser og op mod 30.000 nye jobs i afledte effekter - samtidig skabes også 17 km ny kystlinje og 700.000 kvadratmeter naturområde. 

Jorden til de nye øer skal komme fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet, og COWI vurderer, at det er tilstrækkeligt med de projekter, der foreløbig er planlagt over de næste 30 år. Virksomhederne betaler for at komme af med jorden, og en anden indtægtskilde for Holmene er salget af erhvervsgrunde. Det er et langsigtet projekt, som først er fuldendt i 2040, men det betyder ikke, at der er god tid.

- Der er utrolig mange processer i dette. En udfordring er fx, at der skal vedtages en specifik anlægslov for projektet. En anden handler om at sammensætte et konsortium, der skal drive projektet. Vi har rettet blikket mod potentielle investorer med ”lange penge”, og det er blandt andet pensionskasser, som vi har forestående forhandlinger med, siger Gert Stephan Nelth, der er direktør i Hvidovre Kommune.


Innovativt vækstcenter

Den grundlæggende vision er at skabe et unikt vækstcenter. Historiske erfaringer viser, at de mest innovative vækstcentre opstår, hvor mange videnbaserede virksomheder er samlet tæt. Et af de mest velkendte eksempler er Silicon Valley i Californien - den digitale teknologis højborg. Andre eksempler er medicinalindustrien i Schweiz, biler i Tyskland, teknologisk hardware i Sydkorea og bioteknologi i Øresundsregionen, populært kaldet Medicon Valley.   

- Vi er meget optaget af denne symbiosefilosofi, hvor virksomheder inden for samme branche ligger tæt sammen og udvikler sammen - også med universiteter og andre vidensinstitutioner - og på den måde booster den innovative del og udviklingsprocesserne, siger Gert Stephan Nelth. 

Hver enkelt ø skal have sin egen identitet og branche. Fx Food Island, Bio Tech Island og Life Tech Island - brancher, hvor Danmark i dag har stærke positioner. Det er Green Tech Iskand, der bliver et center for grøn teknologi, et godt eksempel på. Her vil nye teknologier blive afprøvet og medvirke til at sikre Danmarks høje placering inden for miljøteknologi. 

Sådanne miljøer tiltrækker skarpe hjerner, så rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne bliver også godt. Og så har Holmenes beliggenhed i øvrigt en unik placering. Alene inden for 10 km er der adgang til 650.000 mennesker i hovedstaden. Dertil kommer, at universiteter og andre vidensinstitutioner er tæt på og infrastrukturen er lige ved døren, herunder en international lufthavn. 

Netop disse forhold betyder meget for udenlandske virksomheder, der vil lokalisere sig i Danmark, hvilket også er en væsentlig grund til, at mange udenlandske investorer og virksomheder har udtrykt stor interesse for projektet. 

Rekreative områder

Et andet vigtigt forhold i projektet er naturen og den rekreative værdi for både de mange virksomheders medarbejdere og hovedstadens indbyggere. Virksomhederne kommer til at ligge side om side med rekreative grønne områder, løberuter, vandsportsaktiviteter, strandparker og en supercykelsti. 

- Yngre mennesker har i dag en særlig tilgang til arbejdsliv og familieliv. De ønsker ikke at pendle langt, men foretrækker at cykle på arbejde, så de kan hente børnene i daginstitutionen. Dette udtryk om nærvær har været så fremtrædende i vores undersøgelser, at vi i budgettet har indregnet en særlig supercykelsti fra Avedøre Holme ind mod København. Vores vision er, at projektet samlet set bliver det område, som vil placere hovedstadsområdet i den absolutte internationale elite - både når det handler om grønne løsninger til fremtidens byer, bynær natur og når det handler om innovative erhvervsområder, siger Gert Stephan Nelth.


Del

Journalist

Flemming Østergaard

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider