European Media Partner

Insolvens udfordrer inkasso

Selvom inkassoselskaber hver dag forsøger at hjælpe virksomheder med at tilsikre en bedre likviditet, er det i sidste ende ofte kreditor, der holder det korteste strå.

Man kan ikke klippe håret af en skaldet. Sådan lyder et ordsprog, der kan forklare insolvensbegrebet. At være erklæret insolvent betyder, at man ikke har aktiver, der kan stilles til sikkerhed for udlæg. Det er fogedretten, der afgør, om skyldner er insolvent eller ej. Fogedretten er en naturlig del af inkassoprocessen, såfremt der ikke frivilligt kan findes en løsning mellem parterne.

– Der er fire veje at gå i en inkassoproces, fortæller Anders Gericke, Chief Operating Officer hos Nordic Debt Collection A/S.

– Hvis ikke det hjælper at skrive, ringe eller aflægge besøg hos skyldner, ender sagen med høj sandsynlighed i retten.

Det er alle parters største interesse at løse sagen ved dialog uden om domstolene, da en juridisk proces har højere omkostninger for både skyldner og kreditor. Mange der er insolvente arbejder på trods af sin økonomiske situation på at nedbringe sin gæld til sine kreditorer. En juridisk proces kan forværre og forlænge gældssituationen. Det er skyldner, der helt og holdent kan tage beslutningen om at indgå en afdragsordning. Kreditor eller kreditors repræsentant kan kun indstille til, at der påbegyndes en afdragsordning. Det er her insolvensproblematikken og den danske leasingkultur kommer ind i billedet.

I dag er det populært at leje og lease frem for at eje. Det skaber udfordringer for kreditorer. Selvom inkassoprocessen er udviklet til at hjælpe kreditor bedst muligt og samtidig sikrer, at skyldner bliver behandlet retfærdigt, er der ikke meget at stille op mod et leasing­system, der gør det muligt for skyldner at leve ekstra godt uden at have reelle aktiver på papiret.

– Kreditor må se til, når skyldner erklæres insolvent og kan køre fra retten i en leaset luksusbil, siger Anders Gericke, der til dagligt beskæftiger sig med hele inkassoprocessen fra kreditors henvendelse til endelige udfald. Anders Gericke kan sagtens se, at kreditor holder det korte strå, men at inkasso­selskaberne har svært ved at ændre proceduren alene.

– Vi har brug for en aktiv indsats fra politikkerne før vi kan ændre etikken om insolvens.

Anders Gericke mener, at problemet skal løses et andet sted, hvilket bringer dansk moral og opdragelse i spil.

Mangel på konsekvens er et af de store læs, der efter Anders Gerickes mening, skal trækkes. Det er altså langt før hjulene i hele inkassoprocessen sættes i gang, at der skal skrides til handling.

– En bedre forståelse af økonomi og konsekvens ville hjælpe mange til at undgå en inkassosag, siger Anders Gericke.

Man kan ikke dele skyldnere op i en særlig demografi, men et godt sted at starte med at bryde et mønster er hos de unge, der helt grundlæggende kan have brug for en bedre forståelse for økonomi og konsekvensen heraf, mener Anders Gericke. Gennemsigtighed i lønindkomster er desuden et andet fokuspunkt, der kunne kigges nærmere på.

SKAT har eksempelvis som eneste instans i Danmark mulighed for lønindeholdelse og kan på den måde opnå en direkte konsekvens for skyldneren, når der ikke betales. Det er en fortrinsret som er berettiget, men Anders Gericke mener, at private aktører som inkassoselskaber og advokater også delvist burde have mulighed for lønindeholdelse gennem fogedretten.

– Større åbenhed og mulighed for lønindeholdelse kunne optimere inkassoprocessen og afhjælpe insolvens. Sverige er et godt eksempel på gennemsigtighed omkring indtægter, siger han.

I Sverige er det muligt at fremsøge oplysninger om personlige indkomst- og gældsforhold. Det er spørgsmålet, om en sådan åbenhed i Danmark ville kunne sikre en nedbringelse af overgældssætningen, da det ikke er i nogens interesse at give kredit til allerede overgældssatte personer. Det er værd at overveje, mener Anders Gericke.

– Med en bedre mulighed for gennemsigtighed ville kreditorerne være klædt bedre på fra start, afslutter Anders Gericke.

Fakta

Størstedelen af kreditorer vil acceptere en meget lav afdragsordning i en periode. Det handler derfor for skyldner om at kontakte sine kreditorer hurtigst muligt og holde dem løbende opdateret om den økonomiske situation.

En insolventerklæring er alene en juridisk betegnelse for, at skyldner ikke har aktiver, der kan stilles til sikkerhed for udlæg.

Kilde: Anders Gericke, Chief Operating Officer hos Nordic Debt Collection A/S

Del

Journalist

Louise Laustsen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider