European Media Partner

Innovation kan struktureres


Internationalt fokus og skarpe analyseredskaber – DTU’s Executive MBA leverer et unikt fundament for den moderne og innovative leder.

Uddannelsen, der er en Master in Management of Technology, er Nordens førende MBA inden for innovation, værdiskabelse og personlig ledelse. Med afsæt i egne virksomheder lærer deltagerne at designe, lede og implementere den innovation og forandring, som kan generere nye kommercielle muligheder.

En af deltagerne på DTU Executive MBA er cand. polit. Nina Groth, der er direktør for kunde- og pensionsservice i PFA. Hun lægger vægt på, at man i Danmark er godt med, når det gælder metoder og værktøjer, men også at man som et lille land må have internationalt udsyn.

– Grænserne mellem det lokalt danske og det internationale bliver mere og mere utydelige. I den finansielle sektor er fundamentet af de rammer og regler, vi arbejder i, mere og mere europæiske og internationale – stadig med dansk tilsnit – men byggende på et internationalt fundament, siger Nina Groth, der også lægger vægt på det teknologiske aspekt.

– Tilsvarende betyder evnen til at udnytte teknologi mere og mere. Her gælder det om at have et udsyn og et overblik, så man kan arbejde med at tilbyde kunderne effektive teknologi-drevne muligheder. For at finde faktuel viden og inspiration skal man også se ud over landegrænser.

Forløbet inkluderer to internationale studieture, og sammen med sit MBA-hold er Nina Groth netop hjemvendt fra UC Berkeley, hvor de alle gennemgik et intensivt program om innovation og teknologi.

– Et gennemgående tema på DTU Executive MBA er innovation, og det kan skabes alle vegne. Innovation kan struktureres og er ikke udelukkende helt unikke ideer. Det er i videre udstrækning ”copy-paste-edit” – og kunsten er så at gøre det på den rigtige måde.

Uddannelsen er akkrediteret af AMBA, hvilket understreger programmets høje kvalitet og de fordele, det giver deltagerne og deres virksomheder. Indtil videre viser resultaterne da også, at 90 procent af alle deltagere bliver forfremmet på deres arbejdsplads efter endt uddannelse.

Nina Smith forklarer, at hun allerede nu har taget nogle af de værktøjer i anvendelse, som hun lærer på MBA’en.

– Jeg bruger værktøjerne direkte i dagligdagen i forhold til eksempelvis analyse af problemstillinger og udvikling af nye løsninger. For at PFA skal være relevant over for kunderne, skal vi skabe effektive, konkurrencedygtige løsninger og processer. Således at PFA skaber stabilitet, tryghed og øget livsværdi. Vi er der for kunderne, siger hun. 

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler