European Media Partner

Hvad skal vi have at spise?


Digitale opslagstavler gør beboerne på bosteder mere selvhjulpne. Det er godt for livskvaliteten, og det frigør tid for personalet.

Helt generelt er beboerne rigtig glade for den.

Når beboerne på bofællesskabet Skelvej i Gentofte Kommune ønsker at vide, hvem der kommer på arbejde, behøver de ikke spørge personalet. For Skelvej, som henvender sig til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser med let til moderat støttebehov, har siden 2013 haft den digitale opslagstavle IBG installeret, som beboerne kan bruge, når de eksempelvis vil orientere sig i vagtplanen. Opslagstavlen gør beboerne mere selvhjulpne, og det sætter de stor pris på, fortæller forstander på Skelvej, Rosi Eksing.

– Helt generelt er beboerne rigtig glade for den. Den giver overskuelighed, forudsigelighed og en større fornemmelse af at være herre i sit eget liv. Man behøver ikke bede pædagogerne om at skrive én til aktiviteter eller fra et måltid. Man behøver ikke spørge pædagogerne, om der er en vaskemaskine ledig. Det kan man selv styre på IBG’en, siger hun.

IBG tilgås fra trykfølsomme skærme, som skaber overblik over dagligdagen og gør det let for beboerne at finde informationer samt at til- og framelde sig til diverse aktiviteter. Og hos ProReact, som står bag IBG, genkender man Rosi Eksings beskrivelse. ProReact har i forbindelse med udviklingen af IBG samarbejdet med en række institutioner, der har haft den digitale opslagstavle installeret og løbende er vendt tilbage med feedback, og det har haft stor indflydelse på, hvordan IBG ser ud i dag, både hvad angår funktionalitet og design.

– Bredden af de ting, platformen indeholder, gør, at den bliver interessant. IBG har noget ballast i forhold til alle de funktioner, der har med borgernes hverdag at gøre, lige fra ”hvem kommer på arbejde?” til booking til ”hvad skal vi have at spise?”. Samtidig er platformen meget visuel og nem at forstå, og det betyder, at den matcher med behovene hos en stor del af dem, der er på et bo- eller dagtilbud i dag, fortæller Jesper Karlberg, der er partner i ProReact.

IBG kan foruden på trykskærmen tilgås via smartphone eller tablet, og det samme kan andre produkter på markedet for digital velfærdsteknologi til borgere på ældre- og handicapområdet, eksempelvis Careplan, som er udviklet af E-mergency. Careplan er en app med fire moduler, som bl.a. rummer en smart ”her er du”-funktion, som borgeren kan bruge til selv at finde hjem via et kort på skærmen eller til at sende en besked til en pårørende om sin lokalitet. En smart funktion finder man også i løsningen Life-Manager fra Life Partners, som gør det muligt for medarbejdere at QR-scanne eksempelvis en lift og få oplysninger og video om, hvordan man arbejder med lifte.

For botilbud som Skelvej giver implementering af velfærdsteknologi som IBG øget livskvalitet for beboerne og tidsbesparelser for personalet. Det fortæller Maria Lincke, der er chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter, SUS, og står bag en evalueringsrapport om IBG-platformen.

– IBG samler det, der er en fordel for personalet, og det, der er en fordel for beboerne. Rigtig tit, når man kigger på velfærdsteknologi, er det en aflastning af enten det ene eller det andet. Enten installerer man nogle administrative værktøjer til de professionelle, eller også kommer man med noget socialt IT til beboerne. Her har man et værktøj, som i virkeligheden kan begge dele. Medarbejderne får nogle fordele i form af tidsbesparelser, som opstår, fordi beboerne bliver mere selvhjulpne og får adgang til information uden at skulle spørge medarbejderne. Man kommer med ét værktøj, som både rammer de professionelle og beboerne, siger hun.

Fakta

Brug af IBG på bo- og dagtilbud skaber mere tryghed for borgerne i hverdagen, forbedrer borgernes livskvalitet, forbedrer arbejdsgangene på tilbuddet, mindsker tidsforbruget på en række administrative opgave og øger selvhjulpenheden hos borgerne. Kilde: Evaluerings af IBG – Interaktiv Borgerguide, SUS.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler