European Media Partner
Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing, Finans Danmark. ØKONOMI

Investeringsfonde er et godt fundament

I Danmark er vi begunstiget af at have et rigt udbud af investeringsprodukter. Vi er også langt fremme digitalt, og mange af os får dækket vores investeringsbehov gennem de digitale løsninger, som udbydes af virksomhederne i den finansielle sektor. 

Det er derfor kun naturligt, at det løbende diskuteres, hvad der er den bedste tilgang til at foretage sine investeringer; At gøre det selv, at overlade det til banken, købe investeringsfonde eller noget helt fjerde. Ofte opfattes disse forskellige tilgange som modsætninger og man kan nemt få indtryk af, at man her står overfor et uigenkaldeligt valg. 

Men faktisk udelukker de tre muligheder ikke hinanden. Meget afhænger selvfølgelig af, hvor meget man som investor ønsker at engagere sig i sine investeringer, og hvor meget tid man vil bruge på det. Formålet med investeringerne og tidshorisonten for dem spiller også en vigtig rolle. Afhængig af ens egne prioriteringer kan man derfor nemt komme frem til en løsning, hvor man på en og samme tid anlægger forskellige tilgange for de forskellige dele af sine investeringer. Og endelig vil det vel også være naturligt, at tilgangen kan skifte over tid alt afhængig af, i hvilken fase af sit liv man er. 

Men uanset hvad man vælger, vil investeringsfonde med fordel kunne indgå i investeringsløsningen. Investeringsfonde bygger på et grundlæggende princip om risikospredning, , et princip, der aldrig er blevet betvivlet og har stået sin prøve under alle tænkelige forhold. Dernæst giver investeringsfonde som en kollektiv investeringsløsning mulighed for nogle fordele, som man ikke kan få adgang til ved at stå alene med sine investeringer. Fx adgang til markeder, men ellers ikke ville have adgang til. 

Udbuddet af investeringsfonde er i dag større end nogensinde, og i Danmark har vi i skrivende stund over 830 fonde, der dækker stort set alle typer af investeringsaktiver og -strategier. Om man som investor har brug for råd og vejledning i valget af den rette investeringsfond ændrer ikke på, at denne løsning er et godt fundament for enhver investering.  


Del

Journalist

Redaktionen

Andre artikler